• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Linia czasu PCEG

2001 - 2004

 • Nawiązanie kontaktu z Gordon Training International (GTI) dotyczącego planu wprowadzania do Polski metody Gordona.
 • Przygotowanie polskich materiałów metody Gordona umożliwiających prowadzenie kursów w Polsce.
 • 26 sierpnia 2002 po walce z nowotworem odchodzi dr Thomas Gordon.

2005

 • Violetta i Piotr Kruczkowscy podpisują licencję na prowadzenie programów metody Gordona i zostają autoryzowanymi Reprezentantami GTI w Polsce.
 • Trwają przygotowania do pierwszego w Polsce kursu trenerskiego metody Gordona Treningu Skutecznego Rodzica (TSR).

2006

 • W lutym w Szczecinie zostaje przeszkolonych pierwszych 19 trenerów Treningu Skutecznego Rodzica, kurs prowadzi Stephen Emmons międzynarodowy trener z Gordon Training International.
 • Zostaje powołana do życia Fundacja „Wychowanie bez porażek”.
 • Startują pierwsze szkolenia TSR dla rodziców, prowadzone przez polskich trenerów.

2007

 • Fundacja „Wychowanie bez porażek” otrzymuje status organizacji pożytku publicznego.
 • Szkolimy coraz więcej polskich rodziców.
 • Na zlecenie instytucji i placówek pomocy rodzinie zaczynamy szkolić też rodziców zastępczych wspierając ich umiejętności wychowawcze.

2008

 • We wrześniu w Nadarzynie (koło Warszawy) odbywa się drugi kurs trenerski TSR.
 • Trwają przygotowania do wprowadzenia Treningu Skutecznego Nauczyciela (TSN).

2009

 • Zaczynamy szkolić kadry polskich psychologów i pedagogów pracujących w ośrodkach pomocy rodzinie oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 • Zostaje wydana książka Thomasa Gordona „Rozmawiać z pacjentem - Podręcznik doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i budowania partnerskich relacji.
 • Wskazówki dla: lekarzy, personelu medycznego, wolontariuszy, rodziny chorego” przez Wydawnictwo Academica.

2010

 • Regularnie ukazują się publikacje o metodzie Gordona w pismach tj. Dobra Mama, Claudia, Mamo to ja, Psychologia w szkole, Bliżej Przedszkola, Przegląd Oświatowy.
 • Wspólnie z Fundacją „Wychowanie bez porażek” prowadzone są liczne wykłady i spotkania z rodzicami i nauczycielami, np. „Dlaczego małe dzieci mówią nie”, „Jak zachęcić dziecko do współpracy”, „Wprowadzenie do metody Gordona”,
 • „Autorytet rodzicielski”, „12 barier w komunikacji”, „Skutki modelowania”, „Metoda Gordona w służbie nauczycieli”, „Słuchać, ale jak?”, „Nauczyciel też człowiek”, „Jak zostać super osobą?”.

2011

 • W Kołobrzegu startuje trzeci kurs trenerski TSR oraz pierwszy kurs trenerski Trening Skutecznego Nauczyciela.
 • W wielu miastach Polski odbywają się szkolenia dla nauczycieli i rodziców.
 • Trwają przygotowania do wprowadzenia programu Treningu Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży (TSK).

2012

 • Gordon Training International obchodzi 50-tą rocznicę swojej działalności.
 • W Kołobrzegu odbywa się kolejny kurs trenerski TSR oraz zostaje przeszkolona pierwsza grupa trenerów w programie Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży.
 • Na zaproszenie Fundacji „Wychowanie bez porażek” przyjeżdża Linda i Michelle Adams - była żona i córka Thomasa Gordona by wziąć udział w konferencji pt. „Dziecko patrzy Ty dajesz przykład”.
 • W Szczecinie odbywa się spotkanie z Posłem na Sejm i Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Panią Magdaleną Kochan.
 • W Warszawie odbywa się spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka Panem Markiem Michalakiem oraz Wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej Jackiem Męciną.

2013

 • Violetta Kruczkowska – Autoryzowany Reprezentant Gordon Training International w Polsce zostaje Master Resident Trainer programów metody Gordona.
 • Zmiana siedziby Centrum Komunikacji Gordona.

2014

 • Zostaje wprowadzony do Polski program Lindy Adams Bądź Najlepszą Wersją Siebie (BNWS) oraz wydana książka pod tym samym tytułam przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Zostaje także wydany nowy przekład książki Thomasa Gordona pod tytułem „Wychowanie bez porażek, czyli Trening Skutecznego Rodzica”. Posiada rekomendację Rzecznika Praw Dziecka.
 • Odbywają się kolejne kursy trenerskie TSR, TSN i TSK.

2015

 • Piotr Kruczkowski – Autoryzowany Reprezentant Gordon Training International w Polsce zostaje Master Resident Trainer programu TSK.
 • Zmiana nazwy Centrum Komunikacji Gordona na Polskie Centrum Edukacji Gordona.

2016

 • Dostosowanie materiałów do zmiany nazwy Centrum.
 • Coraz liczniejsze kursy na Śląsku po nawiązaniu współpracy z Jezuickim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.
 • Realizacja zadań publicznych Fundacji "Wychowanie bez porażek".
 • Ścisła współpraca z Eureką SP w Poznaniu i realizacja kursów dla rodziców i nauczycieli.
 • Liczne kursy TSN w Polsce dla nauczycieli Montessori.

2017

 • Realizacja kursów TSR  dla rodziców z MOPS w Chodzieży w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE.
 • Prelekcje i wykłady pod nazwą" Pokój zaczyna się w rodzinie" w województwie lubelskim i Małopolsce.
 • Realizacja zadań publicznych Fundacji "Wychowanie bez porażek" w Polsce.
 • Nawiązanie ścisłej współpracy z MODM w Białymstoku.
 • Rozpoczęcie współpracy z SP 11 w Białymstoku - szkolenie Kadry Pedagogicznej - początek powstawia pierwszej szkoły gordonowskiej na Podlasiu.
 • Liczne kursy TSN dla nauczycieli Montessori.

2018

 • Ciąg dalszy realizacji kursów TSR i TSK dla rodziców i dzieci z MOPS w Chodzieży w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE.
 • W Białymstoku przy współpracy z MODM odbywa się pierwsza konferencja pod nazwą "Pokój zaczyna się w rodzinie".
 • Realizacja zadań publicznych Fundacji "Wychowanie bez porażek" w Polsce.
 • Dalsza współpraca z SP 11 w Białymstoku - szkolenie Kadry Pedagogicznej.
 • Opracowanie materiałów do zmian w prowadzeniu szkoleń dla rodziców i nauczycieli.
 • Szkolenie kadr kierowniczych Placówek Oświatowych w Polsce programem dla liderów.
 • Realizacja kursów TSR dla rodziców adopcyjnych w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej województwa Śląskiego.