• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Szkoła bez przegranych wg Thomasa Gordona

KURS TRENING SKUTECZNEGO NAUCZYCIELA - TSN1 I TSN2 DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Szkoła bez przegranych  to międzynarodowy program dla nauczycieli, na którym nabywają ważne umiejętności komunikacyjne. Umiejętności te znacznie ułatwią nauczycielom rozwiązywanie problemów z dyscypliną  w klasie, zwiększą efektywność komunikacji z rodzicami i przyczynią się do lepszej współpracy całej Kadry Pedagogicznej. TSN1 i TSN2 oferuje nauczycielom rozwój i konkretne umiejętności, które umożliwiają:
● zwiększenie czasu na nauczanie zamiast rozwiązywania problemów z dyscypliną i rozproszeniem uwagi;
● odpowiednio reagować w normalnych i napiętych sytuacjach emocjonalnych i konfliktowych;
● z powodzeniem przeprowadzać spotkania i rozmowy z rodzicami;
● w sposób jasny wyrazić własne stanowisko wobec ważnych spraw i wysłuchać innych;
● zachować dobre samopoczucie i spełnienie w pracy nauczyciela;
● wzmocnić autorytet nauczyciela wobec uczniów, rodziców i kolegów z pracy;
● złagodzić stres wynikający z wymagającego zawodu nauczyciela.

KLUCZOWE NARZĘDZIA I UMIEJĘTNOŚCI NAUCZANE NA KURSIE TSN1 I TSN2

Nauczanie w szkole bez przegranych obejmuje aktywne słuchanie, jasną komunikację w obszarze bez problemu, umiejętności konfrontacyjne, rozpoznawanie potrzeb, rozwiązywanie konfliktów wartości i tak zwaną metodę bez zwycięzców i pokonanych, którą można zastosować do rozwiązywania konfliktów potrzeb.

Kurs TSN1 i TSN2 - szkoła bez przegranych oferuje sprawdzone i oparte na badaniach umiejętności komunikacyjne oparte na empatycznym i pełnym szacunku stosunku do dzieci i dorosłych.

Kurs TSN1 i TSN2 wspiera rozwój inteligencji emocjonalnej i samooceny nauczycieli, a tym samym ich uczniów.

Program szkoły bez przegranych przez ostatnie ponad 50 lat pomaga rodzicom, nauczycielom i dyrektorom w budowaniu satysfakcjonujących relacji w szkole.

 

ZAŁOŻENIA KURSU DLA NAUCZYCIELI TSN1 I TSN2

Kurs dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela poziom pierwszy i drugi opiera się na założeniu, że relacja nauczyciel-uczeń odgrywa kluczową rolę w edukacji.

Relacje postrzegane są jako jeden z najważniejszych czynników transferu wiedzy i umiejętności. Dziesiątki tysięcy nauczycieli na całym świecie potwierdziło skuteczność umiejętności zdobytych  na Trening Skutecznego Nauczyciela w budowaniu dobrych relacji z dziećmi/uczniami/studentami.

Zasady słuchania, komunikowania się i rozwiązywania konfliktów sprawdziły się w różnych kulturach i środowiskach na całym świecie. Ostatnie badania i odkrycia naukowe w dziedzinie uczenia się społecznego i emocjonalnego potwierdzają, że metody zastosowane w  Treningu Skutecznego Nauczyciela dr. T. Gordona są skuteczne i korzystne.

Placówki zainteresowane przeszkoleniem Kadry Pedagogicznej - informacje poniżej.

OD CZEGO ZACZĄĆ ?

Od poziomu pierwszego kursu TSN1. Nauczyciele uczestniczący w TSN1 dostaną kompletną wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli z powodzeniem wprowadzać praktyczne umiejętności i zauważać zmiany, które one wnoszą w pracy nauczyciela.

Umiejętności zdobyte na kursie TSN1 bardzo ułatwiają komunikację i współpracę z rodzicami.  Budowanie dobrych relacji nauczycieli z rodzicami przynosi wiele korzyści. Ułatwia współpracę placówki i rodziny, sprzyja lepszemu poznaniu i rozumieniu dzieci przez nauczycieli i rodziców, pomaga w poznaniu oczekiwań rodziców wobec placówki, udzielaniu sobie wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wspierającej proces rozwojowy dziecka w szkole i w domu.

Dalszy rozwój umiejętności i zdobywanie nowych czeka na uczestników TSN1 na poziomie drugim TSN2.

ORGANIZACJA SZKOLENIA  DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ - CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA...

Uczestnicy, czyli dla kogo przeznaczony jest kurs?

Nauczyciele wszystkich typów szkół, nauczyciele przedszkolni i nauczyciele akademiccy.

Czas trwania, czyli ile godzin przeznaczyć na kurs?

21 godziny zegarowych  - poziom pierwszy

21 godzin zegarowych - poziom drugi

Termin realizacji, czyli kiedy?

