• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
21-25.11.201920-25.02.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
21-25.11.201920-25.02.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Trening Skutecznego Rodzica poziom pierwszy i drugi

Od 1 stycznia 2019 roku następuje zmiana w szkoleniu TSR. Zmiana jest podyktowana podziałem kursu dla rodziców na dwa poziomy: TSR1 i TSR2. W roku 2019 uprawnieni do prowadzenia dwóch poziomów kursów TSR są tylko reprezentanci GTI w Polsce Violetta i Piotr Kruczkowscy.

Z MYŚLĄ O RODZICACH I PRZYSZŁYCH RODZICACH

Trening Skutecznego Rodzica (TSR) wg dr. Thomasa Gordona- szkolenie skierowane do rodziców dzieci
w każdym wieku. Trening obejmuje poziom I (TSR1) i poziom II (TSR2)

Trening Skutecznego Rodzica (TSR1 i TSR2) jest skierowany do rodziców dzieci w każdym wieku. Na TSR rodzice uczą się wypróbowanych i skutecznych umiejętności służących wychowaniu.

Podczas TSR rodzice uczą się metody bez zwycięzców i pokonanych oraz konkretnych narzędzi, które są bardzo pomocne w wielu sytuacjach pojawiających się w relacji z dziećmi. Zdobywają kompetencje komunikacji interpersonalnej oraz rozwiązywania problemów, aby skuteczniej asystować dzieciom, które doświadczają problemów lub silnych emocji. Uczą się także, w jaki sposób motywować dzieci do zmiany nieakceptowanego przez nich zachowania. Autorem TSR jest dr Thomas Gordon, twórca metody „bez przegranych”, autor światowego bestsellera „Wychowanie bez porażek”.

Trening Skutecznego Rodzica to licencjonowany program szkoleniowy Gordon Training International, jednej z najbardziej znanych i renomowanych organizacji szkoleniowych na świecie, która oferuje kursy służące poprawieniu efektywności i jakości relacji międzyludzkich.
Program obejmuje poziom pierwszy i poziom drugi, przy czym na TSR2 są przyjmowane osoby tylko po ukończeniu TSR1. Na TSR2 rodzice rozwijają umiejętności modelu Gordona.

Każdy uczestnik kursu TSR1 i TSR2 otrzymuje indywidualne materiały -zeszyt ćwiczeń TSR, książka Thomasa Gordona  „Wychowanie bez porażek”, książka Thomasa Gordona  „Wychowanie bez porażek w praktyce”, dyplom, kredo.

Cel ogólny szkolenia:
Rozwijanie samoświadomości oraz umiejętności wychowawczych i komunikacji interpersonalnej niezbędnych do budowania relacji z dziećmi w oparciu o metodę bez przegranych doktora Thomasa Gordona.

Treści TSR1 i TSR2:

 •  Jak nie ranić siebie i dziecka podczas rozwiązywania konfliktów, sporów i sprzeczek.
 •   Przyczyny zakłóceń w rodzinnej komunikacji.
 •  Ustalanie zasad, których dzieci będą się trzymały.
 •  Jak nakłonić dzieci, aby liczyły się z potrzebami rodziców.
 •  Redukowanie buntu u dzieci w każdym wieku, nawet wśród nastolatków.
 •  Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości u dziecka.
 •  Pomaganie dziecku w stawaniu się samodzielnym.
 •  Radzenie sobie ze złością, lękiem i bezradnością.
 •  Stawianie granic dzieciom i innym bliskim osobom, dbając przy tym o relacje.
 • Przekazywanie i wpływanie na wartości u dzieci.
 • Kształtowanie pozytywnych relacji z dziećmi i innymi ludźmi.
 • Omawianie przypadków uczestników - sukcesy, porażki

Trening Skutecznego Rodzica poziom pierwszy (TSR 1)

