• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kurs Trening Skutecznego Nauczyciela Poziom 2

DLA KOGO?

Nauczyciele wszystkich typów szkół, nauczyciele przedszkolni, nauczyciele akademiccy, którzy ukończyli Trening Skutecznego Nauczyciela Poziom 1.

Celem Treningu Skutecznego Nauczyciela Poziom 2 jest pogłębianie umiejętności zdobytych na TSN1 i nabywanie nowych - konfrontacji oraz rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości.

TWÓRCA KURSU

Psycholog i psychoterapeuta Thomas Gordon, twórca programu TSN1, pracował z dziećmi wiele lat i doskonale zdawał sobie sprawę z dwóch faktów. Pierwszy - dorośli często nieświadomie krzywdzą dzieci swoimi komunikatami  i działaniami. Drugi - praca z emocjami dziecka jest niezwykle trudna, a jeśli ktoś nie ma odpowiedniego przeszkolenia, często jest prawie niemożliwa. Jako terapeuta nie miał wątpliwości, że to nauczyciele muszą codziennie radzić sobie z przejawami wszelkiego rodzaju emocji dzieci, od złości, frustracji po rozpacz, i często bywają w tych momentach bezradni.

Thomas Gordon widział nauczycieli prawie jako żołnierzy pierwszej linii frontu, bo doświadczają oni na co dzień sytuacji, w których doświadczony psycholog czy psychoterapeuta, często ma do czynienia w gabinecie i niejednokrotnie łamie sobie na nich zęby!

W związku z tym (po tym jak powołał do życia kurs dla rodziców w 1962 roku), trzy lata później opracował kurs dla nauczycieli, pod nazwą Trening Skutecznego Nauczyciela.

Przez ponad pół wieku swojego istnienia Trening Skutecznego Nauczyciela stał się jednym z najlepszych  programów rozwoju umiejętności miękkich i umiejętności komunikacyjnych dla nauczycieli na świecie ...

KURS TSN2

Kurs dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela Poziom 2 to międzynarodowy program szkoleniowy dla wszystkich nauczycieli.

Wykorzystanie tych umiejętności i narzędzi prowadzi do mniejszego oporu dzieci/uczniów wobec uczenia się i zmniejsza liczbę konfliktów, co z kolei skutkuje wzrostem ilości i jakości czasu przeznaczonego na nauczanie i uczenie się oraz wpływania na klimat emocjonalny w szkole.

Kurs dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela Poziom 2 to nie tylko  zagadnienia teoretyczne, ale i praktyczne umiejętności, które pomagają nauczycielom radzić sobie w wielu sytuacjach z dziećmi/uczniami.

Na naszych kursach nauczyciele uczą się jak rozmawiać z dziećmi/uczniami w sposób, który wzmacnia ich relacje i pomaga twórczo rozwiązywać konflikty, aby mieć satysfakcję i poczucie sukcesu.

ZAŁOŻENIA KURSU DLA NAUCZYCIELI TSN2

Kurs dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela Poziom 2 opiera się na założeniu, że relacja nauczyciel-uczeń odgrywa kluczową rolę w edukacji.

Relacje postrzegane są jako jeden z najważniejszych czynników transferu wiedzy i umiejętności. Dziesiątki tysięcy nauczycieli na całym świecie potwierdziło skuteczność umiejętności zdobytych  na Trening Skutecznego Nauczyciela w budowaniu dobrych relacji z dziećmi/uczniami/studentami.

Zasady słuchania, komunikowania się i konfrontowania, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów sprawdziły się w różnych kulturach i środowiskach na całym świecie. Ostatnie badania i odkrycia naukowe w dziedzinie uczenia się społecznego i emocjonalnego potwierdzają, że metody zastosowane w  Treningu Skutecznego Nauczyciela Thomasa Gordona są skuteczne i korzystne.

Na TSN2 pogłębisz poznane umiejętności na pierwszym poziomie i nauczysz się nowych:
-
Nieagresywnego rozwiązywania konfliktów potrzeb metodą bez zwycięzców i bez pokonanych w celu przeciwdziałania przemocy.
- Strategii rozwiązywania konfliktów wartości w celu kształtowania wartości, poglądów, opinii w oparciu o szacunek i kulturę słowa w szeroko pojętym znaczeniu.
- Umiejętności konfrontacji i stawiania granic w celu przeciwdziałania agresji i przemocy werbalnej i niewerbalnej w szkole.

Placówki zainteresowane przeszkoleniem Kadry Pedagogicznej zapraszamy do zakładki poniżej: https://gordon.edu.pl/szkola_bez_przegranych_wg_thomasa_gordona

Umiejętności zdobyte na kursie TSN2 bardzo ułatwiają komunikację i współpracę z rodzicami.  Budowanie dobrych relacji nauczycieli z rodzicami przynosi wiele korzyści. Ułatwia współpracę placówki i rodziny, sprzyja lepszemu poznaniu i rozumieniu dzieci przez nauczycieli i rodziców, pomaga w poznaniu oczekiwań rodziców wobec placówki, udzielaniu sobie wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wspierającej proces rozwojowy dziecka w szkole i w domu.

Zajęcia składają się z krótkich wykładów, pokazów, ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń, odgrywania ról, wielu informacji zwrotnych od trenera, prac domowych i dyskusji w małych grupach. 

Każdy uczestnik zajęć otrzyma zestaw własnych materiałów i certyfikat ukończenia kursu. TSN2 trwa 21 godzin (7 sesji po 3 godziny każda), a ostateczny harmonogram zależy od indywidualnego trenera TSN2.

Na kursie TSN2 dostaniesz kompletną wiedzę i umiejętności, dzięki którym poznasz ideę Gordona i z powodzeniem wprowadzisz ją w swojej pracy i w życiu.

Ile zapłacisz za udział w kursie TSN2?

Chcemy jasno wyjaśnić Ci z czego składa się opłata za kurs TSN2. Otóż za TSN2 zapłacisz jedynie około 99 zł za jedną trzygodzinną sesję (co w sumie za 7 sesji daje kwotę 690 zł za 21 godzin zegarowych zajęć, czyli 33 zł za 1 godzinę), a chcemy podkreślić, że w tej kwocie otrzymasz także autorskie materiały (wartość ich to 180 zł): "Zeszyt ćwiczeń TSN2".

Kursy TSN2 prowadzone są stacjonarnie przez licencjonowanych reprezentantów GTI w Polsce - Violettę i Piotra Kruczkowskichcertyfikowanych trenerów Polskiego Centrum Edukacji Gordona (PCEG), autoryzowanego przez Gordon Training International (GTI) w Polsce.

Odbywają się także kursy TSN2 online, ale są one prowadzone wyłącznie przez reprezentantów GTI w Polsce Violettę i Piotra Kruczkowskich

Więcej o kursach online znajdziesz w zakładce https://gordon.edu.pl/kursy_online

Dowiedz się więcej: zadzwoń 602 336 109 lub napisz gordon@gordon.edu.pl