• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ KURSÓW

Trening Skutecznego Rodzica - poziom 1

Monika Czajka2020-02-29Warszawa
Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2020-04-22
Puławy
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2020-03-13 - nowy termin wkrótce
Poznań
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2020-05-08
Szczecin
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2020-04-17
Gniezno
Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2020-06-05
Katowice
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2020-04-24
Gdynia

Trening Skutecznego Rodzica - poziom 2

Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2020-03-14 - nowy termin wkrótce
Poznań
Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2020-05-09
Szczecin
Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2020-04-25
Gdynia
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2020-06-06
Katowice

Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 1

Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2020-03-27
Kraków
Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2020-02-14
Katowice

Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 2

Chwilowo brak kursów

Trening Skutecznej Komunikacji

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
wrzesień 2019
Puławy
Piotr Chwalisz2019-11-19Szczecin

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
2020-07-16 - kurs dla małżeństw i par
Puławy/k. Kazimierza Dolnego nad Wisłą
Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI
2020-07-16 - kurs dla małżeństw i par
Puławy/k. Kazimierza Dolnego nad Wisłą

Aktualności

Trening Skutecznego Rodzica poziom 2 w Poznaniu

Zapraszamy na poziom drugi TSR2 do Poznania 14-15.03.2020

NOWY TERMIN KURSU PODANY WKRÓTCE!

2019-11-14
Trening Skutecznego Rodzica poziom drugi w Szczecinie

Zapraszamy na  drugi poziom - TSR2 do Szczecina  w terminie 21 - 22.03.2020!

NOWY TERMIN KURSU 9-10.05.2020!

2017-11-08
Trening Skutecznego Rodzica (TSR1) poziom pierwszy w Poznaniu

Bo słowa mają moc... TSR1 w Poznaniu 13 - 15.03.2020 - wspaniały warsztat rozwoju osobistego rodzica. Zapraszamy zapisy trwają!

NOWY TERMIN KURSU PODANY WKRÓTCE!

2016-05-26
Trening Skutecznego Nauczyciela poziom pierwszy w Krakowie

Zapraszamy na Trening Skutecznego Nauczyciela poziom pierwszy (TSN1) do Krakowa w terminie 27-29.03.2020

 

 

 
2016-04-23

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

Trening Skutecznego Rodzica - poziom 1

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020

Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 1

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR

Trening Skutecznej Komunikacji

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Polskie Centrum Edukacji Gordona

Polskie Centrum Edukacji Gordona

Nazywamy się Violetta i Piotr Kruczkowscy, od 2005 roku jesteśmy wyłącznymi reprezentantami Gordon Training International (GTI) w Polsce. Założyliśmy Polskie Centrum Edukacji Gordona (PCEG), którego nazwa ma podkreślać jego niepowtarzalny charakter, związany ściśle z osobą Thomasa Gordona.

Misją Polskiego Centrum Edukacji Gordona (PCEG) jest popularyzowanie idei i modelu bez zwycięzców i bez pokonanych dr. Thomasa Gordona, znanego także pod nazwą “wychowanie bez porażek”, dzięki wydanym w kraju, w latach dziewięćdziesiątych książkom T. Gordona.

By realizować misję  PCEG postawiliśmy sobie za cel wprowadzenie do Polski programów modelu Gordona: Trening Skutecznego Rodzica, Trening Skutecznego Nauczyciela, Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży, Trening Skutecznego Lidera, Bądź Najlepszą Wersją Siebie.

Wprowadzenie programów to jedno zadanie, a edukacja to drugie, bo tylko dzięki nauczaniu rodziców, nauczycieli, dzieci, młodzieży, liderów i innych ludzi możemy realizować naszą misję w praktyce. To pozwala nam na wkład w wychowanie, komunikowanie się i budowanie relacji w duchu pokoju, szacunku, poszanowania godności i sprawiedliwego rozwiązywania konfliktów we wszystkich relacjach międzyludzkich. W praktycznym nauczaniu modelu Gordona pomaga nam rozwijanie kadry profesjonalnych trenerów PCEG, dzięki czemu nasza misja dociera do wielu odbiorców w Polsce.

Fundacja wychowanie bez porażek

Fundacja wychowanie bez porażek

Fundacja „Wychowanie bez porażek” została powołana do życia w 2006 roku. Jednym z celów działalności fundacji jest inicjowanie i wspieranie rodziców i nauczycieli do podnoszenia kompetencji kształtujących ich umiejętności wychowawcze i komunikacyjne oraz budowania relacji służące wzrostowi wzajemnego szacunku i zadowolenia w kontaktach między dorosłymi a dziećmi, wpływając tym samym na kształtowanie postaw społecznych dzieci.

Pragniemy także wpierać nauczycieli w kształtowaniu dobrych relacji z rodzicami, co przynosi wiele korzyści, ułatwiając współdziałanie szkoły i rodziny, sprzyjając lepszemu poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców, pomagając w uzgodnieniu właściwego podejścia wychowawczego, poznaniu oczekiwań rodziców wobec szkoły, udzielaniu wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wspierającej proces rozwojowy dziecka w szkole i w domu.

Pomagamy także dzieciom w nabywaniu lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych.

Ponadto promujemy zdrowie, w tym profilaktykę i edukację zdrowotną, profilaktykę uzależnień, działania wspomagające rodziny niewydolne wychowawczo oraz mające na celu zapobieganie przemocy w rodzinie.

Główne cele Fundacji

  1. Prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej.
  2. Wpływanie na kształtowanie społecznych postaw dzieci i młodzieży.
  3. Upowszechnienie najnowszych metod edukacyjnych i psychoedukacyjnych.
  4. Wpływanie na kształtowanie nowych postaw wychowawczych.
  5. Tworzenie, wspieranie i inspirowanie rozwoju powiązań naukowych ze światem, w szczególności wymiany informacji i myśli naukowej.
  6. Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna.

Fundacja wychowanie bez porażek