• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

Trening Skutecznego Rodzica - poziom 1

Trening Skutecznego Rodzica - poziom 1

Warsztat nosi nazwę Trening Skutecznego Rodzica (TSR1) Dlaczego skutecznego?
Chodzi o sprawdzone umiejętności dające dobre rezultaty oraz kontekst praktycznego zastosowania w życiu. TSR1 to wspaniały warsztat rozwoju osobistego rodzica, który nie daje gotowych recept,  tylko  wiedzę  i  wiele  umiejętności  do  radzenia  sobie  w  różnych sytuacjach w relacji z dzieckiem.
W zajęciach TSR warto wziąć udział zanim pojawią się kłopoty z dziećmi lub kiedy kłopoty już są odczuwalne.TSR1 Jest skierowany do rodziców dzieci w każdym wieku.

Na Treningu Skutecznego Rodzica (TSR1) rodzice poznają wspaniałe narzędzie, jakim jest „okno zachowania”, które stosowane w relacjach z dziećmi, bez względu w jakim są wieku, przynosi zaskakujące efekty!
Porozumiewanie się językiem akceptacji. / Pomaganie dziecku, by samo potrafiło znaleźć rozwiązanie problemu. / Dbanie o potrzeby zarówno dziecka, jak i rodzica.  / Wyrażanie doceniania. / Wzmacnianie poczucia wartości u dzieci. / Zachęcanie do samodzielności. / Uczenie samodyscypliny. / Stawianie granic. / Ustalanie zasad.

Rodzice, którzy wezmą udział w TSR1 otrzymają kompletną wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli poznać ideę Gordona i z powodzeniem wprowadzać praktyczne umiejętności. Dzięki czemu zaczną cieszyć się zmianami, które one wnoszą w rodzinne relacje.

Program kursu TSR1 obejmuje 21 godzin zegarowych rozłożonych w czasie. Każdy rodzic otrzymuje materiały - Zeszyt ćwiczeń TSR1, książka T. Gordon „Wychowanie bez porażek”, kredo, dyplom. Materiały są wliczone w koszt kursu TSR1 - 580 zł.

Trening odbywa się w formie  warsztatów,  pracy  grupowej  i  indywidualnej,  gier  edukacyjnych i dyskusji.

Terminy kursów

Monika Czajka2020-02-29WarszawaMonika Czajka
Violetta Kruczkowska - REPREZENTANT GTI2020-03-18PuławyVioletta Kruczkowska
Piotr Kruczkowski - REPREZENTANT GTI2020-03-13PoznańPiotr Kruczkowski
Piotr Kruczkowski - REPREZENTANT GTI2020-03-20SzczecinPiotr Kruczkowski
Violetta Kruczkowska - REPREZENTANT GTI2020-04-17GnieznoVioletta Kruczkowska
Violetta Kruczkowska - REPREZENTANT GTI2020-02-14KatowiceVioletta Kruczkowska

Trening Skutecznego Rodzica - poziom 2

Trening Skutecznego Rodzica - poziom 2

Trening Skutecznego Rodzica poziom drugi (TSR2) to warsztat tylko dla osób, które ukończyły poziom pierwszy Treningu Skutecznego Rodzica (TSR1) lub Trening Skutecznego Rodzica w "starej" 24-godzinnej formule.

Celem TSR2 jest pogłębianie umiejętności zdobytych na TSR1 i nabywanie nowych - mediacji oraz rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości.

Na TSR2 uczestnicy uczą się jak:

- oddzielać potrzeby od rozwiązań w celu zrozumienia natury konfliktu potrzeb;
- używać w praktyce metody “bez zwycięzców i pokonanych” dr. Gordona w celu rozwiązywania konfliktów;
- wykorzystywać siedem strategii TSR w celu rozwiązywania konfliktów wartości;
- stać się dobrym mediatorem w sytuacji, kiedy dzieci mają konflikt między sobą.

