• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży

UCZESTNICY

Uczniowie szkoły podstawowej (5-8 klasa) oraz uczniowie szkół średnich.

CELE KURSU TSK

Pomaganie dzieciom w nabywaniu lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Rozwijanie empatii wyrażania własnego zdania, rozwiązywania konfliktów w oparciu o model bez zwycięzców i pokonanych.

Z MYŚLĄ O DZIECIACH I MŁODZIEŻY

Jest to pierwszy tego typu program dla dzieci i młodzieży w tym przedziale wiekowym w Polsce.

Kiedy mówimy, czy myślimy o młodzieży w kontekście kierowanych do nich zajęć, często pojawia się w głowie określenie „trudna młodzież”. I właśnie do tej „trudnej” młodzieży kierowane jest wiele zajęć czy programów. Programów, które mają za zadanie „leczyć” a nie zapobiegać.

Zapominamy jednak, że sam okres dojrzewania stanowi wyzwanie dla dzieci. I choć ekscytujący, to bywa także trudnym etapem życia.

TSK powstał po to, aby zapobiegać, uczyć, zrozumieć i pomagać w odkrywaniu nieznanego świata, jakim bywa wnętrze młodego człowieka. Odkrywanie siebie, nawiązywanie przyjaźni, pragnienie sukcesu, akceptacji, odkrywanie pasji i potencjału może być trudne, kiedy wiedza i doświadczenie nie pozwala  zrozumieć i nazwać co przynosi satysfakcję i jak radzić sobie z narastającym przez to stresem.

TSK kieruje uwagę na podstawowe umiejętności rozwoju osobistego i relacji interpersonalnych. Umiejętności, które będą przydatne we wszystkich obszarach życia dziecka i z których będzie korzystało przez resztę swojego życia. Jest wiele dowodów na to, że kompetencje i umiejętności emocjonalne i społeczne są równie ważne, jeśli nie ważniejsze, niż wiedza „akademicka” zdobywana w szkole.

NA KURACH TSK DZIECI I MŁODZIEŻ ROZWIJAJĄ UMIEJĘTNOŚCI

 • Samoakceptacji
 • Radzenia sobie ze stresem, niepowodzeniem, presją ze strony rówieśników i dorosłych.
 • Obserwacji zachowania w celu opisania zachowań własnych i innych osób.
 • Rozpoznawania swoich potrzeb, tworzenia planu działania i stawiania własnych celów oraz podejmowania decyzji.
 • Radzenia sobie ze złością, lękiem i innymi emocjami.
 • Nieagresywnego reagowania na zaczepki.
 • Nieagresywnego rozwiązywania konfliktów lub sprzeczek.
 • Empatycznego słuchania by pomóc sobie i innym w rozwiązaniu ich problemów.
 • Zaprzyjaźniania się z innymi.
 • Skutecznego konfrontowania się z nieakceptowanym zachowaniem innych osób.
 • Umiejętności mediacji.
 • Otwartej komunikacji i współpracy z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami i innymi osobami.
 • Stawianie i osiąganie celów - mój plan działania

PROGRAM KURSU TSK

 • wyjaśnienie pojęcia „super osoba”
 • dostrajanie się do siebie
 • okno zachowania
 • mówienie wprost
 • dostrajanie się do innych
 • słuchanie, aby pomóc przyjacielowi
 • gdy ty masz problem
 • jak powiedzieć to, co czujesz
 • pokonywanie lęku
 • radzenie sobie ze złością
 • konflikt w relacjach
 • pokojowe rozwiązywanie konfliktów
 • odnoszenie się do ludzi, którzy są inni
 • jak zostać mediatorem i pomóc innym
 • stawianie i osiąganie celów - mój plan działania

PROGRAM KURSU TSK to 12 spotkań rozłożonych w czasie, w sumie 18 godzin zegarowych. Każde spotkanie trwa 1,5 godziny. Niejednokrotnie 18 godzin kursu może zostać rozłożone w innym przedziale czasowym, np. w postaci spotkań weekendowych.

Każde spotkanie na TSK to gry i zabawy, ćwiczenia praktyczne w czasie zajęć i poza spotkaniami w grupie, krótkie wykłady prowadzone przez trenera, przykłady stosowania TSK, dyskusje w grupie i podgrupach, praca z zeszytem ćwiczeń, odgrywanie ról, czas na pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu. Wszystko umieszczone w kontekście problemów świata dziecka i młodzieży.