• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
21-25.11.201920-25.02.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
21-25.11.201920-25.02.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Trening Skutecznej Komunikacji

Trening Skutecznej KomunikacjiTrening Skutecznej Komunikacji

najbliższe kursy tsk

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
wrzesień 2019
Puławy
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2019-02-12 - ferie z Gordonem
Puławy

Dlaczego Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży?

Jest to pierwszy tego typu program dla dzieci i młodzieży (12 – 18 lat) w tym przedziale wiekowym w naszym kraju. Kiedy mówimy czy myślimy o młodzieży w kontekście różnych zajęć często pojawia się w głowach określenie „trudna młodzież”. I właśnie do tej „trudnej” młodzieży kierowane jest wiele zajęć czy programów. Programy, które mają za zadanie „leczyć” a nie zapobiegać. A co po prostu z młodymi ludźmi, dla których okres dojrzewania jest ekscytującym, ale także trudnym etapem życia. Czas, w którym zmagają się z odkrywaniem własnej tożsamości, z nawiązywaniem przyjaźni, usiłują zaadaptować się do swojego otoczenia, pragną odnosić sukcesy w szkole i odkrywać co przynosi im satysfakcję i poczucie własnej wartości.

Celem TSK jest pomóc młodym ludziom rozwinąć się społecznie i emocjonalnie oferując im podstawowe umiejętności w sferze rozwoju osobistego i relacji interpersonalnych. Umiejętności, które będą przydatne we wszystkich obszarach ich funkcjonowania i z których będą korzystać przez resztę swojego życia. Jest wiele dowodów na to, że kompetencje i umiejętności emocjonalne i społeczne są równie ważne, jeśli nie ważniejsze, niż wiedza „akademicka” zdobywana w szkole.

Na kursach TSK dzieci i młodzież uczą się jak:

 • czuć się lepiej z samym sobą by wzmocnić własną samoakceptację;
 • zaprzyjaźniać się z innymi;
 • rozpoznawać swoje potrzeby;
 • radzić sobie z obawą, lękiem, niepokojem;
 • rozwiązywać konflikty lub sprzeczki;
 • radzić sobie ze złością;
 • radzić sobie z niepowodzeniem;
 • radzić sobie z presją ze strony rówieśników i dorosłych;
 • reagować na zaczepki;
 • słuchać by pomóc sobie i innym;
 • konfrontować się z nieakceptowanym zachowaniem innych osób;
 • stawiać własne cele i podejmować decyzje;

Program kursu TSK Dzieci i Młodzieży:

 • Wyjaśnienie pojęcia „super osoba”
 • Dostrajanie się do siebie
 • Okno zachowania
 • Mówienie wprost
 • Dostrajanie się do innych
 • Słuchanie, aby pomóc przyjacielowi
 • Gdy ty masz problem
 • Jak powiedzieć to, co czujesz
 • Pokonywanie lęku
 • Konflikt w relacjach
 • Rozwiązywanie konfliktów tak, aby nikt nie przegrał
 • Odnoszenie się do ludzi, którzy są inni
 • Stawianie i osiąganie celów - mój plan działania

Na każdym spotkaniu jest dużo ćwiczeń praktycznych i krótkich wykładów prowadzonych przez trenera, a wszystko umieszczone jest w kontekście problemów świata dziecka i młodzieży. TSK dzieci i młodzieży również uczy i pomaga radzić sobie młodym ludziom ze stresem.

Każdy certyfikowany trener Polskiego Centrum Edukacji Gordona (wcześniej Centrum Komunikacji Gordona) prowadzący dla Państwa szkolenie TSK jest zobowiązany dostarczyć uczestnikom prowadzonego przez siebie kursu niezbędne materiały, które są wliczone w cenę każdego kursu programów metody Gordona. Cena kursu, Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży, jest jednolita w całej Polsce i wynosi 480 zł w tym materiały dla uczestnika - Zeszyt ćwiczeń TSK, kredo, dyplom. Wszystkie materiały dla Państwa są przygotowywane przez Polskie Centrum Edukacji Gordona, do których posiada wyłączne prawa autorskie, jednocześnie dbając o  jakość i jednolitość prowadzonych kursów na terenie Polski. Po zakończonym kursie TSK dzieci i młodzież otrzymują dyplom ukończenia. Osoby zainspirowane, by nauczać dzieci i młodzież metody Gordona w programie TSK, zapraszamy do Szkoły Trenerów PCEG.

Czytaj więcej