• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

Trening Skutecznego Rodzica - poziom 1

Trening Skutecznego Rodzica - poziom 1

Kurs dla rodziców TSR1 jest bardzo wartościowy dla rozwoju osobistego rodziców, bo mogą uzyskać na nim wiele cennych informacji, oraz wiedzę i praktykę, które służą budowaniu ich relacji z dziećmi w oparciu o model bez zwycięzców i bez pokonanych Toma Gordona oraz pomagają w przezwyciężaniu różnych trudności, z którymi się zmagają w procesie wychowania.

Kurs dla rodziców TSR1 pomaga:
- budować solidne fundamenty u dzieci/nastolatków;
- rozpoznawać potrzeby swoich dzieci/nastolatków;
- dbać o zdrowie emocjonalne w rodzinie;
- wspierać nastolatków w podejmowaniu dobrych  decyzji;
- wyznaczać jasne granice w każdym wieku dziecka;
- uczyć dzieci budowania zdrowych relacji przez modelowanie;
- odkryć język akceptacji, by wspierać rodzinne relacje
 i dużo, dużo więcej…..

Kurs dla rodziców dzieci w każdym wieku…

Na kurs dla rodziców TSR1 zapraszamy Rodziców gotowych, by pracować nad sobą, gotowych zmierzyć się z nowym spojrzeniem na swoje rodzicielstwo, na zmianę komunikacji w rodzinie, na budowanie relacji w oparciu o pokój, akceptację, autentyczność, świadomość tego, że słowa mają moc, bez karania czy nagradzania...

Rodzice, którzy wezmą udział w TSR1 otrzymają kompletną wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli poznać ideę Gordona i z powodzeniem wprowadzać praktyczne umiejętności. Dzięki czemu zaczną cieszyć się zmianami, które one wnoszą w rodzinne relacje.

Program kursu TSR1 obejmuje 21 godzin zegarowych rozłożonych w czasie. Każdy rodzic otrzymuje materiały - Zeszyt ćwiczeń TSR1, książka T. Gordon „Wychowanie bez porażek”, kredo, dyplom. Materiały są wliczone w koszt kursu TSR1 - 580 zł.

Trening odbywa się w formie  warsztatów,  pracy  grupowej  i  indywidualnej,  gier  edukacyjnych i dyskusji.

Terminy kursów

Piotr Kruczkowski - REPREZENTANT GTI2024-01-16 KURS ONLINEPlatforma webexPiotr Kruczkowski
Estera (wcześniej Violetta) Kruczkowska - REPREZENTANT GTI2024-03-05PoznańEstera (wcześniej Violetta) Kruczkowska
Estera (wcześniej Violetta) Kruczkowska - REPREZENTANT GTIKurs tylko dla pary rodzicówPuławyEstera (wcześniej Violetta) Kruczkowska
Estera (wcześniej Violetta) Kruczkowska - REPREZENTANT GTIKurs tylko dla pary rodzicówPoznańEstera (wcześniej Violetta) Kruczkowska
Dominika Pakuła2023-10-09LublinDominika Pakuła

Trening Skutecznego Rodzica - poziom 2

Trening Skutecznego Rodzica - poziom 2

Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica poziom drugi (TSR2) to warsztat tylko dla osób, które ukończyły poziom pierwszy Treningu Skutecznego Rodzica (TSR1) lub Trening Skutecznego Rodzica w "starej" 24-godzinnej formule.

Celem kursu dla rodziców TSR2 jest pogłębianie umiejętności zdobytych na TSR1 i nabywanie nowych - mediacji oraz rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości.

Na kursie dla rodziców TSR2 uczestnicy uczą się jak:

- oddzielać potrzeby od rozwiązań w celu zrozumienia natury konfliktu potrzeb;
- używać w praktyce metody “bez zwycięzców i pokonanych” dr. Gordona w celu rozwiązywania konfliktów;
- wykorzystywać siedem strategii TSR w celu rozwiązywania konfliktów wartości;
- stać się dobrym mediatorem w sytuacji, kiedy dzieci mają konflikt między sobą.

Program kursu dla rodziców TSR2 obejmuje 15 godzin zegarowych rozłożonych w czasie. Każdy rodzic otrzymuje materiały - Zeszyt ćwiczeń TSR2, książka T. Gordon „Wychowanie bez porażek w praktyce”, dyplom. Materiały są wliczone w koszt kursu TSR2 - 580 zł.

