• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Misja Polskiego Centrum Edukacji Gordona

Popularyzowanie i nauczanie w społeczeństwie polskim pokojowych rozwiązań we wszystkich relacjach międzyludzkich, a w szczególności w relacjach dorosły - dziecko, w oparciu o metodę bez przegranych, doktora Thomasa Gordona, znanego i cenionego psychologa. Twórcę pierwszego na świecie kursu dla rodziców, zwiększającego ich kompetencje wychowawcze i komunikacyjne, orędownika do wychowywania dzieci w duchu pokoju, sprawiedliwości, szacunku, poszanowania wartości i godności osobistej, laureata wielu pokojowych nagród, w tym także nominowanego trzykrotnie do Pokojowej Nagrody Nobla.

ABY WYPEŁNIĆ MISJĘ POLSKIEGO CENTRUM EDUKACJI GORDONA PODEJMUJEMY NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA

 • Udostępnianie informacji o metodzie Gordona.
 • Udostępnianie podsumowań badań i opracowań naukowych dotyczących programów metody Gordona.
 • Pełnienie roli konsultanta poprzez posiadanie specjalistycznej wiedzy eksperckiej w dziedzinie metody Gordona.
 • Pełnienie roli centralnego systemu informacji dotyczących dostępności programów szkoleniowych metody Gordona w określonych rejonach Polski poprzez prowadzenie bazy danych kursów prowadzonych przez trenerów.
 • Popularyzowanie metody Gordona poprzez podejmowanie działań marketingowych,  public relations i social media.
 • Dbanie o renomowaną markę Gordon Training International oraz autoryzowanych programów metody Gordona.
 • Utrzymywanie oryginalnego charakteru i jednolitości kursów zgodnych z zasadami idei dr. Thomasa Gordona, jak w przypadku analogicznych kursów autoryzowanych przez Gordon Training International w innych krajach.
 • Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń trenerskich w ramach Szkoły Trenerów Polskiego Centrum Edukacji Gordona.
 • Organizowanie i przeprowadzenie kursów programów metody Gordona.
 • Przygotowywanie i aktualizowanie materiałów szkoleniowych dotyczących metody Gordona.
 • Prowadzenie kontroli jakości, poprawności merytorycznej i metodycznej prowadzonych przez trenerów PCEG szkoleń i kursów programów metody Gordona w Polsce.
 • Budowanie profesjonalnej, ogólnopolskiej bazy trenerów programów metody Gordona.
 • Wspieranie trenerów poprzez możliwość korzystania z 50-letniego doświadczenia i dorobku intelektualnego Gordon Training International.
 • Przeprowadzanie superwizji zajęć prowadzonych przez trenerów PCEG.