• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Bądź Najlepszą Wersją SiebieBądź Najlepszą Wersją Siebie

najbliższe kursy bnws

Każdy certyfikowany trener Polskiego Centrum Edukacji Gordona (wcześniej Centrum Komunikacji Gordona) prowadzący dla Państwa szkolenie BNWS jest zobowiązany dostarczyć uczestnikom prowadzonego przez siebie kursu niezbędne materiały, które są wliczone w cenę każdego kursu programów metody Gordona. Cena kursu, Bądź Najlepszą Wersją Siebie, jest jednolita w całej Polsce i wynosi 650 zł w tym materiały dla uczestnika - Zeszyt ćwiczeń BNWS, książka Lindy Adams, „ Bądź Najlepszą Wersją Siebie”, kredo, dyplom. Wszystkie materiały dla Państwa są przygotowywane przez Polskie Centrum Edukacji Gordona, do których posiada wyłączne prawa autorskie, jednocześnie dbając o  jakość i jednolitość prowadzonych kursów na terenie Polski. Po zakończonym kursie BNWS, uczestnik otrzymuje dyplom, który NIE uprawnia do prowadzenia kursu BNWS. Osoby zainspirowane, by nauczać programu Lindy Adams (wdowie po zmarłym T. Gordonie) BNWS zapraszamy do Szkoły Trenerów PCEG.

Czytaj więcej