• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kurs dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 1

Kurs dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 1Kurs dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 1

najbliższe kursy tsn1

Violetta Kruczkowska
REPREZENTANT GTI

2022-07-06
Puławy

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI

2022-04-26 KURS ONLINE
Platforma webex

Każdy certyfikowany trener Polskiego Centrum Edukacji Gordona, prowadzący dla Państwa kurs dla nauczycieli TSN1, jest zobowiązany dostarczyć uczestnikom prowadzonego przez siebie kursu indywidualne materiały - Zeszyt ćwiczeń TSN1, książka T. Gordon „Wychowanie bez porażek w szkole”, kredo, dyplom. Materiały są wliczone w koszt kursu TSN1 - 690 zł.

Wszystkie materiały dla Państwa są przygotowywane przez Polskie Centrum Edukacji Gordona, do których posiada wyłączne prawa autorskie, jednocześnie dbając o  jakość i jednolitość prowadzonych kursów na terenie Polski. Po zakończonym kursie TSN1, uczestnik otrzymuje dyplom, który NIE uprawnia do prowadzenia kursu TSN. Osoby zainspirowane, by nauczać modelu Gordona zapraszamy na szkolenia trenerskie...czytaj więcej

Na kursie dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela (TSN1) nauczyciele poznają ideę Gordona oraz jego model - okno zachowania. Nauczą się także porozumiewania językiem akceptacji oraz otwartej komunikacji i współpracy z rodzicami.

Wszystko po to, aby wydłużyć i lepiej wykorzystać czas nauczania/uczenia się. TSN1 pozwala nauczycielowi na wpływanie na kształtowanie u dzieci samodyscypliny, współpracy i współdziałania w grupie. Kształtowanie pozytywnych relacji wśród dzieci, wydobywanie ich potencjału. Rozpoznawanie, obserwowanie, wspieranie i pomaganie dziecku w jego rozwoju, oraz radzeniu sobie z emocjami.

Program kursu TSN1 obejmuje 21 godzin zegarowych rozłożonych w różnym przedziale czasowym, np. w postaci sesji weekendowych.
Kurs to ćwiczenia praktyczne, krótkie wykłady prowadzone przez trenera, przykłady stosowania umiejętności modelu Gordona, dyskusje w grupie i podgrupach, praca z zeszytem ćwiczeń, odgrywanie ról, czas na pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu. Wszystko umieszczone w kontekście świata pracy nauczyciela.
Nauczyciele uczestniczący w TSN1 dostaną kompletną wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli z powodzeniem wprowadzać praktyczne umiejętności i zauważać zmiany, które one wnoszą w pracy nauczyciela.