• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Dr Thomas Gordon

Dr Thomas Gordon (1918–2002) psycholog, psychoterapeuta, doradca rodzinny. Zdobył tytuł B.A.1 na Uniwersytecie DePauw, a tytuł M.A.2 na Uniwersytecie Stanowym Ohio. Tytuł Ph. D.3 otrzymał na Uniwersytecie w Chicago, gdzie przez pięć lat był wykładowcą i pracownikiem naukowym. Prowadził zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Stanowym Ohio, Uniwersytecie w Pittsburghu oraz w filii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. W latach 1942–1946 pilot w wojskowych siłach powietrznych w stopniu kapitana.

Autor książek wydanych w 28 różnych językach, których sprzedaż na świecie osiągnęła ponad 6 mln egzemplarzy. Opublikował blisko 50 artykułów na temat zarządzania, komunikacji, rodzicielstwa, rozwiązywania konfliktów oraz demokratycznego podejmowania decyzji.

W Polsce książki dr. Thomasa Gordona zostały wydane przez Instytut Wydawniczy PAX:  „Wychowanie bez porażek”, „Wychowanie bez porażek w praktyce”,  „Wychowanie bez porażek w szkole”, „Wychowanie w samodyscyplinie”, „Jak dobrze żyć z ludźmi”  (z Noel Burch), „Pacjent jako partner” (z W. Sterlingiem Edwardsem), „Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców”, „Sprzedawanie bez porażek” (z Carlem Zaissem).

Stworzony przez T. Gordona kurs, Trening Skutecznego Rodzica - TSR(ang. Parent Effectiveness Training) jest powszechnie uznany za pierwszy program szkoleniowy dla rodziców (1962r.) kształcący ich umiejętności wychowawcze i komunikacyjne. TSR zapoczątkował w USA szkolenia rodziców na szeroką skalę i obecnie jest nauczany już w ponad 50 krajach na całym świecie. Jego kolejny kurs skierowany do nauczycieli (1974r.) Trening Skutecznego Nauczyciela - TSN (ang. Teacher Effectiveness Training) został oficjalnie uznany przez U.S. Department of Education (odpowiednik polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) jako rekomendowany i akredytowany program szkoleniowy dla nauczycieli i wykładowców uczelni wyższych. Ukończyło go ponad pół miliona nauczycieli na całym świecie. Kurs Trening Skutecznego Lidera - TSL (ang. Leader Effectiveness Training,1977r.) był nauczany w ponad stu firmach w USA i na świecie, w tym również w tych zaliczanych do Fortune 500 (500 największych amerykańskich megakorporacji). Dr T. Gordon został uznany za pioniera modelu przywództwa opartego na demokratyzacji stosunków wewnątrz organizacji, a poprzez to zwiększenie jej efektywności.

Tom Gordon 1Dr T. Gordon był członkiem rzeczywistym Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem Wydziału Psychologii Pokoju, Narodowej Fundacji Pokojowej i Towarzystwa Psychologii Humanistycznej. Prezesem Kalifornijskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jako pierwszy otrzymał Nagrodę za Życiowe Osiągnięcia od Krajowego Związku Instruktorów Rodzinnych. Był mówcą podczas Konferencji dotyczącej dzieci w Białym Domu. W roku 1970 został konsultantem i doradcą Białego Domu do spraw rodziny. W 1999 roku odebrał złoty medal za zasługi dla psychologii w służbie społecznej od Amerykańskiej Fundacji Psychologicznej. Trzykrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla w 1997, 1998 i 1999 roku. Mąż Lindy Adams, Prezesa i Dyrektora Naczelnego Gordon Training International.

1 Bachelor of Arts – odpowiednik naszego licencjatu (przyp. tłum)
2 Master of Arts – odpowiednik naszego tytułu magistra (przyp. tłum.)
3 Doctor of Philosophy – odpowiednik naszego stopnia doktora (przy. tłum.)