• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Trening Skutecznego Nauczyciela poziom pierwszy i poziom drugi

UCZESTNICY

Nauczyciele wszystkich typów szkół i nauczyciele przedszkolni.

CELE KURSU TSN1 i TSN2

Wydłużenie i lepsze wykorzystanie czasu nauczania / uczenia się. Wpływanie na kształtowanie u dzieci samodyscypliny, współpracy i współdziałania w grupie. Kształtowanie pozytywnych relacji wśród dzieci, motywowanie ich do nauki, wydobywanie potencjału. Pomaganie dzieciom w rozpoznawaniu i kierowaniu własnymi emocjami w oparciu o metodą dr. Thomasa Gordona.

Z MYŚLĄ O NAUCZYCIELACH

Trening Skutecznego Nauczyciela poziom pierwszy i drugi (ang. Teacher Effectiveness Training) nie jest wyłącznie skierowany do nauczycieli szkół, jak mogłoby się wydawać po lekturze książki „Wychowanie bez porażek w szkole” Thomasa Gordona. Zapewniamy, że jest również skierowany do nauczycieli przedszkolnych. Jest wręcz wskazane, by nauczyciele przedszkolni poznali metodę Gordona, ponieważ jest ona niezwykle skuteczna w stosowaniu do najmłodszych. Nauczyciele przedszkolni potrzebują konkretnych narzędzi, które mogą być im pomocne w wielu sytuacjach pojawiających się w relacji z maluszkami. Podczas treningu nauczyciele rozwijają praktyczne umiejętności. Uczą się, jak wprowadzać i utrzymywać samodyscyplinę, zdobywają kompetencje komunikacji interpersonalnej oraz rozwiązywania problemów, dzięki temu mogą skuteczniej asystować dzieciom / uczniom w rozwiązywaniu problemów. Dowiadują się także, w jaki sposób motywować dzieci / uczniów do zmiany nieakceptowanego przez nich zachowania. Dzięki tym kompetencjom nauczyciele czują się lepiej w swojej roli, są bardziej efektywni. Trening Skutecznego Nauczyciela poziom pierwszy i drugi pomaga nauczycielom samodzielnie odnajdywać optymalne, dopasowane do zaistniałej sytuacji rozwiązania.

Umiejętności zdobyte na kursie bardzo ułatwiają komunikację również z rodzicami. Dla ogromnej większości rodziców jest niezwykle ważne to co słyszą od nauczyciela o swoim dziecku. Decydujący dla relacji nauczyciel - rodzic jest więc sposób przekazu pewnych informacji o dziecku / uczniu, nie tylko o jego zasobach, ale przede wszystkim o trudnościach z którymi nauczyciel boryka się np. w związku z jego zachowaniem. Umiejętne (nie mylić z manipulacją) przekazanie rodzicom przez nauczyciela różnych istotnych informacji stanowi ważny obszar jego pracy. Ponadto zdobyte na kursie TSN1i TSN2 umiejętności interpersonalne nauczyciel z powodzeniem może wykorzystać w życiu prywatnym np. w relacjach rodzinnych czy partnerskich.

NA KURACH TSN1i TSN2 NAUCZYCIELE ROZWIJAJĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Obserwacji zachowania w celu rozpoznania i opisania różnych zachowań dziecka bez interpretacji, oceny i osądu.
 • Rozpoznawania po czyjej stronie leży problem w celu identyfikowania źródła problemu osobistego, by móc skutecznie zareagować.
 • Rozpoznawania przyczyny zakłóceń w komunikowaniu się ludzi.
 • Pomagania dzieciom w rozwiązywaniu ich problemów dzięki słuchaniu ze zrozumieniem.
 • Otwartej komunikacji w celu uzyskania lepszej współpracy i większego szacunku ze strony dzieci.
 • Skutecznego konfrontowania się z nieakceptowanym zachowaniem w celu umiejętnego stawiania granic dzieciom oraz zapobiegania agresywnym zachowaniom.
 • Rozpoznawania przyczyn powstawania złości i radzenia sobie z nią.
 • Redukowania buntu u dzieci.
 • Sposobów na ograniczenie sytuacji konfliktowych pomiędzy dzieci.
 • Sposobów na ustalanie zasad, których dzieci będą się trzymały.
 • Budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości u dzieci.
 • Pomaganie dzieciom w stawaniu się samodzielnymi.
 • Nieagresywnego rozwiązywania konfliktów potrzeb metodą bez przegranych.
 • Przekazywania i wpływania na wartości u dzieci oraz strategii rozwiązywania konfliktów wartości.
 • Mediacji w celu pomagania dzieciom w rozwiązywaniu konfliktów czy problemów zaistniałych pomiędzy nimi, aby nauczyły się kierować emocjami i wyrażać je w akceptowany społecznie sposób.
 • Stwarzania dzieciom wewnętrznej przestrzeni do samodzielnego uczenia się.
 • Prowadzenia dyskusji skoncentrowanej na treści.
 • Otwartej komunikacji i współpracy z rodzicami.

