• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

KURSY WEDŁUG METODY DR. THOMASA GORDONA

Trening Skutecznego Rodzica

Barbara Zawadzka2016-09-07Białystok
Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2016-09-15
Szczecin
Jadwiga Krzywdzik 2015-09-16Rzeszów
Karol Kołbyk2016-09-17Warszawa
Karol Kołbyk2016-09-18Warszawa
Paweł Machyński2016-09-20Pobiedziska
Piotr Chwalisz2016-09-21Szczecin
Hanna Malska2016-10-01Kraków
Agnieszka Sarga-Fuła2016-10-04Dobczyce
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2016-10-07
Puławy
Monika Czajka2016-10-08Warszawa
Paweł Machyński2016-10-10Pobiedziska
Jadwiga Krzywdzik 2016-10-11Rzeszów

Trening Skutecznego Nauczyciela

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
kursy dla grup zorganizowanych, chwilowo brak terminów dla grup otwartych
Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
kursy dla grup zorganizowanych, chwilowo brak terminów dla grup otwartych

Trening Skutecznej Komunikacji

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2016-11-03
Poznań - kurs bezpłatny

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2017-03-11
Poznań

Aktualności

Z głębokim żalem zawiadamiamy

Ze smutkiem przyjęliśmy dzisiajszą wiadomość o śmierci trenera PCEG Jadwigi Wróbel. 

 

2016-09-23

Kurs dla rodziców w Puławach

Trwają zapisy na Trening Skutecznego Rodzica w Puławach. Termin 07/08/09 października 2016 ! Kurs współfinansowany przez Fundację „Wychowanie bez porażek”. Kurs poprowadzi Reprezentant GTI w Polsce Piotr Kruczkowski

2016-07-10

TRWAJĄ ZAPISY NA NAJBLIŻSZY KURS TRENERSKI PODSTAWOWY - TRENING SKUTECZNEGO RODZICA

KURS TRENERSKI PODSTAWOWY 

Zostały dwa miejsca na Kurs Trenerski Podstawowy - Trening Skutecznego Rodzica w terminie 10-14 listopada 2016. Proszę zwrócić uwagę na informacje zawarte w zakładce: informacje ogólne i proces certyfikacji trenerów w menu głównym: szkoła trenerów

2016-04-23
BEZPŁATNY TRENING SKUTECZNEj KOMUNIKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY

Bezpłatny kurs Trening Skutecznej Komunikacji (TSK) dla młodzieży z Poznaniu - 03/04/05/06.11.2016

Tylko 9 miejsc, zapraszamy młodzież w wieku 14-18 lat. 

Refleksje młodzieży po zakończonym TSK! 

2016-04-08

SZKOŁA TRENERÓW POLSKIEGO CENTRUM EDUKACJI GORDONA

Trening Skutecznego Rodzica

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
10 - 14.11.2016podany wkrótce
02 - 06.03.201711 - 15.08.2017

Trening Skutecznego Nauczyciela

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
ustalany po pozytywnej decycji o przyjęciu na szkolenie trenerskieustalany po pozytywnej decycji o przyjęciu na szkolenie trenerskie

Trening Skutecznej Komunikacji

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
24 - 28.11.201629.04 - 03.05.2017
02 - 06.03.201724 - 28.08.2017

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
ustalany po pozytywnej decycji o przyjęciu na szkolenie trenerskieustalany po pozytywnej decycji o przyjęciu na szkolenie trenerskie

Polskie Centrum Edukacji Gordona

Polskie Centrum Edukacji Gordona

Nazywamy się Violetta i Piotr Kruczkowscy, od 2005 roku jesteśmy wyłącznymi reprezentantami Gordon Training International (GTI) w naszym kraju. Założyliśmy Polskie Centrum Edukacji Gordona (PCEG) (do niedawna Centrum Komunikacji Gordona – CKG), którego nazwa ma podkreślać jego niepowtarzalny charakter, związany ściśle z osobą dr. Thomasa Gordona.

Misją Polskiego Centrum Edukacji Gordona (PCEG) jest popularyzowanie idei i metody dr. Thomasa Gordona w naszym kraju, w Polsce znanej także pod nazwą “wychowanie bez porażek”, dzięki książkom wydanym w latach dziewięćdziesiątych przez wydawnictwo PAX. By zrealizować misję PCEG, postawiliśmy sobie za cel i zadanie wprowadzenie do Polski programów dr. Thomasa Gordona: Trening Skutecznego Rodzica, Trening Skutecznego Nauczyciela, Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży, Trening Skutecznego Lidera, Bądź Najlepszą Wersją Siebie.

Jednak naszym celem nadrzędnym jest edukacja, bo tylko dzięki nauczaniu metody Gordona rodziców, nauczycieli, dzieci, młodzież i innych ludzi, poprzez wymienione wyżej programy, możemy realizować naszą misję w praktyce. To pozwala nam mieć swój mały wkład w wychowanie, komunikowanie się i budowanie relacji w duchu pokoju, szacunku, poszanowania godności i sprawiedliwego rozwiązywania konfliktów we wszystkich relacjach międzyludzkich. W praktycznym nauczaniu metody Gordona pomaga nam rozwijanie kadry profesjonalnych trenerów w Szkole Trenerów Polskiego Centrum Edukacji Gordona. To właśnie dzięki zaangażowaniu i gotowości na popularyzowanie i nauczanie pokojowych rozwiązań trenerów PCEG, nasza misja może dotrzeć do jak największej grupy odbiorców w Polsce.

Fundacja wychowanie bez porażek

Fundacja wychowanie bez porażek

Fundacja „Wychowanie bez porażek” istnieje od 2006 roku. Głównym profilem działalności fundacji jest pomaganie dzieciom w odkrywaniu własnej tożsamości oraz nabywaniu lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Inicjowanie i wspieranie rodziców i nauczycieli do podnoszenia kompetencji kształcących ich umiejętności wychowawcze i komunikacyjne, służących wzrostowi wzajemnego szacunku i zadowolenia w kontaktach między dorosłymi a dziećmi, wpływając tym samym na kształtowanie postaw społecznych dzieci. A także wpieranie nauczycieli w kształtowaniu dobrych relacji z rodzicami, których budowanie przynosi wiele korzyści, ułatwiając współdziałanie szkoły i rodziny, sprzyjając lepszemu poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców, pomagając w uzgodnieniu właściwego podejścia wychowawczego, poznaniu oczekiwań rodziców wobec szkoły, udzielaniu wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wspierającej proces rozwojowy dziecka w szkole i w domu. Ponadto działalność promującą zdrowie w tym profilaktykę i edukację zdrowotną, profilaktykę uzależnień, działania wspomagające rodziny niewydolne wychowawczo oraz mające na celu zapobieganie przemocy w rodzinie.

Główne cele Fundacji

  1. Prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej.
  2. Wpływanie na kształtowanie społecznych postaw dzieci i młodzieży.
  3. Upowszechnienie najnowszych metod edukacyjnych i psychoedukacyjnych.
  4. Wpływanie na kształtowanie nowych postaw wychowawczych.
  5. Tworzenie, wspieranie i inspirowanie rozwoju powiązań naukowych ze światem, w szczególności wymiany informacji i myśli naukowej.
  6. Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna.

Fundacja wychowanie bez porażek