• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica (TSR) poziom pierwszy w Szczecinie

Piotr Kruczkowski

Piotr Kruczkowski

Siedziba:PUŁAWY
Zasięg: KURSY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

+48 606 364 046

p.kruczkowski@gordon.edu.pl

REPREZENTANT GTI
Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica (TSR) poziom pierwszy w Szczecinie

Dokładne terminy:
08.05.2020 godz. 17:00 - 21:00
09.05.2020 godz. 10:00 - 18:00
10.05.2020 godz. 09:00 - 18:00

Miejsce:

Szczecin

Zapisy:

Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia i dokonanie opłaty za kurs.

Po kursie możliwe konsultacje telefoniczne.

Rodziców zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o zgłaszanie się za pomocą poczty elektronicznej fundacja@gordon.edu.pl (ze względu na kolejność zgłoszenia), a następnie wypełnienie deklaracji uczestnictwa.

Deklarację uczestnictwa należy przesłać na adres: Fundacja „Wychowanie bez porażek”, 24-100 Puławy, ul. Sosnowa 8/3

Opłatę za kurs należy dokonać  na konto Fundacji: mBank 88 1140 2004 0000 3502 7550 7925

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania (miasto, kod, ulica, nr) oraz adnotację kurs TSR w Szczecinie - wpłata na cele statutowe

Koszty:

Skorzystaj ze zniżki! 530 zł od osoby (dofinansowanie ze środków Fundacji w wysokości 50 zł  od ceny regularnej, która wynosi 580 zł).
 
Trening odbywa się w formie warsztatów, pracy grupowej i indywidualnej, gier edukacyjnych, dyskusji. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych (książkę Thomasa Gordona "Wychowanie bez porażek czyli Trening Skutecznego Rodzica", Zeszyt ćwiczeń TSR) oraz dyplom ukończenia kursu.
 
Podczas pierwszego poziomu TSR, rodzice uczą się obserwacji dziecka za pomocą tzw. okna zachowania, rozpoznawania kto ma problem w danej chwili i konkretnych umiejętności pomagania, doceniania,  wyrażania siebie i konfrontacji.

Na TSR zajmujemy się także uczuciami, potrzebami, elementami psychologii rozwojowej, zrozumieniem jak powstają konflikty.
Wiedza i zdobyte umiejętności są bardzo pomocne w wielu sytuacjach pojawiających się w relacji z dziećmi. Nowe kompetencje komunikacji interpersonalnej pomagają skuteczniej asystować dzieciom, które doświadczają problemów lub silnych emocji. Pomagają motywować dzieci do zmiany nieakceptowanego przez rodziców zachowania.

Na kursie rodzice nabywają umiejętności pozwalające:
ograniczać sytuacje konfliktowe
wychowywać bez krzyku i klapsów
ustalać reguły, których dzieci będą się trzymały
nakłaniać dzieci, aby liczyły się z potrzebami rodziców
rozwijać wrodzone talenty dzieci, uczyć je samodzielności i odpowiedzialności
stawiać dzieciom granice
wpływać pozytywnie na system wartości u dzieci
redukować bunt u nastolatków
wzmacniać poczucie wartości u dzieci

Nowo nabyte umiejętności możesz rozwijać na drugim poziomie TSR2.