• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

Najbliższe kursy Szkoły Trenerów

tsrtsntskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
22-26.11.201821-26.02.2019
10-14.01.201904-09.07.2019
21-25.11.201920-25.02.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
22-26.11.201821-26.02.2019
10-14.01.201904-09.07.2019
21-25.11.201920-25.02.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Trening Skutecznej Komunikacji (TSK) w Puławach

Piotr Kruczkowski

Piotr Kruczkowski

Puławy

+48 606 364 046

gordon@gordon.edu.pl

REPREZENTANT GTI
Trening Skutecznej Komunikacji (TSK) w Puławach

Dokładne terminy:
23.08.2018. godz. 09:00 - 17:00 przerwa 12:00 - 14:00
24.08.2018. godz. 09:00 - 17:00 przerwa 12:00 - 14:00
25.08.2018. godz. 09:00 - 17:00 przerwa 12:00 - 14:00

Miejsce:

Polskie Centrum Edukacji Gordona 

ul. Lubelska 20 A, 24-100 Puławy

Czas trwania:

18 godz. zegarowych

Zapisy:

Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia i dokonanie opłaty za kurs.

Koszty:

480 zł od osoby.

Trening odbywa się w formie warsztatów, pracy grupowej i indywidualnej, gier edukacyjnych, dyskusji. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych oraz dyplom ukończenia kursu.

Odbiorcy:

Wiek 12 - 17 lat.

Prosimy rodziców o zgłaszanie podczas zapisu dziecka informacji o jego stanie zdrowia, np. czy jest leczony na nadpobudliwość psychoruchową (ADHD), itd. Nie zawsze dyskwalifikuje to udział w kursie, ale taka informacja pozwala lepiej przygotować się do prowadzenia grupy i efektywnego udziału w kursie przez dziecko.