• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Szkolenie TSR zmiany!!!

2019-05-31

Ze względu na nieustanne dbanie o poziom naszych szkoleń oraz doświadczenie nabierane z czasem, w wyniku licznie prowadzonych kursów TSR, a także informacji zwrotnych od rodziców o potrzebie kontynuowania i rozwijania umiejętności modelu Gordona, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dwóch poziomów Treningu Skutecznego Rodzica: TSR1 i TSR2. W sumie szkolenie zamiast 24 godzin trwać będzie 36 (TSR1 -21 i TSR2 15). Rodzice, którzy odbędą TSR1 dostaną kompletną wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli poznać ideę Gordona i z powodzeniem wprowadzać praktyczne umiejętności. Dzięki czemu zaczną cieszyć się zmianami, które one wnoszą w rodzinne relacje. A kiedy zechcą rozwijać swoje umiejętności, przećwiczone w praktyce, spotkamy się na TSR2, aby pogłębiać zdobytą wiedzę i nauczyć się sztuki rozwiązywania konfliktów i mediacji. W roku 2019 uprawnieni do prowadzenia dwóch poziomów kursów TSR są tylko reprezentanci GTI w Polsce Violetta i Piotr Kruczkowscy. Wkrótce dołączą do nich aktywni trenerzy TSR. W niektórych miejscach w Polsce może Państwo zostać jeszcze zaproszeni na kurs prowadzony w "starej" formule, tych kursów prosimy szukać na stronie głównej w tabeli TSR1.