• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica (TSR) - poziom I w Puławach

Violetta Kruczkowska

Violetta Kruczkowska

Siedziba:PUŁAWY
Zasięg: KURSY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

+48 602 336 109

v.kruczkowska@gordon.edu.pl

REPREZENTANT GTI
Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica (TSR) - poziom I w Puławach

Dokładne terminy:
Rozpoczęcie kursu 22.04.2020 o godz. 17:30 - 20:30. W sumie 7 spotkań (po 3 godziny każde) - terminy, poza pierwszym do ustalenia wspólnie z grupą.


Miejsce:

Gabinet Psychoterapii Indywidualnej i Terapii Rodzinnej, ul. Lubelska 20 A, pok. 306, 24–100 Puławy.

Zapisy:

Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej gordon@gordon.edu.pl Proszę o podanie w emailu numeru telefonu do kontaktu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia i dokonanie opłaty za kurs.

Koszty:

100 zł od osoby za jedno trzygodzinne spotkanie, w sumie (7x100zł) dla pary rodziców 190 zł za spotkanie, w sumie (7x190zł). W opłacie każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych (książkę Thomasa Gordona "Wychowanie bez porażek czyli Trening Skutecznego Rodzica", Zeszyt ćwiczeń TSR1) oraz dyplom ukończenia kursu.

Para rodziców otrzymuje jedną książkę!

Opłatę za pierwsze spotkanie, w wysokości 100 zł (lub 190 zł para rodziców) należy uiścić przy zapisie, opłata za drugie spotkanie najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem TSR1, czyli do 17.04.2020. Opłaty za pozostałe zawsze z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kolejnej sesji TSR1. Zgłoszenie na kurs jest zobowiązaniem do uczestnictwa we wszystkich 7 sesjach TSR1 oraz opłatą za wszystkie 7 sesji.

Trening odbywa się w formie warsztatów, pracy grupowej i indywidualnej, gier edukacyjnych, dyskusji.

Trening Skutecznego Rodzica - szkolenie skierowane do rodziców dzieci w każdym wieku.

Ilość miejsc ograniczona! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszenia i dokonanie opłaty za kurs!

 Po kursie możliwe konsultacje telefoniczne.