PROGRAM KURSU TSN1i TSN2

1. Wyjaśnienie pojęcia „skuteczny nauczyciel”

 • Cele TSN
 • Przegląd umiejętności i metodyki TSN
 • Ustalanie celów osobistych
 • Generalne etykietowanie ludzi
 • Umiejętność obserwacji dzieci/uczniów
 • Okno zachowania
 • Kto ma problem
 • Kiedy dzieci/uczniowie mają problemy
 • Skutki barier w sytuacji pomagania
 • Proces pomagania

2. Pomaganie uczniowi w zaspokojeniu jego potrzeb

 • Umiejętności pomagania
 • Podstawowe i aktywne słuchanie
 • Warunki dla skutecznego aktywnego słuchania
 • Typowe błędy w aktywnym słuchaniu

3. Otwarta komunikacja

 • Asertywny nauczyciel
 • Skutki słownej pochwały
 • Wyrażanie doceniania
 • Zapobieganie konfliktom
 • Unikanie nieskutecznej konfrontacji
 • Skuteczna konfrontacja
 • Radzenie sobie z oporem
 • Modyfikowanie otoczenia w celu zapobiegania konfliktom
 • Trzy rodzaje czasu
 • Wzbudzanie motywacji w uczniach
 • Dyskusje lekcyjne skierowane na treści i uczniach
 • Etapy procesu nauki

4. Rozwiązywanie konfliktów potrzeb

 • Natura konfliktu
 • Nieskuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Metoda bez przegranych
 • Sześć kroków rozwiązywania problemów metodą bez zwycięzców i bez pokonanych
 • Hierarchia potrzeb Maslowa
 • Potrzeb kontra rozwiązania
 • Zasada uczestnictwa

5. Rozwiązywanie konfliktów wartości

 • Natura konfliktu wartości
 • Różnice w wyznawanych wartościach
 • Strategie rozwiązywania konfliktów wartości
 • Ryzyko stosowania siły
 • Rozwiązywanie problemów związanych z zachowaniem w przypadku konfliktu wartości
 • Skuteczne konsultowanie
 • Konfrontacja i aktywne słuchanie
 • Dawanie przykładu
 • Modyfikowanie siebie

6. Mediacje w TSN

 • Rola mediatora
 • Kierunek komunikacji i struktura procesu mediacji
 • Siedem umiejętności mediatora

7. Zastosowanie TSN w praktyce

 • Stosowanie umiejętności TSN z innymi osobami
 • Przegląd okna zachowania
 • Obszar wolności nauczyciela
 • Egzamin końcowy
 • Ewaluacja kursu

PROGRAM KURSU TSN to w sumie 42 godziny zegarowe (21godzin TSN1 i 21 godzin TSN2). TSN1 i TSN2 to ćwiczenia praktyczne w czasie zajęć i poza spotkaniami w grupie, krótkie wykłady prowadzone przez trenera, przykłady stosowania umiejętności, dyskusje w grupie i podgrupach, praca z zeszytem ćwiczeń, odgrywanie ról, czas na pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu. Wszystko umieszczone w kontekście świata nauczyciela.

ZALETY KURSU TSN1 i TSN2

 • Jest prowadzony w blisko 50 krajach od ponad 40 lat co zapewnia jego uniwersalność oraz oparcie na doświadczeniu. Dzięki temu daje gwarancję, że został sprawdzony w praktyce i uczestnicząc w nim nauczyciele mogą być pewni, że nie zmarnują swojego czasu i pieniędzy.
 • Dotyczy relacji międzyludzkich i daje narzędzia do rozwiązywania konfliktów tak by obie strony były zadowolone z rozwiązania (metoda bez zwycięzców i bez pokonanych dr.Thomasa Gordona), skutecznej konfrontacji w przypadku nieakceptowanego zachowania, umiejętności podstawowego i aktywnego słuchania innych osób oraz lepszego radzenia sobie ze stresem (okno zachowań).
 • Grupy szkoleniowe gdzie każdy uczestnik jest ważny i może pracować nad realizacją swoich indywidualnych celów.
 • Zawiera materiały szkoleniowe oraz prowadzony jest przez wykwalifikowanego trenera co zapewnia wysoką jakość i pozwala ćwiczyć poznawane umiejętności podczas kursu oraz po kursie w domu, ponieważ w materiałach zawarta jest cała wiedza z kursu.