Cele szczegółowe szkolenia:
W toku zajęć uczestnicy będą rozwijać umiejętności:
    ·    Obserwacji zachowania.
    ·    Rozpoznawania po czyjej stronie leży problem w celu identyfikowania źródła problemu.
    ·    Pomagania dzięki słuchaniu ze zrozumieniem.
    ·    Otwartej komunikacji w celu uzyskania lepszej współpracy.
    ·    Poszerzania obszaru bez problemu.
    ·    Skutecznego konsultowania. 
    ·    Skutecznej konfrontacji.
    ·    Odzielanie potrzeb od rozwiązań
    ·    Radzenia sobie ze złością i kierowania emocjami
    ·    Zrozumienia natury konfliktu
    ·    Zrozumienia wpływu rozwoju na funkcjonowanie dziecka

Plan pracy
    ·    Wprowadzenie do Treningu Skutecznego Rodzica.
    ·    Umiejętność obserwacji zachowania.
    ·    Rozpoznawanie po czyjej stronie leży problem.
    ·    Unikanie barier w procesie komunikacji, kiedy dziecko przeżywa problem.
    ·    Podstawowe i aktywne słuchanie.
    ·    Otwarta komunikacja z dziećmi.
    ·    Umiejętność wyrażanie słownej pochwały.
    ·    Modyfikowanie otoczenia w celu zapobiegania konfliktom.
    ·    Poszerzanie obszaru bez problemu.
    ·    Rodzic jako konsultant.
    ·    Umiejętność wyznaczania granic.
    ·    Unikanie nieskutecznej konfrontacji i czym ją zastąpić.
    ·    Uczuciowa góra lodowa, czyli jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami.
    ·    Panowanie nad złością.
    ·    Potrzeby kontra rozwiązania.
    ·    Radzenie sobie z oporem dziecka w sytuacji konfrontacji.
    ·    Zakończenie zajęć.

Program szkolenia TSR1:
    A.    Wprowadzenie
    o    Pojęcie: „skuteczny rodzic"
    o    Cele TSR
    o    Ustalanie celów osobistych
    o    Umiejętność obserwacji zachowania
    o    Okno zachowania
    o    Kto ma problem?
    o    Kiedy dzieci mają problemy?
    o    Unikanie barier w procesie komunikacji
    B.    Pomaganie dziecku i innym osobom w zaspokojeniu potrzeb
    o    Umiejętności pomagania
    o    Podstawowe i aktywne słuchanie
    o    Warunki dla skutecznego aktywnego słuchania
    o    Typowe błędy w aktywnym słuchaniu
    o    Nazywanie stanów emocjonalnych
    C.     Otwarta komunikacja z innymi  osobami   
    o    Wyrażanie doceniania
    o    Zapobieganie konfliktom
    o    Skuteczne konsultowanie
    o    Modyfikowanie otoczenia w celu zapobiegania konfliktom
    o    Wpływ rozwoju na funkcjonowanie dzieci i młodzieży
    D.    Skuteczna konfrontacja
    o    Unikanie nieskutecznej konfrontacji
    o    Hierarchia potrzeb Maslowa
    o    Oddzielanie potrzeb od rozwiązań
    o    Jak sobie radzić ze złością
    o    Skuteczna konfrontacja
    o    Radzenie sobie z oporem
    o    Natura konfliktu
    E.    Zastosowanie TSR1 w praktyce
    o    Stosowanie umiejętności TSR1
    o    Przegląd okna zachowania
    o    Egzamin końcowy
    o    Ewaluacja kursu

Trening Skutecznego Rodzica poziom drugi (TSR2)

Cel: Rozwijanie umiejętności bez przegranych i umiejętności rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości z wykorzystaniem okna zachowania i sposobu komunikacji modelu Gordona. Nabywanie umiejętności mediacji.

Dr Thomas Gordon stworzył TSR dla rodziców do efektywnego kierowania konfliktami, co stanowi duszę jego filozofii i modelu - klucz skuteczności w oknie zachowania.
Rozwiązywanie konfliktów bez przegranych i towarzyszenie innym w roli mediatora wymagają najpierw zmiany sposobu komunikacji z języka siły i władzy na język akceptacji, a to zwykle zajmuje trochę czasu i treningu, czym zajmują się rodzice na TSR1.
Osoby, które chcą rozwijać się w stosowaniu modelu bez przegranych Gordona i konsekwentnie zastosować jako alternatywę wobec siłowych metod rozwiązywania konfliktów, zapraszamy rodziców na TSR2. Wierzymy, że rodzice poczują się sowicie wynagrodzeni, poznawszy kolejne umiejętności z okna zachowania.

