• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

KURSY WEDŁUG METODY DR. THOMASA GORDONA

Trening Skutecznego Rodzica

Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2017-06-08
Szczecin
Karol Kołbyk2017-05-13Warszawa
Hanna Malska2017-03-04Kraków
Monika Czajka2017-03-04Warszawa
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2017-02-16
Poznań
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2017-02-02
Wrocław
Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2017-04-28
Puławy
Katarzyna Antoniak2017-03-09Szczecin
Magdalena Kuprewicz2017-04-29Warszawa

Trening Skutecznego Nauczyciela

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2017-04-29
Puławy

Trening Skutecznej Komunikacji

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
kursy realizowane w ramach projektu, brak terminów dla grup otwartych

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2017-03-11
Poznań

Aktualności

Trening Skutecznego Rodzica (TSR) w Puławach

Zapraszamy rodziców i przyszłych rodziców na weekend majowy 2017 do Puław! Połącz odpoczynek i naukę nowych umiejętności proponowanych na Treningu  Skutecznego Rodzica. 

Kurs poprowadzi Reprezentant GTI w Polsce Violetta Kruczkowska!

 

2017-01-27
Trening Skutecznego Nauczyciela (TSN) w Puławach

Weekend majowy 2017 w Puławach. Zapraszamy nauczycieli na TSN!

 

2017-01-12
TRWAJĄ ZAPISY NA TSR W SZCZECINIE

Dofinansowany kurs TSR  w Szczecinie.

Zapisy - termin 08-11.06.2017!

2016-06-11
TRWAJĄ ZAPISY NA NAJBLIŻSZY KURS TRENERSKI PODSTAWOWY - TRENING SKUTECZNEGO RODZICA

Kurs trenerski podstawowy (KP)  - Nabór wiosenny zakończony! rozpoczynamy nabór jesienny!

TERMIN - 23-27.11. 2017. Osoby zainteresowane prosimy owysyłanie formularzy zgłoszeniowych w celu umówienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Ilość miejsc ograniczona. 

Pracujemy w grupie max 6- cio osobowej!

2016-04-23

SZKOŁA TRENERÓW POLSKIEGO CENTRUM EDUKACJI GORDONA

Trening Skutecznego Rodzica

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
23-27.11.201711 - 16.01.2018
30.03 - 04.04.2017 - nabór zakończony11 - 16.08.2017

Trening Skutecznego Nauczyciela

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
ustalany po pozytywnej decycji o przyjęciu na szkolenie trenerskieustalany po pozytywnej decycji o przyjęciu na szkolenie trenerskie

Trening Skutecznej Komunikacji

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
23 - 27.11.201711 - 16.01.2018

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
ustalany po pozytywnej decycji o przyjęciu na szkolenie trenerskieustalany po pozytywnej decycji o przyjęciu na szkolenie trenerskie

Polskie Centrum Edukacji Gordona

Polskie Centrum Edukacji Gordona

Nazywamy się Violetta i Piotr Kruczkowscy, od 2005 roku jesteśmy wyłącznymi reprezentantami Gordon Training International (GTI) w naszym kraju. Założyliśmy Polskie Centrum Edukacji Gordona (PCEG) (do niedawna Centrum Komunikacji Gordona – CKG), którego nazwa ma podkreślać jego niepowtarzalny charakter, związany ściśle z osobą dr. Thomasa Gordona.

Misją Polskiego Centrum Edukacji Gordona (PCEG) jest popularyzowanie idei i metody dr. Thomasa Gordona w naszym kraju, w Polsce znanej także pod nazwą “wychowanie bez porażek”, dzięki książkom wydanym w latach dziewięćdziesiątych przez wydawnictwo PAX. By zrealizować misję PCEG, postawiliśmy sobie za cel i zadanie wprowadzenie do Polski programów dr. Thomasa Gordona: Trening Skutecznego Rodzica, Trening Skutecznego Nauczyciela, Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży, Trening Skutecznego Lidera, Bądź Najlepszą Wersją Siebie.

Jednak naszym celem nadrzędnym jest edukacja, bo tylko dzięki nauczaniu metody Gordona rodziców, nauczycieli, dzieci, młodzież i innych ludzi, poprzez wymienione wyżej programy, możemy realizować naszą misję w praktyce. To pozwala nam mieć swój mały wkład w wychowanie, komunikowanie się i budowanie relacji w duchu pokoju, szacunku, poszanowania godności i sprawiedliwego rozwiązywania konfliktów we wszystkich relacjach międzyludzkich. W praktycznym nauczaniu metody Gordona pomaga nam rozwijanie kadry profesjonalnych trenerów w Szkole Trenerów Polskiego Centrum Edukacji Gordona. To właśnie dzięki zaangażowaniu i gotowości na popularyzowanie i nauczanie pokojowych rozwiązań trenerów PCEG, nasza misja może dotrzeć do jak największej grupy odbiorców w Polsce.

Fundacja wychowanie bez porażek

Fundacja wychowanie bez porażek

Fundacja „Wychowanie bez porażek” istnieje od 2006 roku. Głównym profilem działalności fundacji jest pomaganie dzieciom w odkrywaniu własnej tożsamości oraz nabywaniu lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Inicjowanie i wspieranie rodziców i nauczycieli do podnoszenia kompetencji kształcących ich umiejętności wychowawcze i komunikacyjne, służących wzrostowi wzajemnego szacunku i zadowolenia w kontaktach między dorosłymi a dziećmi, wpływając tym samym na kształtowanie postaw społecznych dzieci. A także wpieranie nauczycieli w kształtowaniu dobrych relacji z rodzicami, których budowanie przynosi wiele korzyści, ułatwiając współdziałanie szkoły i rodziny, sprzyjając lepszemu poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców, pomagając w uzgodnieniu właściwego podejścia wychowawczego, poznaniu oczekiwań rodziców wobec szkoły, udzielaniu wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wspierającej proces rozwojowy dziecka w szkole i w domu. Ponadto działalność promującą zdrowie w tym profilaktykę i edukację zdrowotną, profilaktykę uzależnień, działania wspomagające rodziny niewydolne wychowawczo oraz mające na celu zapobieganie przemocy w rodzinie.

Główne cele Fundacji

  1. Prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej.
  2. Wpływanie na kształtowanie społecznych postaw dzieci i młodzieży.
  3. Upowszechnienie najnowszych metod edukacyjnych i psychoedukacyjnych.
  4. Wpływanie na kształtowanie nowych postaw wychowawczych.
  5. Tworzenie, wspieranie i inspirowanie rozwoju powiązań naukowych ze światem, w szczególności wymiany informacji i myśli naukowej.
  6. Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna.

Fundacja wychowanie bez porażek