• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kurs komunikacji dla dorosłych - Bądź Najlepszą Wersją Siebie

UCZESTNICY

Kurs skierowany do kobiet, mężczyzn, par, małżeństw, studentów doradców, konsultantów, edukatorów, trenerów rozwoju osobistego, coachów, terapeutów, instruktorów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, lekarzy, prawników, urzędników administracji publicznej, personelu firm.

CELE KURSU BNWS

Zastanów się przez chwilę, w ilu relacjach, rolach i związkach jesteś w swoim życiu, dotyczy to również dzieci i młodzieży. Dziecko, przyjaciel, kolega, mąż, żona, szef, pracownik czy koleżanka, brat, siostra, uczeń, sąsiad, znajomy. Tych ról jest bardzo wiele, a jakość tych wszystkich relacji wpływa na zdrowie, szczęście i radość odczuwaną w życiu. Dlatego z pewnością pragniemy, by układały się one jak najlepiej, tak byśmy czuli się szczęśliwi. 

Z MYŚLĄ O OSOBACH DLA KTÓRYCH WAŻNA JEST ŚWIADOMA KOMUNIKACJA I BUDOWANIE RELACJI Z INNYMI

W życiu bywa bardzo różnie. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę nikt, nigdzie nie uczy, i nie uczył nas zasad wzajemnej skutecznej komunikacji czy budowania relacji – nie istnieją takie przedmioty w szkole, a komunikacja, jaką znamy często utrudnia porozumiewanie się, powodując konflikty, sprzeczki, stres, brak wzajemnego zrozumienia, czy przestrzeni na swobodne wyrażenie siebie.

By rozwiązać i zapobiegać tego typu problemom powstał właśnie WARSZTAT BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE (BNWS)

BNWS pomoże Ci nazywać i odkrywać własne potrzeby, a dzięki temu żyć w zgodzie z samym sobą. Świadomość siebie wynikająca ze świadomości słów i niewerbalnych  sygnałów, które wyrażają, nie tylko Twoje myśli, ale też uczucia, poglądy, opinie, wartości i potrzeby pomoże Ci realizować się w kontaktach z innymi oraz zmienić sposób myślenia z wygrany - przegrany... na bez przegranych. Po co? By budować relacje z drugim człowiekiem na własnych zasadach, świadomie bez agresji czy uległości, bez nieświadomej walki, która ją wyniszcza, a Ciebie osłabia...

BNWS opiera się na modelu bez przegranych dr. Thomasa Gordona, a autorką jest jego żona Linda Adams – prezes Gordon Training International, współautorka metody Gordona, stworzyła program rozwoju osobistego Be Your Best (Bądź Najlepszą Wersją Siebie). Z wykształcenia socjolog, prywatnie żona zmarłego Thomasa Gordona. Książka „Bądź najlepszą wersją siebie” wyd. GWP została przetłumaczona na 13 języków.

NA BNWS UCZESTNICY ROZWIJAJĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Rozpoznawania i określania własnych potrzeb i pragnień
 • Samoakceptacji
 • Świadomości własnych zasobów 
 • Stwarzania udanych związków w oparciu o wartość i znaczenie otwartej komunikacji
 • Zapobiegania konfliktom
 • Jasnego mówienia „nie” , bez poczucia winy
 • Skutecznej konfrontacji
 • Radzenia sobie z niepokojem
 • Pokonywania lęku
 • Rozwiązywania konfliktów
 • Rozwiązywania kolizji wartości
 • Skutecznego pomagania
 • Planowania i wspieranie osobistej skuteczności

PROGRAM KURSU BNWS

1. Uświadamianie własnych potrzeb i określanie pragnień

 • Cele BNWS
 • Ustalanie celów osobistych
 • Osobista kontrola nad własnym życiem
 • Odpowiedzialność za potrzeby i pragnienia
 • Odsłanianie siebie
 • Agresywność i pasywność w życiu

2. Odsłanianie siebie w praktyce

 • Okno zachowania
 • Kto ma problem
 • Obszar bez problemu
 • Jak mówić za pomocą komunikatów JA
 • Wyrażanie doceniania
 • Dawanie się poznać innym

3. Zapobieganie konfliktom

 • Reakcja innych na odsłanianie siebie
 • Ryzyko i korzyści odsłaniania siebie
 • Proces zmiany biegów
 • Podstawowe i aktywne słuchanie
 • Kiedy zamiast „nie” mówimy „tak”
 • Zapobiegawcze komunikaty

4. Skuteczna konfrontacja

 • Nieskuteczna konfrontacja i jej skutki
 • Skuteczna konfrontacja
 • Jasne powiedzenie „nie”
 • Radzenie sobie z oporem

5. Radzenie sobie z lękiem i niepokojem

 • Natura i źródło lęku, niepokoju
 • Trzy kroki zmniejszania lęku
 • Dotychczasowe osiągnięcia - zweryfikowanie celów

6. Rozwiązywanie konfliktów

 • Natura konfliktu
 • Nieskuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Skutki stosowania siły
 • Metoda bez przegranych
 • Sześć kroków rozwiązywania problemów metodą bez przegranych
 • Potrzeb kontra rozwiązania

7. Rozwiązywanie konfliktów wartości

 • Barometr wartości
 • Różnice w wyznawanych wartościach
 • Strategie rozwiązywania konfliktów wartości
 • Ryzyko stosowania siły
 • Modyfikowanie otoczenia

8. Skuteczne pomaganie

 • Kiedy inni mają problem
 • Kierunek komunikacji w sytuacji pomagania
 • Powszechne błędy kiedy inni mają problemy
 • Podstawowe i aktywne słuchanie
 • Błędy podczas słuchania aktywnego

9. Kierowanie własnym życiem

 • Skuteczne działanie
 • Zwiększenie skuteczności osobistej     
 • Hierarchia Maslowa
 • Sześć kroków w celu zwiększenia skuteczności osobistej

10. Wspieranie własnej skuteczności osobistej

 • Przegląd okna zachowania
 • Kto kontroluje moje życie
 • Moje zasoby
 • Docenianie siebie
 • Ewaluacja kursu

PROGRAM KURSU BNWS to 10 spotkań rozłożonych w czasie, w sumie 30 godzin zegarowych. Każde spotkanie trwa 3 godziny. Niejednokrotnie 30 godzin kursu może zostać rozłożone w innym przedziale czasowym, np. w postaci spotkań weekendowych. Każde spotkanie na BNWS to ćwiczenia praktyczne w czasie zajęć i poza spotkaniami w grupie, krótkie wykłady prowadzone przez trenera, przykłady stosowania BNWS, dyskusje w grupie i podgrupach, praca z zeszytem ćwiczeń, odgrywanie ról, czas na pytania i odpowiedzi, konsultacje z trenerem w trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu. Wszystko umieszczone w kontekście własnej transformacji i komunikacji interpersonalnej w oparciu o język akceptacji.