Plan pracy
    ·    Przegląd umiejętności Treningu Skutecznego Rodzica.
    ·    Sposoby rozwiązywanie konfliktów potrzeb - metoda I, II i kompromis.
    ·    Oddzielanie potrzeb od rozwiązań - przypomnienie.
    ·    Rozwiązywanie konfliktów potrzeb - metoda „bez przegranych”.
    ·    Umiejętność ustalania z dzieckiem zasad, by zachęcić do współpracy.
    ·    Strategie rozwiązywanie konfliktów wartości.
    ·     Ryzyko stosowania siły, podczas rozwiązywaniu konfliktów wartości.
    ·     Rodzic jako mediator.
    ·     Podsumowanie zajęć.

Program szkolenia TSR2:
    A.   Rozwiązywanie konfliktów potrzeb
    o    Przegląd umiejętności TSR1
    o    Ustalanie celów osobistych
    o    Umiejętność obserwacji zachowania - przypomnienie
    o    Okno zachowania i jego znaczenie
    o    Natura konfliktu potrzeb
    o    Nieskuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów potrzeb
    o    Metoda bez zwycięzców i bez pokonanych
    o    Sześć kroków rozwiązywania konfliktu potrzeb
    o    Zasada uczestnictwa
    B.    Rozwiązywanie konfliktów wartości
    o    Natura konfliktu wartości
    o    Sposoby rozwiązywania konfliktów wartości
    o    Ryzyko stosowania siły
    o    Rozwiązywanie problemów zachowania polegających na różnicy wartości
    o    Skuteczne konsultowanie
    o    Konfrontacja i aktywne słuchanie
    o    Dawanie przykładu
    o    Modyfikowanie siebie
    C.    Zastosowanie TSR w praktyce
    o    Stosowanie umiejętności TSR2
    o    Rodzic jako mediator
    o    Przegląd okna zachowania
    o    Egzamin końcowy
    o    Ewaluacja kursu

W zajęciach TSR1 i TSR2 można wziąć udział zanim pojawią się kłopoty z dziećmi, jak również wtedy gdy te kłopoty są już widoczne. Proponowane metody działają na dzieci w każdym wieku, można je również stosować w relacji z partnerem i innymi ludźmi.

Uczestnictwo w TSR to możliwość zwiększenia kompetencji wychowawczych i zdobycia nowych umiejętności interpersonalnych.
Na kursie każdy uczestnik jest ważny i może pracować nad realizacją swoich indywidualnych celów.

Zalety kursu TSR:
    ·    Jest prowadzony w blisko 50 krajach od 50 lat co zapewnia jego uniwersalność oraz oparcie na doświadczeniu. Dzięki temu daje gwarancję, że został sprawdzony w praktyce.
    ·    Dotyczy relacji międzyludzkich i daje narzędzia do rozwiązywania konfliktów tak by obie strony były zadowolone z rozwiązania (metoda bez przegranych dr Thomasa Gordona), skutecznej konfrontacji w przypadku nieakceptowanego zachowania, umiejętności podstawowego i aktywnego słuchania innych osób oraz lepszego radzenia sobie ze stresem (okno zachowań).
    ·    Grupy szkoleniowe gdzie każdy uczestnik jest ważny i może pracować nad realizacją swoich indywidualnych celów.
    ·    Zawiera materiały szkoleniowe oraz prowadzony jest przez wykwalifikowanego trenera co zapewnia wysoką jakość i pozwala ćwiczyć poznawane umiejętności podczas kursu oraz po kursie w domu, ponieważ w materiałach zawarta jest cała wiedza z kursu.