Do uzgodnienia z każdą placówką indywidualnie.

Miejsce, czyli gdzie?

Placówka, która zgłasza uczestników na szkolenie TSN1, zapewnia miejsce na jego przeprowadzenie oraz mały poczęstunek dla nauczycieli (kawa, herbata, napoje, inne).

Odpłatność, czyli ile ?

Koszt szkolenia kalkulowany jest indywidualnie dla każdej placówki, w zależności od ilości uczestników szkolenia i położenia placówki w Polsce. W ramach opłaty za szkolenie, każdy uczestnik otrzymuje indywidualne materiały szkoleniowe – zeszyt ćwiczeń, książkę o metodzie Gordona, kredo dr. Thomasa Gordona, dyplom.

Trener prowadzący, czyli kto?

Szkolenia prowadzą tylko doświadczeni, uprawnieni do nauczania programu TSN1 i TSN2, wyznaczeni przez Polskie Centrum Edukacji Gordona, trenerzy.

Sposób realizacji, czyli jak?

Ćwiczenia praktyczne, krótkie wykłady prowadzone przez trenera, przykłady stosowania TSN1, dyskusje w grupie i podgrupach, praca z zeszytem ćwiczeń, odgrywanie ról, czas na pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu.

Czy uczestnicy tylko uczą się teorii, będę słuchać czy będę musieli się aktywnie angażować?

Część kursu to niezbędna teoria, ale TSN1 i TSN2  to przede wszystkim praktyczne szkolenie umiejętności. Co do zasady,  udział uczestników w kursie jest całkowicie dobrowolny i od każdego uczestnika zależy, w jakim stopniu będzie chciał zaangażować się w czasie jego trwania, ucząc się oferowanych umiejętności.

Czego dokładnie uczestnicy nauczę się podczas kursu TSN1 i TSN2?

- Ustalania, kto jest odpowiedzialny za rozwiązanie „problemu” i wybrania odpowiedniego  narzędzia komunikacyjnego, przy pomocy tzw. okna zachowania .

- Używania biernego i aktywnego słuchania, aby zachęcić drugą osobę do znalezienia własnych zasobów pomocnych w rozwiązaniu „problemu”.

- Używania jasnych komunikatów, zamiast tak zwanych barier komunikacyjnych (np. rozkazywanie, moralizowanie, groźby itp.), a tym samym wzmacniania autorytetu i autentyczności nauczyciela.

- Używania strategi rozwiązywania konfliktów wartości.

- Używania metody bez zwycięzców i pokonanych, aby rozwiązać konflikty z dziećmi, rodzicami i innymi dorosłymi, która nie wymaga użycia siły, nagród i kar i która rozwija relacje.

- Używania mediacji w sytuacji konfliktu między innymi osobami.

- Redukowania buntu u dzieci.

- Ograniczenia sytuacji konfliktowych pomiędzy dzieci.

- Sposobów na ustalanie zasad, których dzieci będą się trzymały.

- Budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości u dzieci.

- Pomaganie dzieciom w stawaniu się samodzielnymi.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA

Placówki zainteresowane szkoleniem TSN1 prosimy o zgłaszanie się za pomocą poczty elektronicznej gordon@gordon.edu.pl Wszelkie informacje Violetta Kruczkowska, tel. 602 336 109

Ważne: W przypadku przeszkolenia w TSN1 całej Kadry Pedagogicznej, placówka otrzyma certyfikat za doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i szerzenie idei rozwiązywania konfliktów metodą bez przegranych dr. Thomasa Gordona wśród rodziców i nauczycieli.

ZALETY KURSU TSN1i TSN2

  • Jest prowadzony w blisko 50 krajach od ponad 40 lat co zapewnia jego uniwersalność oraz oparcie na doświadczeniu. Dzięki temu daje gwarancję, że został sprawdzony w praktyce i uczestnicząc w nim nauczyciele mogą być pewni, że nie zmarnują swojego czasu i pieniędzy.
  • Dotyczy relacji międ4zyludzkich i daje narzędzia do rozwiązywania konfliktów tak by obie strony były zadowolone z rozwiązania (metoda bez przegranych dr Thomasa Gordona), skutecznej konfrontacji w przypadku nieakceptowanego zachowania, umiejętności podstawowego i aktywnego słuchania innych osób oraz lepszego radzenia sobie ze stresem (okno zachowania).
  • Grupy szkoleniowe gdzie każdy uczestnik jest ważny i może pracować nad realizacją swoich indywidualnych celów.
  • Zawiera materiały szkoleniowe oraz prowadzony jest przez wykwalifikowanego trenera co zapewnia wysoką jakość i pozwala ćwiczyć poznawane umiejętności podczas kursu oraz po kursie w domu, ponieważ w materiałach zawarta jest cała wiedza z kursu.