• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kurs Trening Skutecznego Nauczyciela Poziom 1

DLA KOGO?

Nauczyciele wszystkich typów szkół, nauczyciele przedszkolni, nauczyciele akademiccy.

Kurs dla nauczycieli TSN1 zachęca nauczycieli do zmiany i wspiera ich w tej zmianie, dzięki stworzonemu przez Thomasa Gordona (twórcę kursu) narzędziu, zwanego oknem zachowania. 

TSN1 pokazuje, że nauczyciele mogą popełniać błędy - a jednocześnie być nauczycielami, którzy mają wpływ i są przewodnikami dla swoich uczniów.

TWÓRCA KURSU

Psycholog i psychoterapeuta Thomas Gordon, twórca programu TSN1, pracował z dziećmi wiele lat i doskonale zdawał sobie sprawę z dwóch faktów. Pierwszy - dorośli często nieświadomie krzywdzą dzieci swoimi komunikatami  i działaniami. Drugi - praca z emocjami dziecka jest niezwykle trudna, a jeśli ktoś nie ma odpowiedniego przeszkolenia, często jest prawie niemożliwa. Jako terapeuta nie miał wątpliwości, że to nauczyciele muszą codziennie radzić sobie z przejawami wszelkiego rodzaju emocji dzieci, od złości, frustracji po rozpacz, i często bywają w tych momentach bezradni.

Thomas Gordon widział nauczycieli prawie jako żołnierzy pierwszej linii frontu, bo doświadczają oni na co dzień sytuacji, w których doświadczony psycholog czy psychoterapeuta, często ma do czynienia w gabinecie i niejednokrotnie łamie sobie na nich zęby!

W związku z tym (po tym jak powołał do życia kurs dla rodziców w 1962 roku), trzy lata później opracował kurs dla nauczycieli, pod nazwą Trening Skutecznego Nauczyciela.

Przez ponad pół wieku swojego istnienia Trening Skutecznego Nauczyciela stał się jednym z najlepszych  programów rozwoju umiejętności miękkich i umiejętności komunikacyjnych dla nauczycieli na świecie ...

KURS TSN1

Kurs dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela Poziom 1 to międzynarodowy program szkoleniowy dla wszystkich nauczycieli.

Kurs TSN1 zajmuje się podstawowymi umiejętnościami komunikacyjnymi i narzędziami zapobiegania konfliktów, których nauczyciele potrzebują w swojej pracy, aby wpływać na  relacje z dziećmi/uczniami.

Wykorzystanie tych umiejętności i narzędzi prowadzi do mniejszego oporu dzieci/uczniów wobec uczenia się i zmniejsza liczbę konfliktów, co z kolei skutkuje wzrostem ilości i jakości czasu przeznaczonego na nauczanie i uczenie się oraz wpływania na klimat emocjonalny w szkole.

Kurs dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela Poziom 1 to nie tylko  zagadnienia teoretyczne, ale i praktyczne umiejętności, które pomagają nauczycielom radzić sobie w wielu sytuacjach z dziećmi/uczniami.

Na naszych kursach nauczyciele uczą się jak rozmawiać z dziećmi/uczniami w sposób, który wzmacnia ich relacje i pomaga twórczo rozwiązywać konflikty, aby mieć satysfakcję i poczucie sukcesu.

ZAŁOŻENIA KURSU DLA NAUCZYCIELI TSN1

Kurs dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela Poziom 1 opiera się na założeniu, że relacja nauczyciel-uczeń odgrywa kluczową rolę w edukacji.

Relacje postrzegane są jako jeden z najważniejszych czynników transferu wiedzy i umiejętności. Dziesiątki tysięcy nauczycieli na całym świecie potwierdziło skuteczność umiejętności zdobytych  na Trening Skutecznego Nauczyciela w budowaniu dobrych relacji z dziećmi/uczniami/studentami.

Zasady słuchania, komunikowania się i konfrontowania, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów sprawdziły się w różnych kulturach i środowiskach na całym świecie. Ostatnie badania i odkrycia naukowe w dziedzinie uczenia się społecznego i emocjonalnego potwierdzają, że metody zastosowane w  Treningu Skutecznego Nauczyciela Thomasa Gordona są skuteczne i korzystne.

W czasie kursu zdobędziesz umiejętności:
·    Obserwacji zachowania w celu rozpoznania i opisania różnych zachowań dziecka.
·    Rozpoznawania skutków i wynikających problemów z interpretacji, oceny i osądu zachowania.
·    Rozpoznawania po czyjej stronie leży problem w celu identyfikowania źródła problemu, by móc skutecznie zareagować.
·    Rozpoznawania i wrażania potrzeb.
·    Rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć.
·    Radzenia sobie ze złością własną i innych.
·    Biernego i aktywnego słuchania w celu pomagania innym w radzeniu sobie z emocjami.
·    Pomagania dzieciom w rozwiązywaniu problemów dzięki słuchaniu ze zrozumieniem.
·    Otwartej komunikacji w celu uzyskania lepszej współpracy.
·    Skutecznego konfrontowania się z nieakceptowanym zachowaniem w celu umiejętnego stawiania granic dzieciom oraz zapobiegania agresywnym zachowaniom.
·    Stwarzania dzieciom wewnętrznej przestrzeni do samodzielnego uczenia się.
·    Otwartej komunikacji i współpracy z rodzicami.

Ty też możesz się ich nauczyć. Zapraszamy nauczycieli na nasze kursy w całej Polsce

Placówki zainteresowane przeszkoleniem Kadry Pedagogicznej zapraszamy do zakładki poniżej: https://gordon.edu.pl/szkola_bez_przegranych_wg_thomasa_gordona

OD CZEGO ZACZĄĆ ?

Od poziomu pierwszego kursu TSN1. Nauczyciele uczestniczący w TSN1 dostaną kompletną wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli z powodzeniem wprowadzać praktyczne umiejętności i zauważać zmiany, które one wnoszą w pracy nauczyciela.

Umiejętności zdobyte na kursie TSN1 bardzo ułatwiają komunikację i współpracę z rodzicami.  Budowanie dobrych relacji nauczycieli z rodzicami przynosi wiele korzyści. Ułatwia współpracę placówki i rodziny, sprzyja lepszemu poznaniu i rozumieniu dzieci przez nauczycieli i rodziców, pomaga w poznaniu oczekiwań rodziców wobec placówki, udzielaniu sobie wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wspierającej proces rozwojowy dziecka w szkole i w domu.

Zajęcia składają się z krótkich wykładów, pokazów, ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń, odgrywania ról, wielu informacji zwrotnych od trenera, prac domowych i dyskusji w małych grupach. 

Każdy uczestnik zajęć otrzyma zestaw własnych materiałów i certyfikat ukończenia kursu. TSN1 trwa 21 godzin.

Na kursie TSN1 dostaniesz kompletną wiedzę i umiejętności, dzięki którym poznasz ideę Gordona i z powodzeniem wprowadzisz ją w swojej pracy i w życiu.

Kursy TSN1 prowadzone są stacjonarnie przez licencjonowanych reprezentantów GTI w Polsce - Violettę i Piotra Kruczkowskich.

Odbywają się także kursy TSN1.

Więcej o kursach online znajdziesz w zakładce https://gordon.edu.pl/kursy_online

Dowiedz się więcej: zadzwoń 602 336 109 lub napisz gordon@gordon.edu.pl

Dalszy rozwój umiejętności i zdobywanie nowych czeka Ciebie na poziomie drugim kursu TSN2.

Cena kursu TSN1 z materiałami i opłatami licencyjnymi wynosi 900 zł.