• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kurs Trening Skutecznego Rodzica poziom pierwszy i drugi

Kurs dla rodziców pod nazwą Trening Skutecznego Rodzica wg dr. Thomasa Gordona, to szkolenie skierowane do rodziców dzieci w każdym wieku. Kurs TSR obejmuje poziom pierwszy (TSR1) i poziom drugi (TSR2) w sumie 36 godzin zegarowych (TSR1 - 21 i TSR2 - 15).

Kursy dla rodziców TSR są bardzo wartościowe dla rozwoju osobistego rodziców, bo mogą uzyskać na nich wiele cennych informacji, oraz wiedzę i praktykę, które służą budowaniu ich relacji z dziećmi w oparciu o model bez zwycięzców i bez pokonanych T. Gordona oraz pomagają w przezwyciężaniu różnych trudności, z którymi się zmagają w procesie wychowania.

Rodzice  na kursie TSR1 dostaną kompletną wiedzę i umiejętności, dzięki którym poznają ideę Gordona i z powodzeniem wprowadzą ją w życie, ciesząc się zmianami, które wnosi w rodzinne relacje.

Na kursie TSR2  rodzice będą pogłębiać umiejętności zdobyte na pierwszym poziomie kursu dla rodziców TSR1 i nauczą się sztuki rozwiązywania konfliktów i mediacji.

Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica to licencjonowany program szkoleniowy Gordon Training International (GTI). Twórcą kursu dla rodziców TSR jest Thomas Gordon, autor światowego bestsellera, „Wychowanie bez porażek”.

Każdy uczestnik kursu dla rodziców TSR1 i TSR2 otrzymuje indywidualne materiały szkoleniowe - zeszyty ćwiczeń TSR, dyplom, kredo.

Cel ogólny szkolenia:
Rozwijanie samoświadomości oraz umiejętności wychowawczych i komunikacji interpersonalnej niezbędnych do budowania relacji z dziećmi w oparciu o metodę bez zwycięzców i bez pokonanych doktora Thomasa Gordona.

Treści TSR1 i TSR2:

 •  Jak nie ranić siebie i dziecka podczas rozwiązywania konfliktów, sporów i sprzeczek.
 •   Przyczyny zakłóceń w rodzinnej komunikacji.
 •  Ustalanie zasad, których dzieci będą się trzymały.
 •  Jak nakłonić dzieci, aby liczyły się z potrzebami rodziców.
 •  Redukowanie buntu u dzieci w każdym wieku, nawet wśród nastolatków.
 •  Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości u dziecka.
 •  Pomaganie dziecku w stawaniu się samodzielnym.
 •  Radzenie sobie ze złością, lękiem i bezradnością.
 •  Stawianie granic dzieciom i innym bliskim osobom, dbając przy tym o relacje.
 • Przekazywanie i wpływanie na wartości u dzieci.
 • Kształtowanie pozytywnych relacji z dziećmi i innymi ludźmi.
 • Omawianie przypadków uczestników - sukcesy, porażki

Trening Skutecznego Rodzica poziom pierwszy (TSR 1)

Cele szczegółowe szkolenia:
W toku zajęć uczestnicy będą rozwijać umiejętności:
    ·    Obserwacji zachowania.
    ·    Rozpoznawania po czyjej stronie leży problem w celu identyfikowania źródła problemu.
    ·    Pomagania dzięki słuchaniu ze zrozumieniem.
    ·    Otwartej komunikacji w celu uzyskania lepszej współpracy.
    ·    Poszerzania obszaru bez problemu.
    ·    Skutecznego konsultowania. 
    ·    Skutecznej konfrontacji.
    ·    Odkrywania i nazywania potrzeb
    ·    Radzenia sobie ze złością i kierowania emocjami
    ·    Zrozumienia natury konfliktu
    ·    Zrozumienia wpływu rozwoju na funkcjonowanie dziecka

Plan pracy
    ·    Wprowadzenie do Treningu Skutecznego Rodzica.
    ·    Umiejętność obserwacji zachowania.
    ·    Rozpoznawanie po czyjej stronie leży problem.
    ·    Unikanie barier w procesie komunikacji, kiedy dziecko przeżywa problem.
    ·    Podstawowe i aktywne słuchanie.
    ·    Otwarta komunikacja z dziećmi.
    ·    Umiejętność wyrażanie słownej pochwały.
    ·    Modyfikowanie otoczenia w celu zapobiegania konfliktom.
    ·    Poszerzanie obszaru bez problemu.
    ·    Rodzic jako konsultant.
    ·    Umiejętność wyznaczania granic.
    ·    Unikanie nieskutecznej konfrontacji i czym ją zastąpić.
    ·    Uczuciowa góra lodowa, czyli jak sobie radzić z niechcianymi uczuciami.
    ·    Panowanie nad złością.
    ·    Potrzeby kontra rozwiązania.
    ·    Radzenie sobie z oporem dziecka w sytuacji konfrontacji.
    ·    Zakończenie zajęć.

