• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ KURSÓW

Trening Skutecznego Rodzica - poziom 1

Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2019-03-22
Mysłowice
Monika Czajka2019-03-30Warszawa
Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2019-09-25
Puławy
Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2019-09-27
Poznań
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2019-09-06
Szczecin
Hanna Malska2019-03-09Kraków
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2019-09-25
Puławy

Trening Skutecznego Rodzica - poziom 2

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2019-09-28
Poznań

Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 1

Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2019-05-23
Wołczkowo k/Szczecina

Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 2

Chwilowo brak kursów

Trening Skutecznej Komunikacji

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
wrzesień 2019
Puławy
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2019-02-12 - ferie z Gordonem
Puławy

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2019-07-11
Puławy

Aktualności

1%

1% podatku dla Fundacji „Wychowanie bez porażek”. PIT za 2018 rok : Fundacja „Wychowanie bez porażek” KRS 0000261181.

2019-01-24
Dofinansowany TSR w Szczecinie

Trwa nabór na TSR poziom pierwszy w Szczecinie  06-08.09.019 Zapraszamy!

2017-11-08
Trening Skutecznego Rodzica (TSR1) poziom pierwszy w Poznaniu

Ruszają zapisy na Trening Skutecznego Rodzica - poziom pierwszy (TSR1) w Poznaniu! Kurs dofinansowany przez Fundację "Wychowanie bez porażek".  Termin realizacji 27 -29.09.2019 

2016-05-26
TRENING SKUTECZNEj KOMUNIKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY

Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży w Puławach  rozpoczęcie wrzesień 2019

Refleksje młodzieży po zakończonym TSK! 

2016-04-08

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

Trening Skutecznego Rodzica - poziom 1

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
21-25.11.201920-25.02.2020

Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 1

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR

Trening Skutecznej Komunikacji

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
21-25.11.201920-25.02.2020

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Polskie Centrum Edukacji Gordona

Polskie Centrum Edukacji Gordona

Nazywamy się Violetta i Piotr Kruczkowscy, od 2005 roku jesteśmy wyłącznymi reprezentantami Gordon Training International (GTI) w naszym kraju. Założyliśmy Polskie Centrum Edukacji Gordona (PCEG) (do niedawna Centrum Komunikacji Gordona – CKG), którego nazwa ma podkreślać jego niepowtarzalny charakter, związany ściśle z osobą dr. Thomasa Gordona.

Misją Polskiego Centrum Edukacji Gordona (PCEG) jest popularyzowanie idei i metody dr. Thomasa Gordona w naszym kraju, w Polsce znanej także pod nazwą “wychowanie bez porażek”, dzięki książkom wydanym w latach dziewięćdziesiątych przez wydawnictwo PAX. By zrealizować misję PCEG, postawiliśmy sobie za cel i zadanie wprowadzenie do Polski programów dr. Thomasa Gordona: Trening Skutecznego Rodzica, Trening Skutecznego Nauczyciela, Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży, Trening Skutecznego Lidera, Bądź Najlepszą Wersją Siebie.

Jednak naszym celem nadrzędnym jest edukacja, bo tylko dzięki nauczaniu metody Gordona rodziców, nauczycieli, dzieci, młodzież i innych ludzi, poprzez wymienione wyżej programy, możemy realizować naszą misję w praktyce. To pozwala nam mieć swój mały wkład w wychowanie, komunikowanie się i budowanie relacji w duchu pokoju, szacunku, poszanowania godności i sprawiedliwego rozwiązywania konfliktów we wszystkich relacjach międzyludzkich. W praktycznym nauczaniu metody Gordona pomaga nam rozwijanie kadry profesjonalnych trenerów w Szkole Trenerów Polskiego Centrum Edukacji Gordona. To właśnie dzięki zaangażowaniu i gotowości na popularyzowanie i nauczanie pokojowych rozwiązań trenerów PCEG, nasza misja może dotrzeć do jak największej grupy odbiorców w Polsce.

Fundacja wychowanie bez porażek

Fundacja wychowanie bez porażek

Fundacja „Wychowanie bez porażek” istnieje od 2006 roku. Głównym profilem działalności fundacji jest pomaganie dzieciom w odkrywaniu własnej tożsamości oraz nabywaniu lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Inicjowanie i wspieranie rodziców i nauczycieli do podnoszenia kompetencji kształcących ich umiejętności wychowawcze i komunikacyjne, służących wzrostowi wzajemnego szacunku i zadowolenia w kontaktach między dorosłymi a dziećmi, wpływając tym samym na kształtowanie postaw społecznych dzieci. A także wpieranie nauczycieli w kształtowaniu dobrych relacji z rodzicami, których budowanie przynosi wiele korzyści, ułatwiając współdziałanie szkoły i rodziny, sprzyjając lepszemu poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców, pomagając w uzgodnieniu właściwego podejścia wychowawczego, poznaniu oczekiwań rodziców wobec szkoły, udzielaniu wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wspierającej proces rozwojowy dziecka w szkole i w domu. Ponadto działalność promującą zdrowie w tym profilaktykę i edukację zdrowotną, profilaktykę uzależnień, działania wspomagające rodziny niewydolne wychowawczo oraz mające na celu zapobieganie przemocy w rodzinie.

Główne cele Fundacji

  1. Prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej.
  2. Wpływanie na kształtowanie społecznych postaw dzieci i młodzieży.
  3. Upowszechnienie najnowszych metod edukacyjnych i psychoedukacyjnych.
  4. Wpływanie na kształtowanie nowych postaw wychowawczych.
  5. Tworzenie, wspieranie i inspirowanie rozwoju powiązań naukowych ze światem, w szczególności wymiany informacji i myśli naukowej.
  6. Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna.

Fundacja wychowanie bez porażek