• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

KURSY WEDŁUG METODY DR. THOMASA GORDONA

Trening Skutecznego Rodzica

Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2018-03-15
Gniezno
Hanna Malska2018-04-07Kraków
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2018-03-21
Puławy
Monika Czajka2018-02-03Warszawa
Monika Czajka2018-02-05Warszawa
Monika Czajka2018-04-14Warszawa
Monika Czajka2018-04-09Warszawa
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2018-03-15
Poznań
Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2018-01-20
Mysłowice

Trening Skutecznego Nauczyciela

Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2018-01-31
Mysłowice

Trening Skutecznej Komunikacji

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
kursy realizowane w ramach projektu, brak terminów dla grup otwartych
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2018-01-31
Mysłowice Ferie z Gordonem

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2017-12-01 (warsztat dla par)
Szczecin
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2018-01-20
Mysłowice

Aktualności

Kursy w Mysłowicach

Ferie z Gordonem na Śląsku!!! Zapraszamy nauczycieli oraz dzieci i młodzież do poznania sztuki komunikacji i rozwiązywania konfliktów wg modelu Gordona.

2018-01-03
DOFINANSOWANY TSR W GNIEŹNIE - MARZEC 2018

ZAPRASZAMY RODZICÓW Z GNIEZNA I OKOLIC NA TSR DO PRZEDSZKOLA MONTESSORI TUP TUP W GNIEŹNIE!

KURS DOFINANSOWANY! TERMIN 15-18.03.2018

PROWADZĄCY - VIOLETTA KRUCZKOWSKA

2017-10-07
Uwaga nauczyciele i rodzice z Mysłowic i okolic

Druga edycja kursu TSR dla rodziców z Mysłowic  i ... po raz pierwszy kurs BNWS dla studentów!!!

2017-08-27
Trening Skutecznego Rodzica (TSR) w Puławach

Rozpoczynamy nabór na drugą edycję kursu TSR w Puławach! 

Ilość miejsc ograniczona!

Kurs poprowadzi Reprezentant GTI w Polsce Piotr Kruczkowski!

Startujemy 21.03.2018 o godz. 17:00! 

2017-01-27

SZKOŁA TRENERÓW POLSKIEGO CENTRUM EDUKACJI GORDONA

Trening Skutecznego Rodzica

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
22-26.11.201821-26.02.2019
10-14.01.201904-09.07.2019
21-25.11.201920-25.02.2020

Trening Skutecznego Nauczyciela

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR

Trening Skutecznej Komunikacji

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
22-26.11.201821-26.02.2019
10-14.01.201904-09.07.2019
21-25.11.201920-25.02.2020

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Polskie Centrum Edukacji Gordona

Polskie Centrum Edukacji Gordona

Nazywamy się Violetta i Piotr Kruczkowscy, od 2005 roku jesteśmy wyłącznymi reprezentantami Gordon Training International (GTI) w naszym kraju. Założyliśmy Polskie Centrum Edukacji Gordona (PCEG) (do niedawna Centrum Komunikacji Gordona – CKG), którego nazwa ma podkreślać jego niepowtarzalny charakter, związany ściśle z osobą dr. Thomasa Gordona.

Misją Polskiego Centrum Edukacji Gordona (PCEG) jest popularyzowanie idei i metody dr. Thomasa Gordona w naszym kraju, w Polsce znanej także pod nazwą “wychowanie bez porażek”, dzięki książkom wydanym w latach dziewięćdziesiątych przez wydawnictwo PAX. By zrealizować misję PCEG, postawiliśmy sobie za cel i zadanie wprowadzenie do Polski programów dr. Thomasa Gordona: Trening Skutecznego Rodzica, Trening Skutecznego Nauczyciela, Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży, Trening Skutecznego Lidera, Bądź Najlepszą Wersją Siebie.

Jednak naszym celem nadrzędnym jest edukacja, bo tylko dzięki nauczaniu metody Gordona rodziców, nauczycieli, dzieci, młodzież i innych ludzi, poprzez wymienione wyżej programy, możemy realizować naszą misję w praktyce. To pozwala nam mieć swój mały wkład w wychowanie, komunikowanie się i budowanie relacji w duchu pokoju, szacunku, poszanowania godności i sprawiedliwego rozwiązywania konfliktów we wszystkich relacjach międzyludzkich. W praktycznym nauczaniu metody Gordona pomaga nam rozwijanie kadry profesjonalnych trenerów w Szkole Trenerów Polskiego Centrum Edukacji Gordona. To właśnie dzięki zaangażowaniu i gotowości na popularyzowanie i nauczanie pokojowych rozwiązań trenerów PCEG, nasza misja może dotrzeć do jak największej grupy odbiorców w Polsce.

Fundacja wychowanie bez porażek

Fundacja wychowanie bez porażek

Fundacja „Wychowanie bez porażek” istnieje od 2006 roku. Głównym profilem działalności fundacji jest pomaganie dzieciom w odkrywaniu własnej tożsamości oraz nabywaniu lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Inicjowanie i wspieranie rodziców i nauczycieli do podnoszenia kompetencji kształcących ich umiejętności wychowawcze i komunikacyjne, służących wzrostowi wzajemnego szacunku i zadowolenia w kontaktach między dorosłymi a dziećmi, wpływając tym samym na kształtowanie postaw społecznych dzieci. A także wpieranie nauczycieli w kształtowaniu dobrych relacji z rodzicami, których budowanie przynosi wiele korzyści, ułatwiając współdziałanie szkoły i rodziny, sprzyjając lepszemu poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców, pomagając w uzgodnieniu właściwego podejścia wychowawczego, poznaniu oczekiwań rodziców wobec szkoły, udzielaniu wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wspierającej proces rozwojowy dziecka w szkole i w domu. Ponadto działalność promującą zdrowie w tym profilaktykę i edukację zdrowotną, profilaktykę uzależnień, działania wspomagające rodziny niewydolne wychowawczo oraz mające na celu zapobieganie przemocy w rodzinie.

Główne cele Fundacji

  1. Prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej.
  2. Wpływanie na kształtowanie społecznych postaw dzieci i młodzieży.
  3. Upowszechnienie najnowszych metod edukacyjnych i psychoedukacyjnych.
  4. Wpływanie na kształtowanie nowych postaw wychowawczych.
  5. Tworzenie, wspieranie i inspirowanie rozwoju powiązań naukowych ze światem, w szczególności wymiany informacji i myśli naukowej.
  6. Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna.

Fundacja wychowanie bez porażek