• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica (TSR2) poziom drugi w Poznaniu

Piotr Kruczkowski

Piotr Kruczkowski

Siedziba:POZNAŃ
Zasięg: KURSY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

+48 606 364 046

p.kruczkowski@gordon.edu.pl

REPREZENTANT GTI
Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica (TSR2) poziom drugi w Poznaniu

Dokładne terminy:
22.01.2024 w godz. 18:00 - 21:00
29.01.2024 w godz. 18:00 - 21:00
05.02.2024 w godz. 18:00 - 21:00
12.02.2024 w godz. 18:00 - 21:00
19.02.2024 w godz. 18:00 - 21:00
26.02.2024 w godz. 18:00 - 21:00

Kurs tylko dla osób po TSR1

Miejsce:

Suchy Las, ul. Leśna 62

Czas trwania:

18 godz. zegarowych
Cel:
Celem TSR2 jest rozwijanie umiejętności zdobytych na TSR1 i nabywanie umiejętności mediacji oraz rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości. 
Na tej części kursu, rodzice rozwijają, utrwalają umiejętności z TSR1 i nabywają nowe pozwalające:
- oddzielać potrzeby od rozwiązań
- zrozumieć naturę konfliktu
- rozwiązywać konflikty potrzeb metodą “bez zwycięzców i pokonanych”
- wykorzystywać siedem strategii rozwiązywania konfliktów wartości
- zrozumieć i nauczyć się roli mediatora

Zapisy:

Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia i dokonanie opłaty za kurs.

Po kursie możliwe konsultacje telefoniczne.

Rodziców zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o zgłaszanie się za pomocą poczty elektronicznej fundacja@gordon.edu.pl (ze względu na kolejność zgłoszenia), a następnie wypełnienie otrzymanej deklaracji uczestnictwa.

Opłatę za kurs w wysokości 810 zł należy dokonać  na konto Fundacji: mBank 88 1140 2004 0000 3502 7550 7925

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko oraz adnotację kurs TSR2 w Poznaniu - wpłata na cele statutowe

Koszt TSR2

810 zł - w opłacie każdy uczestnik otrzymuje  zeszyt ćwiczeń TSR2 oraz dyplom ukończenia kursu.

Trening odbywa się w formie warsztatów, pracy grupowej i indywidualnej, gier edukacyjnych, dyskusji.