• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

KURSY WEDŁUG METODY DR. THOMASA GORDONA

Trening Skutecznego Rodzica

Karol Kołbyk2016-04-25Warszawa
Karol Kołbyk2016-05-10Warszawa
Karol Kołbyk2016-05-21Warszawa
Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2016-07-14
Puławy
Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2016-09-15
Szczecin
Hanna Malska2016-10-01Kraków

Trening Skutecznego Nauczyciela

Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2016-05-07
Wrocław
Iwona Lipowska2016-05-21Kraków
Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2016-08-12
Puławy

Trening Skutecznej Komunikacji

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2016-05-14
Rzeszów
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2016-07-14
Puławy

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2016-08-18
Puławy

Aktualności

TRENING SKUTECZNEGO NAUCZYCIELA

Zapraszamy nauczycieli do Puław. W dniach 

12 - 15. 08.2016 odbędą się  czterodniowe warsztaty

Trening Skutecznego Nauczyciela.

 

 

 
2016-04-23
NABÓR NA NAJBLIŻSZY KURS TRENERSKI PODSTAWOWY - TRENING SKUTECZNEGO RODZICA

KURS TRENERSKI PODSTAWOWY

Trwa nabór na najbliższy kurs trenerski podstawowy - Trening Skutecznego Rodzica. Termin 07/08/09/10/11 lipca 2016. Proszę zwrócić uwagę na informacje zawarte w zakładce: informacje ogólne i proces certyfikacji trenerów w menu głównym: szkoła trenerów

2016-04-23
ROZWÓJ OSOBISTY
WAKACJE 2016 
 
W jaki sposób otwarcie się komunikować, kontrolować swoje emocje, radzić sobie ze stresem i lękiem? Jak otworzyć się na ludzi i uzdrowić relacje z nimi? 
Zapraszamy do Puław w dniach 
18 - 21.08.2016 na czterodniowe warsztaty Bądź Najlepszą Wersją Siebie (BNWS)
 
 
2016-04-23
TRENING SKUTECZNEGO RODZICA I TRENING SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI

W dniach 2-5 czerwca 2016 odbędą się bezpłatne kursy Trening Skutecznego Rodzica w XII LO w Poznaniu !!! Kursy organizowane przez Fundację "Wychowanie bez porażek" w ramach realizacji zadania publicznego, współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta w Poznaniu. 

Zapraszamy na wakacyjne kursy - Trening Skutecznego Rodzica i Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży w Puławach w terminie 14/15/16/17 lipca 2016 ! Kursy współfinansowane przez Fundację „Wychowanie bez porażek”. 

2016-04-08

SZKOŁA TRENERÓW POLSKIEGO CENTRUM EDUKACJI GORDONA

Trening Skutecznego Rodzica

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
20 - 24.11.201515 - 19.04.2016
21 - 25.04.201625 - 29.08.2016
07 - 11.07.201610 - 14.11.2016
24 - 28.11.201630.03 - 03.04.2017
02 - 06.03.201711 - 15.08.2017

Trening Skutecznego Nauczyciela

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
21 - 25.07.201601 - 05.12.2016

Trening Skutecznej Komunikacji

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
20 - 24.11.201525 - 29.02.2016
21 - 25.04.201614 - 18.07.2016
07 - 11.07.201617 - 21.11.2016
24 - 28.11.201629.04 - 03.05.2017
02 - 06.03.201724 - 28.08.2017

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
19 - 23.05.201622 - 26.09.2016

Polskie Centrum Edukacji Gordona

Polskie Centrum Edukacji Gordona

Nazywamy się Violetta i Piotr Kruczkowscy, od 2005 roku jesteśmy wyłącznymi reprezentantami Gordon Training International (GTI) w naszym kraju. Założyliśmy Polskie Centrum Edukacji Gordona (PCEG) (do niedawna Centrum Komunikacji Gordona – CKG), którego nazwa ma podkreślać jego niepowtarzalny charakter, związany ściśle z osobą dr. Thomasa Gordona.

Misją Polskiego Centrum Edukacji Gordona (PCEG) jest popularyzowanie idei i metody dr. Thomasa Gordona w naszym kraju, w Polsce znanej także pod nazwą “wychowanie bez porażek”, dzięki książkom wydanym w latach dziewięćdziesiątych przez wydawnictwo PAX. By zrealizować misję PCEG, postawiliśmy sobie za cel i zadanie wprowadzenie do Polski programów dr. Thomasa Gordona: Trening Skutecznego Rodzica, Trening Skutecznego Nauczyciela, Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży, Trening Skutecznego Lidera, Bądź Najlepszą Wersją Siebie.

Jednak naszym celem nadrzędnym jest edukacja, bo tylko dzięki nauczaniu metody Gordona rodziców, nauczycieli, dzieci, młodzież i innych ludzi, poprzez wymienione wyżej programy, możemy realizować naszą misję w praktyce. To pozwala nam mieć swój mały wkład w wychowanie, komunikowanie się i budowanie relacji w duchu pokoju, szacunku, poszanowania godności i sprawiedliwego rozwiązywania konfliktów we wszystkich relacjach międzyludzkich. W praktycznym nauczaniu metody Gordona pomaga nam rozwijanie kadry profesjonalnych trenerów w Szkole Trenerów Polskiego Centrum Edukacji Gordona. To właśnie dzięki zaangażowaniu i gotowości na popularyzowanie i nauczanie pokojowych rozwiązań trenerów PCEG, nasza misja może dotrzeć do jak największej grupy odbiorców w Polsce.

Fundacja wychowanie bez porażek

Fundacja wychowanie bez porażek

Fundacja „Wychowanie bez porażek” istnieje od 2006 roku. Głównym profilem działalności fundacji jest pomaganie dzieciom w odkrywaniu własnej tożsamości oraz nabywaniu lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Inicjowanie i wspieranie rodziców i nauczycieli do podnoszenia kompetencji kształcących ich umiejętności wychowawcze i komunikacyjne, służących wzrostowi wzajemnego szacunku i zadowolenia w kontaktach między dorosłymi a dziećmi, wpływając tym samym na kształtowanie postaw społecznych dzieci. A także wpieranie nauczycieli w kształtowaniu dobrych relacji z rodzicami, których budowanie przynosi wiele korzyści, ułatwiając współdziałanie szkoły i rodziny, sprzyjając lepszemu poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców, pomagając w uzgodnieniu właściwego podejścia wychowawczego, poznaniu oczekiwań rodziców wobec szkoły, udzielaniu wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wspierającej proces rozwojowy dziecka w szkole i w domu. Ponadto działalność promującą zdrowie w tym profilaktykę i edukację zdrowotną, profilaktykę uzależnień, działania wspomagające rodziny niewydolne wychowawczo oraz mające na celu zapobieganie przemocy w rodzinie.

Główne cele Fundacji

  1. Prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej.
  2. Wpływanie na kształtowanie społecznych postaw dzieci i młodzieży.
  3. Upowszechnienie najnowszych metod edukacyjnych i psychoedukacyjnych.
  4. Wpływanie na kształtowanie nowych postaw wychowawczych.
  5. Tworzenie, wspieranie i inspirowanie rozwoju powiązań naukowych ze światem, w szczególności wymiany informacji i myśli naukowej.
  6. Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna.

Fundacja wychowanie bez porażek