• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Trening Skutecznego Rodzica - poziom 1

Trening Skutecznego Rodzica - poziom 1Trening Skutecznego Rodzica - poziom 1

najbliższe kursy tsr1

Program kursu TSR1 obejmuje 7 sesji, jedna sesja trwa 3 godziny (21 godzin zegarowych w sumie). Godziny kursu mogą zostać rozłożone w innym przedziale czasowym, np. w postaci sesji weekendowych.

TSR1 Jest skierowany do rodziców dzieci w każdym wieku.

W zajęciach warto wziąć udział zanim pojawią się kłopoty z dziećmi lub wtedy, gdy takie kłopoty już są odczuwalne.

Każdy certyfikowany trener Polskiego Centrum Edukacji Gordona, prowadzący dla Państwa szkolenie TSR1, jest zobowiązany dostarczyć uczestnikom prowadzonego przez siebie kursu indywidualne materiały - Zeszyt ćwiczeń TSR1, książka T. Gordon „Wychowanie bez porażek”, kredo, dyplom. Materiały są wliczone w koszt kursu TSR1 - 580 zł.

Rodzice, którzy wezmą udział w TSR1 otrzymają kompletną wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli poznać ideę Gordona i z powodzeniem wprowadzać praktyczne umiejętności. Dzięki czemu zaczną cieszyć się zmianami, które one wnoszą w rodzinne relacje.

Na Treningu Skutecznego Rodzica (TSR1) rodzice poznają wspaniałe narzędzie, jakim jest „okno zachowania”, które stosowane w relacjach z dziećmi, bez względu w jakim są wieku, przynosi zaskakujące efekty!
Porozumiewanie się językiem akceptacji. / Pomaganie dziecku, by samo potrafiło znaleźć rozwiązanie problemu. / Dbanie o potrzeby zarówno dziecka, jak i rodzica.  / Wyrażanie doceniania. / Wzmacnianie poczucia wartości u dzieci. / Zachęcanie do samodzielności. / Uczenie samodyscypliny. / Stawianie granic. / Ustalanie zasad.

Każda sesja TSR1 to ćwiczenia praktyczne, krótkie wykłady prowadzone przez trenera, przykłady stosowania umiejętności modelu Gordona, dyskusje w grupie i podgrupach, praca z zeszytem ćwiczeń, odgrywanie ról, czas na pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu. Wszystko umieszczone w kontekście świata rodzica.

Kurs TSR1 nie jest magicznym sposobem na rozwiązywanie problemów z dziećmi. To proces przemiany rodziców, której największą wartością jest długofalowy efekt, bo dzieci obserwując swoich rodziców, mają solidne podstawy do kopiowania w dorosłym życiu Twojego Rodzicu sposobu prowadzenia rozmowy, rozwiązywania konfliktów, budowania relacji z ludźmi oraz poglądów, opinii, wartości, m.in. na proces wychowania własnych dzieci, a Twoich... wnuków.

Wszystkie materiały TSR1 dla Państwa są przygotowywane przez Polskie Centrum Edukacji Gordona, do których posiada wyłączne prawa autorskie, jednocześnie dbając o  jakość i jednolitość prowadzonych kursów na terenie Polski.

Po zakończonym kursie TSR1, uczestnik otrzymuje dyplom, który NIE uprawnia do prowadzenia kursu TSR. Osoby zainspirowane, by nauczać rodziców metody Gordona w programie TSR1, zapraszamy na szkolenia trenerskie...czytaj więcej