---------------------------------------------------------------------

Nikt nie uczył nas jak być rodzicem. Wiele błędów wychowawczych popełniamy nieświadomie, w dobrej wierze, naśladując wzorce zachowań naszych rodziców.

Nikt nie uczył nas jak komunikować się z dziećmi. Niestety, mamy więcej negatywnych nawyków w komunikacji niż nam się wydaje, naśladując wzorce komunikacji naszych rodziców.

Nikt nie uczył nas jak rozwiązywać konflikty pojawiające się w relacji z dziećmi. Wiele błędów podczas ich rozwiązywania popełniamy nieświadomie, w dobrej wierze, naśladując wzorce zachowań naszych rodziców.

Nikt nie uczył nas jak radzić sobie ze złością. Niestety, mamy więcej negatywnych nawyków w kierowaniu emocjami niż nam się wydaje, naśladując wzorce radzenia sobie naszych rodziców.

Jak w związku z tym być lepszym rodzicem? Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie? Jak mówić, tak by nie wzbudzać agresji i rozwiązywać konflikty w taki sposób, żeby każdy czuł się szanowany? Jak rozmawiać z dziećmi by Cię słuchały? Jak je wspierać w skutecznym rozwiązywaniu jego problemów? Jak uniknąć tzw. „konfliktu pokoleń”?W jaki sposób reagować gdy Twoje dziecko ma problem?

Odpowiedzią na te i wiele innych pytań jest kurs Trening Skutecznego Rodzica.

Stworzony przez T. Gordona kurs, Trening Skutecznego Rodzica - TSR (ang. Parent Effectiveness Training) jest powszechnie uznany za pierwszy program szkoleniowy dla rodziców (1962r.) kształcący ich umiejętności wychowawcze i komunikacyjne. TSR zapoczątkował w USA szkolenia rodziców na szeroką skalę i obecnie jest nauczany już w ponad 50 krajach na całym świecie.

Kiedy w 1962 roku dr Gordon po raz pierwszy prowadził kurs Trening Skutecznego Rodzica (TSR), szkolenie rodziców było zupełnie nowym zjawiskiem. W tym czasie większość rodziców uważała, że dokształcanie się w tym kierunku jest im zupełnie niepotrzebne – metody, jakimi oni sami zostali wychowani przez swoich rodziców były wystarczająco dobre. Jednak pomysł prowadzenia zajęć dla rodziców przyjął się i w roku 1975 czasopismo the New York Times nazwało TSR „ogólnonarodowym ruchem”.

Ponad 50 lat minęło od pierwszych szkoleń TSR, wiele wydarzyło się w tym czasie. Podobnie jak każdy nowy pomysł, TSR przyciągnął wielu swoich naśladowców. Co więcej, ludzi o bardzo zróżnicowanych poglądach na wychowanie dzieci. Obecnie na rynku istnieje dosłownie setki, być może nawet tysiące, książek i kursów szkolących rodziców. Najwyraźniej jest to pomysł, na który właśnie nadszedł czas.

Dziś wiemy już, że szkolenie rodziców może mieć znaczący wpływ na sposób, w jaki wychowują oni swoje dzieci. Istnieje ogromna liczba dowodów na to, że nieefektywne wychowywanie jest przyczyną wielu problemów dzieci i nastolatków, z jakimi muszą się oni borykać potem przez całe swoje życie. Wiemy również, że skuteczne rodzicielstwo może zapobiec wielu, jeśli nie większości, problemom. W rzeczywistości, może ono zrobić znacznie więcej: skuteczne rodzicielstwo może zbudować takie relacje rodzinne, w których obie strony – rodzice i dzieci – mogą przeżywać swój rozkwit.

