• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Linia czasu GTI

1962

Dr T. Gordon prowadzi pierwszy kurs Trening Skutecznego Rodzica dla grupy 17 rodziców. To pierwszy na świecie kurs zwiększający kompetencje rodzicielskie i uczący rodziców umiejętności komunikacji inerpersonalnej.

1964

Dr Thomas Gordon pisze „Kredo moich relacji z innymi”.

Zostaje wydany pierwszy Zeszyt ćwiczeń TSR, przeznaczony dla rodziców, którzy są uczestnikami kursów TSR.

Thomas Gordon szkoli pierwszych dwóch trenerów TSR - Dorothy Briggs i Patricia Boquist.

1965

Zostaje opracowywany Trening Skutecznego Nauczyciela (T.S.N.) w odpowiedzi na reakcję rodziców po TSR, którzy chcą, aby ich dzieci były traktowane w szkole w taki sam sposób, w jaki są traktowane w domu.

1966

W północnej Kalifornii odbywa się pierwszy kurs Trening Skutecznego Nauczyciela.

Zostaje wydana pierwsza broszura TSR, zatytułowana "Czy czujesz się obco w Twojej rodzinie?"

1967

Pomysł, żeby rodzice uczyli się rodzicielstwa na kursach TSR jest coraz bardziej rozpowszechniany i nabiera rozpędu.

Jest przeszkolonych 50 trenerów TSR.

Dr T. Gordon wygłasza 30 przemówień i pisze 10 artykułów na temat metody bez przegranych.

1968

Dr T. Gordon wygłasza mowę otwierającą na zjeździe Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego (American Psychological Association - APA) dotyczacą metody bez przegranych.

1969

Dr T. Gordon i Ralph Jones, przeprowadzają warsztaty szkoleniowe na trenerów TSR w całym USA, szkoląc setki nowych trenerów.

1970

Książka p.t. „Trening Skutecznego Rodzica” (w Polsce znana jako „Wychowanie bez porażek" ) zostaje wydana w języku angielskim. Ostatecznie będzie wydana w 34 językach.

Dr T. Gordon pojawia się w największych krajowych telewizyjnych programach dyskusyjnych USA oraz zostaje Konsultantem na Konferencji w Białym Domu dotyczącej dzieci (White House Conference on Children).

W tym czasie są już trenerzy TSR w 32 stanach.

1971

Barbara Walters wystawia dobrą recenzję książki -„Wychowanie bez porażek”.

Pojawiają się artykuły na temat TSR w amerykańskich gazetach "MacCall", "The New York Times", "The Los Angeles Times".

Opracowywany zostaje kurs Treningu Skutecznego Lidera (TSL).

1972

Zostaje wprowadzony kurs Treningu Skutecznego Lidera (TSL).

1973

TSR wychodzi poza granice USA i zostaje wprowadzony w części francuskojęzycznej Kanady, dzięki wysiłkom Jacques Lalanne, który zostaje pierwszym Reprezentantem GTI.

Książka TSR staje się bestsellerem.

GTI otrzymuje pierwsze z 55 kontraktów na wyszkolenie trenerów w wojsku amerykańskim.

Kościół luterański (Synod Missouri) zaczyna oferować TSR i TSN swoim rodzicom i nauczycielom, czego skutkiem jest przeszkolenie 30.000 Luterańczyków.

1974

Zostaje wydana książka pt. „ Trening Skutecznego Nauczyciela” ( w Polsce znana jako „Wychowanie bez porażek w szkole”).

Zostaje przeszkolony 100 000-czny uczestnik TSR, Judy Cooke, z Austin z Texasu.

Amerykańska gazeta "The New York Times" nazywa TSR "ruchem narodowym".

1975

TSR rozpoczyna się w Australii. Trenerzy TSR są już w każdym stanie USA.

1976

Zostaje opublikowana książka pt. „Trening Skutecznego Rodzica w praktyce ( w Polsce znana jako "Wychowanie bez porażek w praktyce"), której współautorem jest córka Thomasa Gordona, Judy Gordon.

Książka „Wychowanie bez porażek” zostaje wydana w Szwecji i staje się natychmiastowym bestsellerem.

W Szwecji przeszkolonych zostaje 70 trenerów TSR, a Thomas Gordon przemawia w szwedzkim Parlamencie.

