• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kwalifikacje Trenerów

Zgodnie z wolą dr. Thomasa Gordona do nauczania jego metody „bez przegranych” (w Polsce znanej od lat dziewięćdziesiątych także pod nazwą „wychowanie bez porażek”) są uprawnieni tylko certyfikowani  lub będący w procesie certyfikacji trenerzy. W naszym kraju znajdziecie Państwo listę uprawnionych trenerów w bazie trenerów PCEG.

Nauczanie metody programów metody Gordona wymaga wiedzy i umiejętności oraz określonej postawy. Dobry i skuteczny trener dostarcza wzorów umiejętności stosowania metody Gordona , ma dobrze opanowany program kursu i realizuje go, w taki sposób, by w pełni wykorzystać dorobek intelektualny i ponad 50 - letnie doświadczenie GTI. Prawidłowe nauczanie metody Gordona jest podstawą osiągnięcia celów nauczanych kursów, która ich uczestnikom pomoże nie tylko w opanowaniu modelu , ale i w zrozumieniu filozofii dr. T. Gordona.

Rekomendujemy tylko trenerów widniejących na stronie www PCEG.

Jedynie certyfikowani trenerzy PCEG zapewnią Państwu wiedzę, jakość i oryginalność prowadzonych kursów, a także poszanowanie praw autorskich, niezbędne materiały oraz rekomendowaną cenę dla określonych programów metody Gordona.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości o uprawnienia trenera, prosimy o kontakt telefoniczny z PCEG.