CO ZYSKUJĄ RODZICE PO KURSIE TSR1 I TSR2:

 • Umiejętności rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości po to, by budować autorytet rodzicielski w oparciu o wpływ zamiast siły,  ograniczać sytuacje konfliktowe i wzmacniać więzi w rodzinie.
 • Umiejętności pomagania - podstawowego i aktywnego słuchania po to, by nauczyć dzieci rozwiązywania ich własnych problemów, dzięki czemu budują one  i wzmacniają poczucie własnej wartości, stając się silniejszymi, odpowiedzialnymi i samodzielnymi w wielu trudnych momentach życia.
 • Umiejętności wyrażania siebie i używania wielu rodzajów komunikatów typu ja, po to by  skuteczne wpływać na wartości u dzieci i dzięki otwartej i jasnej komunikacji z nimi nauczyć je postawy asertywnej.
 • Umiejętności rozpoznawania po czyjej stronie leży problem, po to by wybrać odpowiednie narzędzie komunikacyjne stosowane w metodzie Gordona i odnieść pożądany efekt, kształtując dzięki temu pozytywne relacje z dziećmi i innymi ludźmi.
 • Umiejętności konfrontacyjnych i stawiania granic po to by zadbać o własne potrzeby, skuteczniej konfrontując się z nieakceptowanym zachowaniem dzieci, dzięki temu ucząc je, aby liczyły się z potrzebami rodziców i innych ludzi.
 • Umiejętności ustalania reguł w rodzinie w oparciu o zasadę uczestnictwa, po to by dzieci miały większą motywację do ich przestrzegania.
 • Umiejętności rozpoznawania barier w komunikacji, po to by redukować bunt u dzieci w każdym wieku, nawet wśród nastolatków i w ten sposób zapobiegać ewentualnym konfliktem.
 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem, po to by zadbać o własne potrzeby, panować nad emocjami, podejmować decyzje i skuteczniej rozwiązywać problemy.
 • Umiejętności zastępowania kar i nagród skuteczną konfrontacją i wyrażaniem doceniania, po to by budować zdrowsze i satysfakcjonujące relacje z własnymi dziećmi, dowodząc swojego pozytywnego nastawienia wobec nich i wobec samych siebie.
 • Umiejętności radzenia sobie ze złością, po to by nie pozwolić na eskalację problemu w relacji z dzieckiem, dzięki czemu szacunek, empatia i pozytywne nastawienie nie pozostają tylko abstrakcyjnymi pojęciami.

CO ZYSKUJĄ DZIECI PO KURSIE TSR1 I TSR2:

Badania naukowe i osobiste doświadczenia rodzin po kursie Trening Skutecznego Rodzica (są już na świecie„wychowane” dzieci metodą Gordona) pokazują, że dzieci wychowywane w oparciu o metodę Gordona są błyskotliwe, bardziej twórcze, pewniejsze siebie i samodzielne. Lepiej radzą sobie w szkole, łatwiej nawiązują przyjaźnie i są społecznie bardziej przystosowane. Uczą się samodyscypliny i samokontroli, szanują potrzeby i prawa innych. W konfliktach z rodzicami i innymi dorosłymi nie używają walki, która może przerodzić się w dalszej perspektywie w zachowania agresywne. Dojrzewanie przechodzą bez większych burz i napięć zazwyczaj kojarzonych nieodzownie z tym okresem. Wyrastają na dorosłych o wysokim poczuciu etyki i moralności. Są zdrowsze fizycznie i psychicznie.

PROGRAM KURSU TSR1 to 7, a TSR2 to 5 spotkań rozłożonych w czasie. Każde spotkanie trwa 3 godziny. Godziny kursu mogą zostać rozłożone w innym przedziale czasowym, np. w postaci spotkań weekendowych. Każde spotkanie to ćwiczenia praktyczne, krótkie wykłady prowadzone przez trenera, przykłady stosowania umiejętności TSR, dyskusje w grupie i podgrupach, praca z zeszytem ćwiczeń, odgrywanie ról, czas na pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu. Wszystko umieszczone w kontekście świata rodzica.

Kurs TSR nie jest magicznym sposobem na rozwiązywanie problemów z dziećmi czy innymi osobami. To proces przemiany rodziców. Największą jej wartością jest długotrwały efekt, bo dzieci obserwując swoich rodziców mają solidne podstawy do kopiowania w swoim dorosłym życiu ich sposobu komunikacji i postaw.