Felietony T. Gordona pojawiają się w czasopismach "Ludzie" (People), "Bazar Harpera" (Harper's Bazaar) i "Psychologia Dzisiaj" (Psychology Today).

Na prośbę Narodowego Komitetu do Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci T. Gordona pisze broszurę dla rodziców pt. "Co każdy rodzic powinien wiedzieć".

Zostaje opracowywany Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży (TSK)

1977

Telewizja publiczna USA produkuje 13-częściową serię o TSR, która jest transmitowana raz w tygodniu w 200 stacjach w całym kraju.

Felieton o TSR w czasopiśmie "Krąg Rodzinny" (Family Circle) wywołuje odzew w postaci 7000 telefonów i listów.

Zostaje wydana książka pt. „Trening Skutecznego Lidera”.

1978

Wprowadzony zostaje Trening Skuteczności dla Kobiet (The Effectiveness Training for Women - E.T.W.), opracowany przez Lindę Adams i Tony Zener.

Rozpoczęto nauczanie TSR dla samotnych rodziców.

Szkolenia TSR rozpoczynają się we Francji i w Belgii.

Australijczyk Robert Pereira zostaje trenerem, i jak dotąd przeszkolił już ponad 5300 rodziców, nauczycieli, nastolatków i duchownych.

1979

Zostaje opublikowana książka „Bądź najlepszą wersją siebie” Lindy Adams, która jest także drukowana w odcinkach, w głównych gazetach, w całych Stanach Zjednoczonych.

TSR zostaje wprowadzony w Holandii, Szwajcarii, Austrii, Fillandii, Danii i Meksyku.

1980

W Wydziale Edukacji w New Jersey przeszkolonych zostaje 3000 urzędników administracji, nauczycieli i rodziców programem Gordona.

Ralph Jones jedzie do Tokyo, aby przeszkolić pierwszych 67 japońskich trenerów TSR.

W Niemczech, Dr Karlpeter Breuer zostaje Reprezentantem i organizuje pierwsze warsztaty TSR . TSR pojawia się na Madagaskarze dzięki siostrze Estelle Fontaine.

Mel Kieschnick i T. Gordon. opracowują Trening dla Duchownych.

1981

Okręgi w Mississippi, Indiana i New Jersey oferują kursy z metody Gordona jako sposób radzenia sobie z desegregacją rasową w szkołach.

Ojciec Patrick Tyrrell z Limerick w Irlandii zostaje trenerem i zaczyna oferować TSR, a następnie TSN, i TSK. (Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży) szkoląc w sumie ponad 3000 ludzi.

1982

TSR rozpoczyna się we francuskojęzycznej Szwajcarii, w anglojęzycznej Kanadzie oraz na Bermudach.

1983

Dr T. Gordon i Linda Adams jadą do Sydney w Australii, aby wziąć tam udział w pierwszej krajowej konferencji Trenerów Metody Gordona.

Książka „Wychowanie bez porażek” zostaje wydana w Indonezji.

1984

Już ponad 10.000 osób z kadry wojskowej wzięło udział w kursach Gordona.

Mel Kieshnick szkoli trenerów w Karachi, Pakistanie.

TSR i inne kursy startują w Peru.

Tysiące różnych programów szkolących rodziców są teraz dostępne w USA. Niektóre z nich wiele zapożyczyło z TSR.

Ken Miller zakłada na Florydzie Instytut Edukacji Nauczycieli, który w ciągu 12 następnych lat przeszkolił programem TSN ponad 50.000 nauczycieli.

1985

To jest bardzo udany rok dla Treningu Skutecznego Lidera, ponieważ kursy zostają przeprowadzone w kilku firmach Fortune 500.

Jest już ponad 20.000 absolwentów kursu Lindy Adams „Bądź najlepszą wesrsją siebie”

1986

TSR zostaje wprowadzony w Islandii. Vigdis Finnbogadottir, przyszły prezydent, uczestniczy w kursie TSR prowadzonym przez Reprezentanta irlandzkiego, Hugo Thorisson.

Kursy stają się znane jako "Metoda Gordona" w Niemczech, Holandii i innych krajach Europy.

1987

25-ta rocznica TSR

TSR startuje na Węgrzech oraz w Afryce Południowej.

