• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

Najbliższe kursy Szkoły Trenerów

tsrtsntskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
23-27.11.201711 - 16.01.2018
30.03 - 04.04.2017 - nabór zakończony11 - 16.08.2017
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
ustalany po pozytywnej decycji o przyjęciu na szkolenie trenerskieustalany po pozytywnej decycji o przyjęciu na szkolenie trenerskie
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
23 - 27.11.201711 - 16.01.2018
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
ustalany po pozytywnej decycji o przyjęciu na szkolenie trenerskieustalany po pozytywnej decycji o przyjęciu na szkolenie trenerskie

Certyfikaty dla placówek oświatowych

W przypadku przeszkolenia w TSN całej Kadry Pedagogicznej, placówka może ma certyfikat za doskonalenie umiejętności porozumiewania się językiem akceptacji i szerzenia idei rozwiązywania konfliktów metodą bez przegranych dr. Thomasa Gordona wśród rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży.

Certyfikat wydawany jest na czas określony  - 6 lat. Po tym okresie w celu przedłużenia posiadanego certyfikatu, następuje zweryfikowanie przez Polskie Centrum Edukacji Gordona spelnienia warunków uzyskania certyfikatu.

Przedstawione warunki poniżej służą nauczycielom, pomagając w doskonaleniu i stosowaniu metody bez przegranych w praktyce zarówno w życiu zawodowym i osobistym.

A. Warunki uzyskania certyfikatu 

 • Przeszkolenie programem Trening Skutecznego Nauczyciela całej Kadry Pedagogicznej placówki. Szkolenie potwierdzone dyplomem dla każdego nauczyciela wydanym przez Polskie Centrum Edukacji Gordona. 
 • Stosowanie metody Gordona i szerzenie idei bez przegranych w komunikacji z uczniami, rodzicami, wśród nauczycieli i personelu szkolnego.
 • Umieszczenie w widocznym miejscu w Placówce i na stronie internetowej placówki Certyfikatu. Certyfikat w wersji elektronicznej na stronę internetową dostarcza Polskie Centrum Edukacji Gordona na adres e-mailowy placówki.
 • Udostępnianie w widocznym miejscu dla nauczycieli, rodziców i innych osób w Placówce materiałów popularyzujących ideę Thomasa Gordona, przesyłanych do Placówki przez Fundację „Wychowanie bez porażek” i PCEG.
 • Obowiązkowe szkolenie programem TSN nowo przyjętych nauczycieli. Szkolenie przez Reprezentanta GTI w Polsce lub wskazanego przez Reprezentanta certyfikowanego trenera TSN.
 • Wyrażenie zgody na zamieszczenie swoich danych o posiadanym certyfikacie na stronach internetowych Fundacji „Wychowanie bez porażek” i Polskiego Centrum Edukacji Gordona. 

B. Warunki uzyskania certyfikatu - szkolenie "PO TSN" 

 • Uzyskanie certyfikatu zobowiązuje placówkę do odbycia dwóch dwudniowych, odpłatnych szkoleń „PO TSN” kadry, która ukończyła Trening Skutecznego Nauczyciela- opis poniżej.
 • a) pierwszego w ciągu roku od daty zakończenia szkolenia TSN
 • b) drugiego po upływie czterech lat od daty zakończenia TSN

Warsztat „PO TSN”

TERMIN:  Do uzgodnienia z placówką (zwykle spotkanie sobotnio-niedzielne) - sobota od 10:00 do 18:00; niedziela od 10:00 do 16:00

UCZESTNICY: Tylko dla nauczycieli po ukończonym TSN

PROWADZĄCY: Reprezentant GTI - VIOLETTA KRUCZKOWSKA  LUB PIOTR KRUCZKOWSKI

CEL: Doskonalenie i rozwijanie umiejętności TSN, przegląd umiejętności TSN, rozwijanie obserwacji zachowania, rozpoznawania kto ma problem i mediacji oraz superwizja i ćwiczenie indywiadualnych przypadków uczestników.

ODPŁATNOŚĆ: Koszt ustalany w zależności od ilości uczestników:

 • Grupa poniżej 10 osób, opłata od 320 zł do 550 zł od osoby
 • Grupa 10 osób i powyżej - 295 zł od osoby. 

C. Warunki uzyskania certyfikatu

Superwizja

 • Certyfikat wydawany jest na czas określony, w celu przedłużenia certyfikatu po upływie sześciu lat i spełnieniu warunków w czasie jego posiadania - pkt. A i B odbywa się odpłatny warsztat superwizyjny dla Rady Pedagogicznej po TSN. Czas trwania superwizji - 8  godzin warsztatowych (jeden dzień). Superwizja prowadzona przez Reprezentanta GTI lub wyznaczonego przez Reprezentanta certyfikowanego trenera  TSN.   

ODPŁATNOŚĆ: 200 zł za godzinę warsztatową, w przypadku przyjazdu na superwizję do siedziby PCEG (grupa max 6 osób) - 130 zł za godzinę warsztatową.

D.Warunki uzyskania certyfikatu 

 • Kolejny certyfikat zostaje wydany na czas nieokreślony z zachowanem warunków uzyskania certyfikatu - pkt A i pkt C (superwizja co pięć lat, po upływie daty wystawienia certyfikatu) 

 

Pół wieku temu dr Thomas Gordon, amerykański psycholog, psychoterapeuta i doradca rodzinny, opracował metodę kształtującą umiejętności wychowawcze i komunikacyjne dorosłych, by skutecznie rozwiązywać konflikty powstające między rodzicami a dziećmi. W związku z przyjazdem do Polski córki i żony dr. Gordona na konferencję na Uniwersytecie Szczecińskim, z Lindą i Michelle Adams spotkał się Rzecznik Praw Dziecka. Podczas rozmowy Marek Michalak wskazywał na wpływ idei pedagogicznych Janusza Korczaka na metodę Gordona, która również podkreśla konieczność podmiotowego traktowania dziecka i szacunku do jego spraw i potrzeb. Rzecznik przyznał, że szczególnie w Roku Janusza Korczaka warto upowszechniać pomysły dr. Thomasa Gordona, dzięki którym można podnosić kompetencje wychowawcze dorosłych czy też upowszechniać metody kształtowania dziecka bez używania przemocy.

http://brpd.gov.pl/aktualnosci/o-metodzie-gordona