• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Trening Skutecznego Nauczyciela Poziom 1

Estera (wcześniej Violetta) Kruczkowska

Estera (wcześniej Violetta) Kruczkowska

Siedziba:POZNAŃ
Zasięg: KURSY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

+48 602 336 109

v.kruczkowska@gordon.edu.pl

REPREZENTANT GTI
Trening Skutecznego Nauczyciela Poziom 1

Dokładne terminy:
26.10.2023 w godz. 17:30 - 21:00 - I sesja
06.11.2023 w godz. 17:30 - 21:00 - II sesja
09.11.2023 w godz. 17:30 - 21:00 - III sesja
13.11.2023 w godz. 17:30 - 21:00 - IV sesja
20.11.2023 w godz. 17:30 - 21:00 - V sesja
27.11.2023 w godz. 17:30 - 21:00 - VI sesja

Miejsce:

Poznań

Czas trwania:

21 godzin zegarowych

Cena:

Cena TSN1 wynosi 900 zł w cenie zeszyt ćwiczeń i podręcznik do pracy po kursie.

Rezerwacja miejsca:
Zgłoszenie i zapisy za pomocą poczty elektronicznej fundacja@wychowanie.org.pl

Wpłaty na konto: Fundacja „Wychowanie bez porażek” mBank nr konta: 88 1140 2004 0000 3502 7550 7925
W tytule przelewu konieczna adnotacja "kurs TSN1 w Poznaniu - wpłata na cele statutowe”.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat na zakończenia kursu. Certyfikat dla osób, które uczestniczą w pełnym kursie 7 sesji (możliwa jedna nieobecność).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia i dokonanie opłaty za kurs.