Program kursu TSR2 obejmuje 15 godzin zegarowych rozłożonych w czasie. Każdy rodzic otrzymuje materiały - Zeszyt ćwiczeń TSR2, książka T. Gordon „Wychowanie bez porażek w praktyce”, dyplom. Materiały są wliczone w koszt kursu TSR2 - 580 zł.

Trening odbywa się w formie  warsztatów,  pracy  grupowej  i  indywidualnej,  gier  edukacyjnych i dyskusji.

Terminy kursów

Violetta Kruczkowska - REPREZENTANT GTI2020-03-14PoznańVioletta Kruczkowska
Violetta Kruczkowska - REPREZENTANT GTI2020-03-21SzczecinVioletta Kruczkowska

Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 1

Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 1

Trening Skutecznego Nauczyciela poziom pierwszy (TSN1) to kurs edukacyjny skierowany do nauczycieli wszystkich typów szkół i nauczycieli przedszkolnych.

TSN1 to sprawdzone umiejętności dające dobre rezultaty oraz kontekst praktycznego zastosowania w szkole/przedszkolu. To wspaniały warsztat rozwoju osobistego nauczyciela, który nie daje gotowych recept, tylko  wiedzę  i  wiele  umiejętności  do  radzenia  sobie  w  różnych sytuacjach w pracy indywidualnej z dzieckiem/uczniem i grupowej w klasie.

Dr Thomas Gordon twierdził, że nauczyciele są przygotowani merytorycznie do pracy.Jednak w procesie nauczania/uczenia się samo przygotowanie merytoryczne to za mało.

Dla wielu nauczycieli codzienne porozumienie z dziećmi i ich rodzicami stanowi duże wyzwanie. Dlaczego? W czasie studiów, nie uczy się nauczycieli ważnej umiejętności, jaką jest skuteczna i świadoma komunikacja w szkole, a także sposobów motywowania czy dyscyplinowania dzieci we właściwy sposób.

T. Gordon podkreśl, że chodzi o trening komunikacji interpersonalnej, a nie wykłady na temat komunikacji, które zwiększają świadomość, jednak nie uczą konkretnych umiejętności ważnych dla każdego studenta. 

Uzupełniając tą ważną lukę w kształceniu nauczycieli dr Thomas Gordon w 1975 roku opracował Trening Skutecznego Nauczyciela (TSN).

Na Treningu Skutecznego Nauczyciela (TSN1) nauczyciele poznają ideę Gordona oraz jego model - okno zachowania. Nauczą się także porozumiewania językiem akceptacji oraz otwartej komunikacji i współpracy z rodzicami.

Wszystko po to, aby wydłużyć i lepiej wykorzystać czas nauczania/uczenia się. TSN1 pozwala nauczycielowi na wpływanie na kształtowanie u dzieci samodyscypliny, współpracy i współdziałania w grupie. Kształtowanie pozytywnych relacji wśród dzieci, wydobywanie ich potencjału. Rozpoznawanie, obserwowanie, wspieranie i pomaganie dziecku w jego rozwoju, oraz radzeniu sobie z emocjami. 

Nauczyciele uczestniczący w TSN1 dostaną kompletną wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli z powodzeniem wprowadzać praktyczne umiejętności i zauważać zmiany, które one wnoszą w pracy nauczyciela.

Trening odbywa się w formie  warsztatów,  pracy  grupowej  i  indywidualnej,  gier  edukacyjnych i dyskusji.

Nauczyciele, którzy zechcą rozwijać umiejętności modelu Gordona mogą uczestniczyć w Treningu Skutecznego Nauczyciela poziom drugi (TSN2).

 

 

Terminy kursów

Violetta Kruczkowska - REPREZENTANT GTI2020-03-27KrakówVioletta Kruczkowska
Piotr Kruczkowski - REPREZENTANT GTI2020-02-14KatowicePiotr Kruczkowski

Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 2

Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 2

Trening Skutecznego Nauczyciela poziom drugi (TSN2) to kurs edukacyjny skierowany do nauczycieli wszystkich typów szkół i nauczycieli przedszkolnych.

