• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

KURSY WEDŁUG METODY DR. THOMASA GORDONA

Trening Skutecznego Rodzica

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2016-08-19
Puławy
Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2016-09-15
Szczecin
Jadwiga Krzywdzik 2015-09-16Rzeszów
Karol Kołbyk2016-09-17Warszawa
Karol Kołbyk2016-09-18Warszawa
Jadwiga Krzywdzik 2016-10-11Rzeszów

Trening Skutecznego Nauczyciela

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2016-08-24
Puławy

Trening Skutecznej Komunikacji

Chwilowo brak kursów

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Chwilowo brak kursów

Aktualności

Wakacyjny kurs dla rodziców w sierpniu 2016 w Puławach

Wakacyjny kurs dla rodziców w Puławach, 12 km od Kazimierza Dolnego - Trening Skutecznego Rodzica. Termin 19/20/21 sierpnia 2016 ! Kurs współfinansowany przez Fundację „Wychowanie bez porażek”. 

2016-07-10
TRWA NABÓR NA TSR W SZCZECINIE

Informujemy, że trwają zapisy na dofinansowany kurs TSR  w Szczecinie. Termin kursu 15-18.09.2016. Decyduje kolejność zgłoszenia, połowa miejsc już zajęta!

2016-06-11
TRENING SKUTECZNEGO NAUCZYCIELA

Uwaga! Zmiana terminu kursu wakacyjnego Trening Skutecznego Nauczyciela w Puławch. Kurs odbędzie się w dniach 24 - 27. 08.2016. Kurs poprowadzi Reprezentant GTI w Polsce Piotr Kruczkowski

 

 

 
2016-04-23
NABÓR NA NAJBLIŻSZY KURS TRENERSKI PODSTAWOWY - TRENING SKUTECZNEGO RODZICA

KURS TRENERSKI PODSTAWOWY 

Kurs Trenerski Podstawowy - Trening Skutecznego Rodzica. Dodatkowy termin 10-14 listopada 2016. Proszę zwrócić uwagę na informacje zawarte w zakładce: informacje ogólne i proces certyfikacji trenerów w menu głównym: szkoła trenerów

2016-04-23

SZKOŁA TRENERÓW POLSKIEGO CENTRUM EDUKACJI GORDONA

Trening Skutecznego Rodzica

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
07 - 11.07.201610 - 14.11.2016
10 - 14.11.2016termin uzgodniony z grupą
02 - 06.03.201711 - 15.08.2017

Trening Skutecznego Nauczyciela

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
21 - 25.07.201601 - 05.12.2016

Trening Skutecznej Komunikacji

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
07 - 11.07.201617 - 21.11.2016
24 - 28.11.201629.04 - 03.05.2017
02 - 06.03.201724 - 28.08.2017

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
19 - 23.05.201622 - 26.09.2016

Polskie Centrum Edukacji Gordona

Polskie Centrum Edukacji Gordona

Nazywamy się Violetta i Piotr Kruczkowscy, od 2005 roku jesteśmy wyłącznymi reprezentantami Gordon Training International (GTI) w naszym kraju. Założyliśmy Polskie Centrum Edukacji Gordona (PCEG) (do niedawna Centrum Komunikacji Gordona – CKG), którego nazwa ma podkreślać jego niepowtarzalny charakter, związany ściśle z osobą dr. Thomasa Gordona.

Misją Polskiego Centrum Edukacji Gordona (PCEG) jest popularyzowanie idei i metody dr. Thomasa Gordona w naszym kraju, w Polsce znanej także pod nazwą “wychowanie bez porażek”, dzięki książkom wydanym w latach dziewięćdziesiątych przez wydawnictwo PAX. By zrealizować misję PCEG, postawiliśmy sobie za cel i zadanie wprowadzenie do Polski programów dr. Thomasa Gordona: Trening Skutecznego Rodzica, Trening Skutecznego Nauczyciela, Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży, Trening Skutecznego Lidera, Bądź Najlepszą Wersją Siebie.

Jednak naszym celem nadrzędnym jest edukacja, bo tylko dzięki nauczaniu metody Gordona rodziców, nauczycieli, dzieci, młodzież i innych ludzi, poprzez wymienione wyżej programy, możemy realizować naszą misję w praktyce. To pozwala nam mieć swój mały wkład w wychowanie, komunikowanie się i budowanie relacji w duchu pokoju, szacunku, poszanowania godności i sprawiedliwego rozwiązywania konfliktów we wszystkich relacjach międzyludzkich. W praktycznym nauczaniu metody Gordona pomaga nam rozwijanie kadry profesjonalnych trenerów w Szkole Trenerów Polskiego Centrum Edukacji Gordona. To właśnie dzięki zaangażowaniu i gotowości na popularyzowanie i nauczanie pokojowych rozwiązań trenerów PCEG, nasza misja może dotrzeć do jak największej grupy odbiorców w Polsce.

Fundacja wychowanie bez porażek

Fundacja wychowanie bez porażek

Fundacja „Wychowanie bez porażek” istnieje od 2006 roku. Głównym profilem działalności fundacji jest pomaganie dzieciom w odkrywaniu własnej tożsamości oraz nabywaniu lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Inicjowanie i wspieranie rodziców i nauczycieli do podnoszenia kompetencji kształcących ich umiejętności wychowawcze i komunikacyjne, służących wzrostowi wzajemnego szacunku i zadowolenia w kontaktach między dorosłymi a dziećmi, wpływając tym samym na kształtowanie postaw społecznych dzieci. A także wpieranie nauczycieli w kształtowaniu dobrych relacji z rodzicami, których budowanie przynosi wiele korzyści, ułatwiając współdziałanie szkoły i rodziny, sprzyjając lepszemu poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców, pomagając w uzgodnieniu właściwego podejścia wychowawczego, poznaniu oczekiwań rodziców wobec szkoły, udzielaniu wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wspierającej proces rozwojowy dziecka w szkole i w domu. Ponadto działalność promującą zdrowie w tym profilaktykę i edukację zdrowotną, profilaktykę uzależnień, działania wspomagające rodziny niewydolne wychowawczo oraz mające na celu zapobieganie przemocy w rodzinie.

Główne cele Fundacji

  1. Prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej.
  2. Wpływanie na kształtowanie społecznych postaw dzieci i młodzieży.
  3. Upowszechnienie najnowszych metod edukacyjnych i psychoedukacyjnych.
  4. Wpływanie na kształtowanie nowych postaw wychowawczych.
  5. Tworzenie, wspieranie i inspirowanie rozwoju powiązań naukowych ze światem, w szczególności wymiany informacji i myśli naukowej.
  6. Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna.

Fundacja wychowanie bez porażek