• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kurs Trening Skutecznego Nauczyciela poziom pierwszy i poziom drugi

UCZESTNICY

Nauczyciele wszystkich typów szkół, nauczyciele przedszkolni, nauczyciele akademiccy.

KURS TSN1 i TSN2

Kurs dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela poziom pierwszy i drugi (TSN1 i TSN2) to międzynarodowy program szkoleniowy dla wszystkich nauczycieli.

Kursy TSN1 i TSN2 zajmują się podstawowymi umiejętnościami komunikacyjnymi i narzędziami rozwiązywania konfliktów, których nauczyciele potrzebują do budowania dobrych relacji z dziećmi/uczniami.

Wykorzystanie tych umiejętności i narzędzi prowadzi do mniejszego oporu dzieci/uczniów wobec uczenia się i zmniejsza liczbę konfliktów, co z kolei skutkuje wzrostem ilości i jakości czasu przeznaczonego na naukę i rozwój.

Kursy dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela poziom pierwszy i drugi, to nie tylko  zagadnienia teoretyczne, ale i praktyczne umiejętności, które pomagają nauczycielom radzić sobie w napiętych sytuacjach.

Na naszych kursach nauczyciele uczą się jak rozmawiać z dziećmi/uczniami w sposób, który wzmacnia ich relacje i pomaga twórczo rozwiązywać konflikty, aby mieć satysfakcję i poczucie sukcesu.

Kurs dla nauczycieli TSN1 i TSN2 zachęca nauczycieli do zmiany i wspiera ich w tej zmianie, dzięki stworzonemu przez Thomasa Gordona (twórcę kursu) narzędziu, zwanego oknem zachowania.  TSN1 i TSN2 ukazuje, że nauczyciele mogą popełniać błędy - a jednocześnie być świetnymi nauczycielami.

TWÓRCA  KURSU DLA NAUCZYCIELI TSN1 I TSN2

Psycholog, psychoterapeuta Thomas Gordon, twórca programu TSN, pracował z dziećmi wiele lat i doskonale zdawał sobie sprawę z dwóch faktów. Pierwszy - dorośli często nieświadomie krzywdzą dzieci swoimi komunikatami  i działaniami. Drugi - praca z emocjami dziecka jest niezwykle trudna, a jeśli ktoś nie ma odpowiedniego przeszkolenia, często jest prawie niemożliwa. Jako terapeuta nie miał wątpliwości, że to nauczyciele muszą codziennie radzić sobie z przejawami wszelkiego rodzaju emocji dzieci, od złości, frustracji po rozpacz, i często bywają w tych momentach bezradni.

Thomas Gordon widział nauczycieli prawie jako żołnierzy pierwszej linii frontu, bo doświadczają oni na co dzień sytuacji, w których doświadczony psycholog czy psychoterapeuta, często ma do czynienia w gabinecie i niejednokrotnie łamie sobie na nich zęby!

W związku z tym (po tym jak powołał do życia kurs dla rodziców w 1962 roku), trzy lata później opracował kurs dla nauczycieli, pod nazwą Trening Skutecznego Nauczyciela.

Przez ponad pół wieku swojego istnienia Trening Skutecznego Nauczyciela stał się jednym z najlepszych  programów rozwoju umiejętności miękkich i umiejętności komunikacyjnych dla nauczycieli na świecie ...

ZAŁOŻENIA KURSU DLA NAUCZYCIELI TSN1 I TSN2

Kurs dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela poziom pierwszy i drugi opiera się na założeniu, że relacja nauczyciel-uczeń odgrywa kluczową rolę w edukacji.

Relacje postrzegane są jako jeden z najważniejszych czynników transferu wiedzy i umiejętności. Dziesiątki tysięcy nauczycieli na całym świecie potwierdziło skuteczność umiejętności zdobytych  na Trening Skutecznego Nauczyciela w budowaniu dobrych relacji z dziećmi/uczniami/studentami.

Zasady słuchania, komunikowania się i rozwiązywania konfliktów sprawdziły się w różnych kulturach i środowiskach na całym świecie. Ostatnie badania i odkrycia naukowe w dziedzinie uczenia się społecznego i emocjonalnego potwierdzają, że metody zastosowane w  Treningu Skutecznego Nauczyciela dr. T, Gordona są skuteczne i korzystne.

Ty też możesz się ich nauczyć. Zapraszamy nauczycieli na nasze kursy w całej Polsce, a Placówki zainteresowane przeszkoleniem Kadry Pedagogicznej zapraszamy do zakładki poniżej: https://gordon.edu.pl/szkola_bez_przegranych_wg_thomasa_gordona

 

OD CZEGO ZACZĄĆ ?

Od poziomu pierwszego kursu TSN1. Nauczyciele uczestniczący w TSN1 dostaną kompletną wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli z powodzeniem wprowadzać praktyczne umiejętności i zauważać zmiany, które one wnoszą w pracy nauczyciela.

Umiejętności zdobyte na kursie TSN1 bardzo ułatwiają komunikację i współpracę z rodzicami.  Budowanie dobrych relacji nauczycieli z rodzicami przynosi wiele korzyści. Ułatwia współpracę placówki i rodziny, sprzyja lepszemu poznaniu i rozumieniu dzieci przez nauczycieli i rodziców, pomaga w poznaniu oczekiwań rodziców wobec placówki, udzielaniu sobie wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wspierającej proces rozwojowy dziecka w szkole i w domu.

Dalszy rozwój umiejętności i zdobywanie nowych czeka na uczestników TSN1 na poziomie drugim TSN2.