• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

Najbliższe kursy Szkoły Trenerów

tsrtsntskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
21-25.11.201920-25.02.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
21-25.11.201920-25.02.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Trening Skutecznej Komunikacji (TSK) w Puławach

Piotr Kruczkowski

Piotr Kruczkowski

Siedziba:PUŁAWY Zasięg: KURSY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

+48 606 364 046

gordon@gordon.edu.pl

REPREZENTANT GTI
Trening Skutecznej Komunikacji (TSK) w Puławach

Dokładne terminy:
12.02.2019 w godz. 09:00 - 17:00 (przerwa obiadowa 12:00 - 14:00)
13.02.2019 w godz. 09:00 - 17:00 (przerwa obiadowa 12:00 - 14:00)
14.02.2019 w godz. 09:00 - 17:00 (przerwa obiadowa 12:00 - 14:00)

Kurs dofinansowany przez Fundację "Wychowanie bez porażek"

Miejsce:

Gabinet Psychoterapii Indywidualnej i Terapii Rodzinnej, ul. Lubelska 20 A, pok. 302, 24–100 Puławy.

Czas trwania:

18 godzin zegarowych plus przerwy

Zapisy:

Rodziców zainteresowanych udziałem dzieci w kursie prosimy o zgłaszanie się za pomocą poczty elektronicznej fundacja@gordon.edu.pl (ze względu na kolejność zgłoszenia), a następnie wypełnienie otrzymanej mailem deklaracji uczestnictwa

Koszty:

Cena regularna wynosi 520 zł, ale całkowita opłata wyniesie 416 zł (dofinansowanie 20 %).

Uwaga: Dla dzieci z Puław i sąsiednich okolic dofinansowanie 60 % czyli całkowita opłata wyniesie  208 zł !!!

W opłacie każde dziecko otrzymuje Zeszyt ćwiczeń TSK) oraz dyplom.

Opłaty należy dokonać  na konto Fundacji: mBank 88 1140 2004 0000 3502 7550 7925

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko dziecka oraz adnotację kurs TSK w Warszawie - wpłata na cele statutowe

Odbiorcy:

Wiek 12 - 17 lat.

Prosimy rodziców o zgłaszanie podczas zapisu dziecka informacji o jego stanie zdrowia, np. czy jest leczony na nadpobudliwość psychoruchową (ADHD), itd. Nie zawsze dyskwalifikuje to udział w kursie, ale taka informacja pozwala lepiej przygotować się do prowadzenia grupy i efektywnego udziału w kursie przez dziecko.