• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

Najbliższe kursy Szkoły Trenerów

tsrtsntskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
21-25.11.201920-25.02.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
21-25.11.201920-25.02.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Trening Skutecznego Rodzica (TSR) poziom pierwszy w Łodzi

Violetta Kruczkowska

Violetta Kruczkowska

Siedziba:PUŁAWY Zasięg: KURSY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

+48 602 336 109

v.kruczkowska@gordon.edu.pl

REPREZENTANT GTI
Trening Skutecznego Rodzica (TSR) poziom pierwszy w Łodzi

Dokładne terminy:
22.03.2019 godz. 17:00 - 21:30
23.03.2019 godz. 10:00 - 18:00
24.03.2019 godz. 09:00 - 17:00

Miejsce:

Podane wkrótce

Zapisy:

Prosimy rodziców o zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej gordon@gordon.edu.pl 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia i dokonanie opłaty za kurs.

Koszty:

580 zł. W ramach opłaty uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych (książkę Thomasa Gordona "Wychowanie bez porażek czyli Trening Skutecznego Rodzica", Zeszyt ćwiczeń TSR) oraz dyplom ukończenia kursu.

Po kursie możliwe konsultacje telefoniczne.

 
Podczas pierwszego poziomu TSR, rodzice uczą się obserwacji dziecka za pomocą tzw. okna zachowania, rozpoznawania kto ma problem w danej chwili i konkretnych umiejętności pomagania, doceniania,  wyrażania siebie i konfrontacji.

Na TSR zajmujemy się także uczuciami, potrzebami, elementami psychologii rozwojowej, zrozumieniem jak powstają konflikty.
Wiedza i zdobyte umiejętności są bardzo pomocne w wielu sytuacjach pojawiających się w relacji z dziećmi. Nowe kompetencje komunikacji interpersonalnej pomagają skuteczniej asystować dzieciom, które doświadczają problemów lub silnych emocji. Pomagają motywować dzieci do zmiany nieakceptowanego przez rodziców zachowania.

Na kursie rodzice nabywają umiejętności pozwalające:
ograniczać sytuacje konfliktowe
wychowywać bez krzyku i klapsów
ustalać reguły, których dzieci będą się trzymały
nakłaniać dzieci, aby liczyły się z potrzebami rodziców
rozwijać wrodzone talenty dzieci, uczyć je samodzielności i odpowiedzialności
stawiać dzieciom granice
wpływać pozytywnie na system wartości u dzieci
redukować bunt u nastolatków
wzmacniać poczucie wartości u dzieci

Nowo nabyte umiejętności, każdy rodzic może rozwijać na drugim poziomie TSR.