• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica - poziom 1

Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica - poziom 1Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica - poziom 1

najbliższe kursy tsr1

Program kursu dla rodziców TSR1 obejmuje 7 sesji, jedna sesja trwa 3 godziny (21 godzin zegarowych w sumie). Godziny kursu mogą zostać rozłożone w innym przedziale czasowym, np. w postaci sesji weekendowych.

W zajęciach warto wziąć udział zanim pojawią się kłopoty z dziećmi lub wtedy, gdy takie kłopoty już są odczuwalne.

Każdy certyfikowany trener Polskiego Centrum Edukacji Gordona, prowadzący dla Państwa kurs dla rodziców TSR1 jest zobowiązany dostarczyć uczestnikom prowadzonego przez siebie kursu indywidualne materiały - Zeszyt ćwiczeń TSR1, książka T. Gordon „Wychowanie bez porażek”, kredo, dyplom. Materiały są wliczone w koszt kursu TSR1 - 580 zł.

Kursy dla rodziców TSR1 są bardzo wartościowe dla rozwoju osobistego rodziców, bo mogą uzyskać na nich wiele cennych informacji, oraz wiedzę i praktykę, które służą budowaniu ich relacji z dziećmi w oparciu o model bez zwycięzców i bez pokonanych T. Gordona oraz pomagają w przezwyciężaniu różnych trudności, z którymi się zmagają w procesie wychowania.
Rodzice podczas kursu TSR1 otrzymają kompletną wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli poznać ideę Gordona i z powodzeniem wprowadzić ją w życie i cieszyć się zmianami, które one wnoszą w rodzinne relacje.

Na  kursie dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica (TSR1) rodzice poznają wspaniałe narzędzie, jakim jest „okno zachowania”, które stosowane w relacjach z dziećmi, bez względu w jakim są wieku, przynosi zaskakujące efekty!

Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica (TSR1) pomaga:
- budować solidne fundamenty u dzieci/nastolatków;
- rozpoznawać potrzeby swoich dzieci/nastolatków;
- dbać o zdrowie emocjonalne w rodzinie;
- wspierać nastolatków w podejmowaniu dobrych  decyzji;
- wyznaczać jasne granice w każdym wieku dziecka;
- uczyć dzieci budowania zdrowych relacji przez modelowanie;
- odkryć język akceptacji, by wspierać rodzinne relacje
 i dużo, dużo więcej…..

Kurs dla rodziców dzieci w każdym wieku…

Na kurs dla rodziców TSR1 zapraszamy Rodziców gotowych, by pracować nad sobą, gotowych zmierzyć się z nowym spojrzeniem na swoje rodzicielstwo, na zmianę komunikacji w rodzinie, na budowanie relacji w oparciu o pokój, akceptację, autentyczność, świadomość tego, że słowa mają moc, bez karania czy nagradzania...

Każda sesja TSR1 to ćwiczenia praktyczne, krótkie wykłady prowadzone przez trenera, przykłady stosowania umiejętności modelu Gordona, dyskusje w grupie i podgrupach, praca z zeszytem ćwiczeń, odgrywanie ról, czas na pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu. Wszystko umieszczone w kontekście świata rodzica.

Kurs dla rodziców TSR1 nie jest magicznym sposobem na rozwiązywanie problemów z dziećmi. To proces przemiany rodziców, której największą wartością jest długofalowy efekt, bo dzieci obserwując swoich rodziców, mają solidne podstawy do kopiowania w dorosłym życiu Twojego Rodzicu sposobu prowadzenia rozmowy, rozwiązywania konfliktów, budowania relacji z ludźmi oraz poglądów, opinii, wartości, m.in. na proces wychowania własnych dzieci, a Twoich... wnuków.

Wszystkie materiały do kursu TSR1 dla Państwa są przygotowywane przez Polskie Centrum Edukacji Gordona, do których posiada wyłączne prawa autorskie, jednocześnie dbając o  jakość i jednolitość prowadzonych kursów na terenie Polski.

Po zakończonym kursie TSR1, uczestnik otrzymuje dyplom, który NIE uprawnia do prowadzenia kursu TSR. Osoby zainspirowane, by nauczać rodziców metody Gordona w programie TSR1, zapraszamy na szkolenia trenerskie...czytaj więcej