Trening Skutecznego Nauczyciela poziom drugi (TSN2) jest skierowany tylko do nauczycieli, którzy ukończyli poziom pierwszy Treningu Skutecznego Nauczyciela (TSN1) lub Trening Skutecznego Nauczyciela w "starej" 32-godzinnej formule.

Celem TSN2 jest pogłębianie umiejętności zdobytych na TSN1 i nabywanie nowych - mediacji oraz rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości.

Na TSN2 uczestnicy uczą się:

- Nieagresywnego rozwiązywania konfliktów potrzeb metodą bez przegranych.
- Strategii rozwiązywania konfliktów wartości.
- Mediacji w celu pomagania dzieciom w rozwiązywaniu konfliktów czy problemów zaistniałych pomiędzy nimi, aby nauczyły się kierować emocjami i wyrażać je w akceptowany społecznie sposób.
- Stwarzania dzieciom wewnętrznej przestrzeni do samodzielnego uczenia się.

Trening odbywa się w formie  warsztatów,  pracy  grupowej  i  indywidualnej,  gier  edukacyjnych i dyskusji.

 

 

 

 

 

Terminy kursów

Chwilowo brak kursów

Trening Skutecznej Komunikacji

Trening Skutecznej Komunikacji

Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży - TSK (ang. Youth Effectiveness Training) to program dla dzieci w przedziale wiekowym 12 – 18 lat.

Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży pomaga w nabyciu ważnych umiejętności budowania relacji, kierowania własnymi emocjami, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, empatii i szacunku do innych.

Umiejętności, które są przydatne we wszystkich obszarach życia dziecka i z których będzie korzystało przez resztę swojego życia.

Wiele dowodów ukazuje, że trening i wiedza zwiększająca kompetencje komunikacyjne, emocjonalne i społeczne jest równie ważna, jeśli nie ważniejsza, niż wiedza „akademicka” zdobywana w szkole.

TSK to zajęcia psychoedukacyjne (profilaktyczne). Program kursu TSK obejmuje 12 sesji, jedna sesja trwa 1,5 godziny (18 godzin zegarowych w sumie). Godziny kursu mogą zostać rozłożone w innym przedziale czasowym, np. w postaci sesji weekendowych.Odpłatność za TSK wynosi 90 zł za sesję, w tym materiały dla uczestnika - Zeszyt ćwiczeń TSK, kredo, dyplom.

Terminy kursów

Piotr Kruczkowski - REPREZENTANT GTIwrzesień 2019PuławyPiotr Kruczkowski
Piotr Chwalisz2019-11-19SzczecinPiotr Chwalisz

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Trening Bądź Najlepszą Wersją Siebie - BNWS, uczy jak dokonywać słusznych wyborów, podążać w odpowiednim kierunku i kształtować własne życie tak, by stało się dokładnie takim, o jakim marzysz. Trening BNWS pomaga stać się bardziej świadomym siebie i swoich potrzeb, a dzięki temu żyć w zgodzie z samym sobą. Dzięki BNWS dowiesz się, w jaki sposób otwarcie się komunikować, kontrolować swoje emocje, radzić sobie ze stresem i lękiem, a przede wszystkim – jak otworzyć się na ludzi i uzdrowić relacje z nimi. Jakość tych relacji w znaczący sposób wpływa na nasze zdrowie, szczęście i satysfakcję z życia. Trening pokazuje, jak osiągnąć poczucie spełnienia, stworzyć udane związki, odnieść sukces zawodowy i osobisty. Autorka BNWS przekonuje, że to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy zmienić sposób myślenia: wyznaczyć cel i dążyć do niego.

Terminy kursów

Violetta Kruczkowska - REPREZENTANT GTI2019-07-11PuławyVioletta Kruczkowska