Program szkolenia TSR1:
    A.    Wprowadzenie
    o    Pojęcie: „skuteczny rodzic"
    o    Cele TSR
    o    Ustalanie celów osobistych
    o    Umiejętność obserwacji zachowania
    o    Okno zachowania
    o    Kto ma problem?
    o    Kiedy dzieci mają problemy?
    o    Unikanie barier w procesie komunikacji
    B.    Pomaganie dziecku i innym osobom w zaspokojeniu potrzeb
    o    Umiejętności pomagania
    o    Podstawowe i aktywne słuchanie
    o    Warunki dla skutecznego aktywnego słuchania
    o    Typowe błędy w aktywnym słuchaniu
    o    Nazywanie stanów emocjonalnych
    C.     Otwarta komunikacja z innymi  osobami   
    o    Wyrażanie doceniania
    o    Zapobieganie konfliktom
    o    Skuteczne konsultowanie
    o    Modyfikowanie otoczenia w celu zapobiegania konfliktom
    o    Wpływ rozwoju na funkcjonowanie dzieci i młodzieży
    D.    Skuteczna konfrontacja
    o    Unikanie nieskutecznej konfrontacji
    o    Hierarchia potrzeb Maslowa
    o    Oddzielanie potrzeb od rozwiązań
    o    Jak sobie radzić ze złością
    o    Skuteczna konfrontacja
    o    Radzenie sobie z oporem
    o    Natura konfliktu
    E.    Zastosowanie TSR1 w praktyce
    o    Stosowanie umiejętności TSR1
    o    Przegląd okna zachowania
    o    Egzamin końcowy
    o    Ewaluacja kursu

Trening Skutecznego Rodzica poziom drugi (TSR2)

Cel: Rozwijanie umiejętności bez przegranych i umiejętności rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości z wykorzystaniem okna zachowania i sposobu komunikacji modelu Gordona. Nabywanie umiejętności mediacji.

Dr Thomas Gordon stworzył TSR dla rodziców do efektywnego kierowania konfliktami, co stanowi duszę jego filozofii i modelu - klucz skuteczności w oknie zachowania.
Rozwiązywanie konfliktów bez przegranych i towarzyszenie innym w roli mediatora wymagają najpierw zmiany sposobu komunikacji z języka siły i władzy na język akceptacji, a to zwykle zajmuje trochę czasu i treningu, czym zajmują się rodzice na TSR1.
Osoby, które chcą rozwijać się w stosowaniu modelu bez przegranych Gordona i konsekwentnie zastosować jako alternatywę wobec siłowych metod rozwiązywania konfliktów, zapraszamy rodziców na TSR2. Wierzymy, że rodzice poczują się sowicie wynagrodzeni, poznawszy kolejne umiejętności z okna zachowania.

Plan pracy
    ·    Przegląd umiejętności Treningu Skutecznego Rodzica.
    ·    Sposoby rozwiązywanie konfliktów potrzeb - metoda I, II i kompromis.
    ·    Oddzielanie potrzeb od rozwiązań - przypomnienie.
    ·    Rozwiązywanie konfliktów potrzeb - metoda „bez przegranych”.
    ·    Umiejętność ustalania z dzieckiem zasad, by zachęcić do współpracy.
    ·    Strategie rozwiązywanie konfliktów wartości.
    ·     Ryzyko stosowania siły, podczas rozwiązywaniu konfliktów wartości.
    ·     Rodzic jako mediator.
    ·     Podsumowanie zajęć.

Program szkolenia TSR2:
    A.   Rozwiązywanie konfliktów potrzeb
    o    Przegląd umiejętności TSR1
    o    Ustalanie celów osobistych
    o    Umiejętność obserwacji zachowania - przypomnienie
    o    Okno zachowania i jego znaczenie
    o    Natura konfliktu potrzeb
    o    Nieskuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów potrzeb
    o    Metoda bez zwycięzców i bez pokonanych
    o    Sześć kroków rozwiązywania konfliktu potrzeb
    o    Zasada uczestnictwa
    B.    Rozwiązywanie konfliktów wartości
    o    Natura konfliktu wartości
    o    Sposoby rozwiązywania konfliktów wartości
    o    Ryzyko stosowania siły
    o    Rozwiązywanie problemów zachowania polegających na różnicy wartości
    o    Skuteczne konsultowanie
    o    Konfrontacja i aktywne słuchanie
    o    Dawanie przykładu
    o    Modyfikowanie siebie
    C.    Zastosowanie TSR w praktyce
    o    Stosowanie umiejętności TSR2
    o    Rodzic jako mediator
    o    Przegląd okna zachowania
    o    Egzamin końcowy
    o    Ewaluacja kursu

W zajęciach TSR1 i TSR2 można wziąć udział zanim pojawią się kłopoty z dziećmi, jak również wtedy gdy te kłopoty są już widoczne. Proponowane metody działają na dzieci w każdym wieku, można je również stosować w relacji z partnerem i innymi ludźmi.

Uczestnictwo w TSR to możliwość zwiększenia kompetencji wychowawczych i zdobycia nowych umiejętności interpersonalnych.
Na kursie każdy uczestnik jest ważny i może pracować nad realizacją swoich indywidualnych celów.

Zalety kursu TSR:
    ·    Jest prowadzony w blisko 50 krajach od 50 lat co zapewnia jego uniwersalność oraz oparcie na doświadczeniu. Dzięki temu daje gwarancję, że został sprawdzony w praktyce.
    ·    Dotyczy relacji międzyludzkich i daje narzędzia do rozwiązywania konfliktów tak by obie strony były zadowolone z rozwiązania (metoda bez przegranych dr Thomasa Gordona), skutecznej konfrontacji w przypadku nieakceptowanego zachowania, umiejętności podstawowego i aktywnego słuchania innych osób oraz lepszego radzenia sobie ze stresem (okno zachowań).
    ·    Grupy szkoleniowe gdzie każdy uczestnik jest ważny i może pracować nad realizacją swoich indywidualnych celów.
    ·    Zawiera materiały szkoleniowe oraz prowadzony jest przez wykwalifikowanego trenera co zapewnia wysoką jakość i pozwala ćwiczyć poznawane umiejętności podczas kursu oraz po kursie w domu, ponieważ w materiałach zawarta jest cała wiedza z kursu.