1988

T. Gordon pisze streszczenie o tym, jak TSR różni się od innych programów nauczających rodzicielstwa.

W Helsinkach, w Finlandii. odbywa się trzecia konferencja Europejskich Reprezentantów GTI.

1989

Dr Inza Kim zostaje Reprezentantem w Południowej Korei i wprowadza program TSR. Jego marzeniem jest zjednoczenie Północnej i Południowej Korei, mocno wierzy, że umiejętności Gordona mogą przyczynić się do tego celu.

Zostaje wydana książka "Wychowanie w samodyscyplinie", w której T. Gordon przedstawia argumenty przeciwko dyscyplinie opartej na karaniu i stosowaniu siły.

1990

Odbywa się międzynarodowe wydarzenie związane z Treningiem Rozwiązywania Konfliktu metodą bez przegranych. Reprezentanci i trenerzy w 23 krajach oferują bezpłatny jednodniowy kurs, w którym uczestniczy 12.000 osób.

TSR. zostaje wprowadzony we Włoszech oraz na Taiwanie.

T. Gordon i Linda jadą do Japonii, aby celebrować tam 10-tą rocznicę TSR.

Zostaje opublikowany przełomowy artykuł na temat inteligencji emocjonalnej napisany przez Peter Salovey i John Mayer. Dowodzi on słuszności uczenia się umiejętności społecznych, w tym wyrażania siebie (mówienie o uczuciach) i zdolności do rozumienia i współodczuwania z innymi.

Michelle Adams rozpoczyna pracę w GTI

1991

Jak dotąd, kwalifikacje zdobyło ponad 40.000 trenerów TSR.

TSR zostaje wprowadzony w Grecji.

Opublikowane zostają wyniki badań potwierdzających korzyści ze stosowania modelu TSR.

Wilna Weeda (Holandia) i Bruno Savoyat (Szwajcaria) organizują europejskie wydarzenie pt. "Gordonowa Młodzież dla Pokoju", podczas którego wraz z amerykańskim trenerem Stevem Emmons nauczają młodzież z siedmiu krajów, umiejętności TSK (Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży).

1992

Na Węgrzech odbywa się Konferencja Międzynarodowych Reprezentantów GTI.

1993

Wydana zostaje książka pt. "Efektywna sprzedaż”, której współautorami są T. Gordon i Carl Zaiss.

TSR startuje w Nowej Zelandii, Indonezji i Argentynie.

1994

Węgierska trenerka TSN, Maria Nadas, otwiera szkołę, w której dzieci uczą się tradycyjnego programu nauczania w połączeniu z umiejętnościami modelu Gordona.

W ramach obchodów Międzynarodowego Roku Rodziny, trenerzy z całego świata organizują jednodniowe wydarzenia w celu propagowania demokracji w rodzinie.

T. Gordon, Linda i Michelle jadą do Budapesztu na spotkanie z prezydentem Węgier, Arpada Guncza, któremu towarzyszą węgierscy wydawcy książek Gordona , Sandor Szomora i Eva Kiss.

1995

Opublikowana zostaje książka p.t. "Pacjent jako Partner", której współautorami są T. Gordon i Dr Sterling Edwards.

T. Gordon i Linda Adams uczestniczą w spotkaniach z trenerami w Japonii, Południowej Koreii i Taiwanie.

TSR zostaje wprowadzony do Portugalii.

1996

Zostaje rozwijany i wprowadzany Kurs Synergicznego Sprzedawania, który stosuje umiejętności Modelu Gordona w relacji sprzedawca/klient.

Międzynarodowi Reprezentanci spotykają się w Grecji.

1997

Dr Thomas Gordon jest nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla przez australijskiego senatora, Jocelyn Newman.

Już 60.000 Australijczyków uczestniczyło w kursach z metody Gordona.

TSR startuje w Portugalii.

1998

Nabiera rozpędu idea mediacji w szkole. Rozwijany zostaje Warsztat Mediacji dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich, jak również Rozwiązywania Konfliktów w Szkole.

1999

Reprezentant GTI z Holandii, obchodzi 20 lat TSR, w tym czasie przeszkolonych zostało 1000 trenerów.

45.000 Duńczyków uczestniczyło już w kursie TSR.

W Południowej Koreii TSR obchodzi 10 urodziny. W tym okresie zostało tam przeszkolonych 50.000 rodziców.

