• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kurs online dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica (TSR2) poziom drugi

Piotr Kruczkowski

Piotr Kruczkowski

Siedziba:PUŁAWY
Zasięg: KURSY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

+48 606 364 046

p.kruczkowski@gordon.edu.pl

REPREZENTANT GTI
Kurs online dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica (TSR2) poziom drugi

Dokładne terminy:
26.04.22. wtorek 17:00-20:00
27.04.22. środa 17:00-20:00
04.05.22. środa 17:00-20:00
10.05.22. wtorek 17:00-20:00
11.05.22. środa 17:00-20:00

Tylko dla osób, które ukończyły TSR1

Miejsce:
Platforma https://www.webex.com/

O kursie online:
* Kurs nie jest też "typowym" webinarium/wykładem
* Kurs odbywa się na platformie https://www.webex.com/
* Potrzebna w komputerze kamera i słuchawki można korzystać z telefonu, link do zalogowania uczestnik otrzyma mailem
* Po dopełnieniu formalności przez uczestnika kontaktujemy się i prowadzimy jak się przygotować do kursu online.

Czas trwania:
15 godzin zegarowych (21 szkoleniowych)

Zapisy:
Zgłoszenia: fundacja@gordon.edu.pl (ze względu na kolejność zgłoszenia, w mailu prosimy o podanie numeru telefonu), a następnie wypełnienie otrzymanej deklaracji uczestnictwa.

Opłata za kurs na konto Fundacji: mBank 88 1140 2004 0000 3502 7550 7925
W tytule: imię i nazwisko oraz adnotacja "kurs TSR2 online - wpłata na cele statutowe".

Cena TSR2:
620 zł plus koszty wysyłki materiałów (18 zł).
Sprawdź jak uzyskać dofinansowanie!
1. Kurs TSR2 dofinansowany w wysokości 10 % dla rodziców z województwa zachodniopomorskiego (do zapłaty 558 zł plus 18 zł wysyłka materiałów).

2. Aby uzyskać dofinansowanie i zniżkę w wysokości 10 % dla rodziców z innych województw należy wysłać zgłoszenie do 15 lutego 2022 i dokonać wpłaty w dniu zgłoszenia ( 558 zł za kurs i koszty wysyłki 18 zł).
Każdy uczestnik otrzymuje przed kursem na wskazany przez siebie adres paczkomatu materiały szkoleniowe, a dyplom na zakończenia kursu, dla osób zainteresowanych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia i dokonanie opłaty za kurs.

Cel kursu TSR2:
Celem TSR2 jest rozwijanie umiejętności zdobytych na TSR1 i nabywanie umiejętności mediacji oraz rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości.

Na tej części kursu, rodzice rozwijają, utrwalają umiejętności z TSR1 i nabywają nowe pozwalające:

  • oddzielać potrzeby od rozwiązań
  • skutecznej konfrontacji
  • zrozumieć naturę konfliktu
  • rozwiązywać konflikty potrzeb metodą “bez zwycięzców i pokonanych”
  • wykorzystywać siedem strategii rozwiązywania konfliktów wartości

Więcej w zakładce https://gordon.edu.pl/kurs_trening_skutecznego_rodzica_poziom2


Po kursie możliwe konsultacje telefoniczne.