• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kredo moich relacji z innymi

Tom Gordon„Ty i ja jesteśmy w relacji, którą cenię i którą chcę utrzymać. Jednak każde z nas jest odrębnym człowiekiem z własnymi wartościami i potrzebami. Abyśmy mogli lepiej się poznać i zrozumieć, co każde z nas ceni i czego potrzebuje, bądźmy zawsze otwarci i szczerzy w kontakcie ze sobą.

Kiedy będziesz miał jakiś problem w swoim życiu, postaram się wysłuchać Ciebie z autentyczną akceptacją i zrozumieniem, by pomóc Ci znaleźć Twoje własne rozwiązania tego problemu, zamiast narzucać swoje. Chcę też, abyś Ty wysłuchał mnie, kiedy będę szukał rozwiązań dla swoich problemów.

Gdy znajdę się w sytuacji, że Twoje zachowanie będzie stało na przeszkodzie realizacji moich potrzeb, powiem Ci otwarcie i szczerze jak to zachowanie oddziałuje na mnie, mając nadzieję, że uszanujesz moje potrzeby i uczucia na tyle, aby spróbować zmienić zachowanie, które jest dla mnie nie do przyjęcia. I na odwrót, ilekroć jakieś moje zachowanie będzie dla Ciebie nie do przyjęcia, mam nadzieję, że powiesz mi o tym otwarcie i szczerze, abym miał szansę je zmienić.

A kiedy będziemy doświadczać konfliktów w naszej relacji, zgódźmy się rozwiązywać każdy z nich bez uciekania się do rozwiązań siłowych, gdzie wygrywa się kosztem drugiej osoby. Szanuję Twoje potrzeby, lecz chcę też szanować własne, więc starajmy się zawsze poszukać takiego rozwiązania, które będzie do przyjęcia dla nas obojga. Wówczas Twoje potrzeby będą zaspokojone i moje również - żadne z nas nie przegra, oboje wygramy.

W rezultacie każde z nas będzie mogło dalej rozwijać się jako osoba, ponieważ i Ty i ja będziemy zaspokajać swoje potrzeby. Dzięki temu zachowamy zdrową relację, która będzie przynosiła nam zadowolenie. Każde z nas będzie miało możliwość dążenia do tego, by stać się takim, jakim jest zdolne się stać i będziemy utrzymywać między sobą więź opartą na wzajemnym szacunku, miłości i pokoju.”

Thomas Gordon