2000

Książka „Wychowanie bez porażek”, teraz uważana za bestseler zostaje sprawdzona, uaktualniona i na nowo opublikowana na swoją 30-stą rocznicę.

TSR startuje w Południowej Afryce.

Dr T. Gordon odbiera nagrodę za całokształt pracy przyznaną przez Kalifornijskie Stowarzyszenie Psychologiczne (California Psychological Association).

Noel Burch i T. Gordon kończą książkę "Jak dobrze żyć z ludźmi"

Michelle Adams zostaje wiceprezydentem GTI.

2001

TSN, Warsztat Mediacji i Rozwiązywanie Konfliktów w Szkole zostają wprowadzone w Egipcie.

2002

Dr Thomas Gordon odchodzi 26 sierpnia po walce z rakiem.

2003

Linda i Michelle podróżują na Madagaskar, aby uczcić 25-tą rocznicę TSR razem z trenerami i Reprezentantem GTI, siostrą Estelle Fontaine.

TSR startuje w Wielkiej Brytanii.

2004

Linda i Michelle jadą do Finlandii, aby uczcić 25-tą rocznicę TSR. Następnie podróżują do Estonii gdzie TSR wkrótce będzie dostępny dzięki wysiłkom Mart i Ruti Einpalu.

2005

TSR zostaje wprowadzony w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie Kathleen Cornelius (Kelly-Denslow) szkoli 18 trenerów w Dubaju.

TSL rozpoczyna się w Japonii, a Kazuko, Brian Miller i Sony zostają jego odbiorcami.

Przygotowania do wprowadzenia TSR w Polsce.

2006

Wraz z nowymi Reprezentantami Piotrem i Violettą Kruczkowską, TSR startuje w Polsce.

2007

TSL zostaje wprowadzony w Szwecji. W Polsce szkoleni są rodzice programem TSR.

2008

TSR zostaje wprowadzony w Ludowej Republice Chin, Rumunii i na Litwie

TSL i Warsztat Rozwiązywania Konfliktów są wprowadzane w Arabii Saudyjskiej

2009

TSR rozpoczyna się na Malediwach. Dr Won Kim, koreański Reprezentant rozpoczyna nauczanie kursu TSL w LG.

2010

TSR rozpoczyna się na Łotwie, w Tajlandii i w Maroko.

2011

TSR rozpoczyna się w następujących krajach: Liban, Turcja, Bułgaria, Trynidad i Tobago oraz Egipt.

Zeszyt ćwiczeń TSR. zostaje wydany w języku arabskim.

Fiński trener, Markus Talvio oraz fińscy trenerzy obchodzą 30-lecie TSK (Treningu Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży), podczas których przeszkolili ponad 30.000 nastolatków.

T.S.K. (Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży) rozpoczyna się w Chinach i Południowej Korei.

2012

Gordon Training International ochodzi 50-tą rocznicę TSR.

2013

Pani Faith Masilo została reprezentantem GTI w programie TSL w Południowej Afryce

Pan Alphonse Raj został reprezentantem GTI w programie TSL w Malezji, Singapurze i Wietnamie

Powstała mobilna wersja strony GTI

W Turcji została opublikowana książka Thomasa Gordona "Wychowanie bez porażek w szkole"

2014

Pani Marta Mediavilla została reprezentantem GTI w programie TSR w Hiszpanii

Pani Faith Masilo została reprezentantem GTI w programie TSR, TSN, TSK w Południowej Afryce

Pan Alphonse Raj został reprezentantem GTI w programie TSL w Malezji, Singapurze i Wietnamie

Pan Colegio Jean Le Boulch został reprezentantem GTI w programie TSR w Peru

W Gruzji została opublikowana książka Thomasa Gordona "Wychowanie bez porażek"

Godne uwagi...

Podsumowując owe ponad 50 lat... 32 nacje zakazują obecnie fizycznego karania dzieci, a 113 krajów zakazuje fizycznego karania dzieci w szkołach.

Pogląd, że rodzice, nauczyciele, liderzy - wszyscy- potrzebują szkolenia z komunikacji oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów jest teraz akceptowany.

Umiejętności modelu Gordona okazały się być uniwersalne, można je stosować w każdym kraju i kulturze.