• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Szkolenie na trenera TSR2

Zdobycie uprawnień do szkolenia rodziców w TSR2 dotyczy tylko trenerów aktywnych TSR1. Warunkiem przyjęcia na szkolenie trenerskie TSR2 jest przeprowadzenie, w ciągu dwóch lat od zakończenia procesu certyfikacji TSR1, minimum 4 kursów TSR1 dla rodziców.

SZKOLENIE NA TRENERA TSR2:
1.Dokonanie opłaty za kurs - 4500,00 zł

2.Udział w szkoleniu TSR2.

3. Przeprowadzenie dwóch kursów TSR2 poddanych superwizji (po jednej z pierwszego i drugiego TSR2).

KOSZT KURSU OBEJMUJE:
• 30 godzin kursu
• materiały szkoleniowe dla trenera - zeszyt ćwiczeń, książka Thomasa Gordona „Wychowanie bez porażek w praktyce”, "Podręcznik dla Trenera", karty do odgrywania ról
• dyplom ukończenia szkolenia TSR2

Koszt jednej superwizji 2000 zł plus koszty dojazdu i noclegu. Po odbyciu superwizji certyfikat trenera TSR2.