• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

KURSY WEDŁUG METODY DR. THOMASA GORDONA

Trening Skutecznego Rodzica

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2018-10-04
Mysłowice
Monika Czajka2019-01-05Warszawa
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2019-02-26
Puławy
Katarzyna Antoniak2018-10-03Szczecin
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2018-09-28
Poznań
Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2018-11-29
Szczecin
Monika Czajka2018-09-29Warszawa
Michalina Bieńko2018-09-07Warszawa
Monika Czajka2019-03-23Warszawa

Trening Skutecznego Nauczyciela

Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2018-08-23
Puławy

Trening Skutecznej Komunikacji

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2018-11-23
Warszawa
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2019-02-12 - ferie z Gordonem
Puławy

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2018-11-24
Warszawa

Aktualności

Uwaga nauczyciele i rodzice z Mysłowic i okolic

Październik 2018! Akademia Dialogu w Mysłowicach zaprasza na Śląsk, na kolejny kurs  TSR i doszkalający warsztat TSR i TSN.

2017-08-27
Trening Skutecznego Nauczyciela (TSN) w Puławach
Wakacje z Gordonem 2018! Trening Skutecznego Nauczyciela w Puławach 23 - 26.08.2018 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
2017-05-25
Trening Skutecznego Rodzica (TSR) w Puławach

Nabór na kurs TSR w Puławach w trakcie! 

Ilość miejsc ograniczona!

Kurs poprowadzi Reprezentant GTI w Polsce Piotr Kruczkowski!

Startujemy 10.10.2018 o godz. 17:00! 

2017-01-27
TRENING SKUTECZNEj KOMUNIKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY

Wakacje z Gordonem 2018!Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży w Puławach: 23 - 25. 08.2018

Tylko 6 miejsc, zapraszamy dzieci i młodzież 12-17 lat!

Refleksje młodzieży po zakończonym TSK! 

2016-04-08

SZKOŁA TRENERÓW POLSKIEGO CENTRUM EDUKACJI GORDONA

Trening Skutecznego Rodzica

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
10-14.01.201904-09.07.2019
21-25.11.201920-25.02.2020

Trening Skutecznego Nauczyciela

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR

Trening Skutecznej Komunikacji

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
10-14.01.201904-09.07.2019
21-25.11.201920-25.02.2020

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Polskie Centrum Edukacji Gordona

Polskie Centrum Edukacji Gordona

Nazywamy się Violetta i Piotr Kruczkowscy, od 2005 roku jesteśmy wyłącznymi reprezentantami Gordon Training International (GTI) w naszym kraju. Założyliśmy Polskie Centrum Edukacji Gordona (PCEG) (do niedawna Centrum Komunikacji Gordona – CKG), którego nazwa ma podkreślać jego niepowtarzalny charakter, związany ściśle z osobą dr. Thomasa Gordona.

Misją Polskiego Centrum Edukacji Gordona (PCEG) jest popularyzowanie idei i metody dr. Thomasa Gordona w naszym kraju, w Polsce znanej także pod nazwą “wychowanie bez porażek”, dzięki książkom wydanym w latach dziewięćdziesiątych przez wydawnictwo PAX. By zrealizować misję PCEG, postawiliśmy sobie za cel i zadanie wprowadzenie do Polski programów dr. Thomasa Gordona: Trening Skutecznego Rodzica, Trening Skutecznego Nauczyciela, Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży, Trening Skutecznego Lidera, Bądź Najlepszą Wersją Siebie.

Jednak naszym celem nadrzędnym jest edukacja, bo tylko dzięki nauczaniu metody Gordona rodziców, nauczycieli, dzieci, młodzież i innych ludzi, poprzez wymienione wyżej programy, możemy realizować naszą misję w praktyce. To pozwala nam mieć swój mały wkład w wychowanie, komunikowanie się i budowanie relacji w duchu pokoju, szacunku, poszanowania godności i sprawiedliwego rozwiązywania konfliktów we wszystkich relacjach międzyludzkich. W praktycznym nauczaniu metody Gordona pomaga nam rozwijanie kadry profesjonalnych trenerów w Szkole Trenerów Polskiego Centrum Edukacji Gordona. To właśnie dzięki zaangażowaniu i gotowości na popularyzowanie i nauczanie pokojowych rozwiązań trenerów PCEG, nasza misja może dotrzeć do jak największej grupy odbiorców w Polsce.

Fundacja wychowanie bez porażek

Fundacja wychowanie bez porażek

Fundacja „Wychowanie bez porażek” istnieje od 2006 roku. Głównym profilem działalności fundacji jest pomaganie dzieciom w odkrywaniu własnej tożsamości oraz nabywaniu lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Inicjowanie i wspieranie rodziców i nauczycieli do podnoszenia kompetencji kształcących ich umiejętności wychowawcze i komunikacyjne, służących wzrostowi wzajemnego szacunku i zadowolenia w kontaktach między dorosłymi a dziećmi, wpływając tym samym na kształtowanie postaw społecznych dzieci. A także wpieranie nauczycieli w kształtowaniu dobrych relacji z rodzicami, których budowanie przynosi wiele korzyści, ułatwiając współdziałanie szkoły i rodziny, sprzyjając lepszemu poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców, pomagając w uzgodnieniu właściwego podejścia wychowawczego, poznaniu oczekiwań rodziców wobec szkoły, udzielaniu wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wspierającej proces rozwojowy dziecka w szkole i w domu. Ponadto działalność promującą zdrowie w tym profilaktykę i edukację zdrowotną, profilaktykę uzależnień, działania wspomagające rodziny niewydolne wychowawczo oraz mające na celu zapobieganie przemocy w rodzinie.

Główne cele Fundacji

  1. Prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej.
  2. Wpływanie na kształtowanie społecznych postaw dzieci i młodzieży.
  3. Upowszechnienie najnowszych metod edukacyjnych i psychoedukacyjnych.
  4. Wpływanie na kształtowanie nowych postaw wychowawczych.
  5. Tworzenie, wspieranie i inspirowanie rozwoju powiązań naukowych ze światem, w szczególności wymiany informacji i myśli naukowej.
  6. Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna.

Fundacja wychowanie bez porażek