Trening odbywa się w formie  warsztatów,  pracy  grupowej  i  indywidualnej,  gier  edukacyjnych i dyskusji.

Terminy kursów

Piotr Kruczkowski - REPREZENTANT GTI2024-01-22Suchy Las (Poznań)Piotr Kruczkowski
Piotr Kruczkowski - REPREZENTANT GTI2024-03-05 KURS ONLINEPlatforma webexPiotr Kruczkowski
Piotr Kruczkowski - REPREZENTANT GTIKURSY ONLINEPlatforma WebexPiotr Kruczkowski

Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 1

Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 1

Kurs dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela poziom pierwszy (TSN1) to kurs edukacyjny skierowany do nauczycieli wszystkich typów szkół i nauczycieli przedszkolnych.

Kurs dla nauczycieli TSN1 to sprawdzone umiejętności dające dobre rezultaty oraz kontekst praktycznego zastosowania w szkole/przedszkolu. To wspaniały warsztat rozwoju osobistego nauczyciela, który nie daje gotowych recept, tylko  wiedzę  i  wiele  umiejętności  do  radzenia  sobie  w  różnych sytuacjach w pracy indywidualnej z dzieckiem/uczniem i grupowej w klasie.

Dr Thomas Gordon twierdził, że nauczyciele są przygotowani merytorycznie do pracy.Jednak w procesie nauczania/uczenia się samo przygotowanie merytoryczne to za mało.

Dla wielu nauczycieli codzienne porozumienie z dziećmi i ich rodzicami stanowi duże wyzwanie. Dlaczego? W czasie studiów, nie uczy się nauczycieli ważnej umiejętności, jaką jest skuteczna i świadoma komunikacja w szkole, a także sposobów motywowania czy dyscyplinowania dzieci we właściwy sposób.

T. Gordon podkreśl, że chodzi o trening komunikacji interpersonalnej, a nie wykłady na temat komunikacji, które zwiększają świadomość, jednak nie uczą konkretnych umiejętności ważnych dla każdego studenta. 

Uzupełniając tą ważną lukę w kształceniu nauczycieli dr Thomas Gordon w 1975 roku opracował Trening Skutecznego Nauczyciela (TSN).

Na kursie dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela (TSN1) nauczyciele poznają ideę Gordona oraz jego model - okno zachowania. Nauczą się także porozumiewania językiem akceptacji oraz otwartej komunikacji i współpracy z rodzicami.

Wszystko po to, aby wydłużyć i lepiej wykorzystać czas nauczania/uczenia się. TSN1 pozwala nauczycielowi na wpływanie na kształtowanie u dzieci samodyscypliny, współpracy i współdziałania w grupie. Kształtowanie pozytywnych relacji wśród dzieci, wydobywanie ich potencjału. Rozpoznawanie, obserwowanie, wspieranie i pomaganie dziecku w jego rozwoju, oraz radzeniu sobie z emocjami. 

Nauczyciele uczestniczący w kursie dla nauczycieli TSN1 dostaną kompletną wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli z powodzeniem wprowadzać praktyczne umiejętności i zauważać zmiany, które one wnoszą w pracy nauczyciela.

Kurs dla nauczycieli TSN1 odbywa się w formie  warsztatów,  pracy  grupowej  i  indywidualnej,  gier  edukacyjnych i dyskusji.

Nauczyciele, którzy zechcą rozwijać umiejętności modelu Gordona mogą uczestniczyć w Treningu Skutecznego Nauczyciela poziom drugi (TSN2).

 

 

Terminy kursów

Piotr Kruczkowski - REPREZENTANT GTI2023-09-12 KURS ONLINEPlatforma WebexPiotr Kruczkowski
Estera (wcześniej Violetta) Kruczkowska - REPREZENTANT GTI2023-10-26PoznańEstera (wcześniej Violetta) Kruczkowska

Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 2

Trening Skutecznego Nauczyciela - poziom 2

Kurs dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela poziom drugi (TSN2) to kurs edukacyjny skierowany do nauczycieli wszystkich typów szkół i nauczycieli przedszkolnych.

Kurs dla nauczycieli Trening Skutecznego Nauczyciela poziom drugi (TSN2) jest skierowany tylko do nauczycieli, którzy ukończyli poziom pierwszy Treningu Skutecznego Nauczyciela (TSN1) lub Trening Skutecznego Nauczyciela w "starej" 32-godzinnej formule.

Celem kursu dla nauczycieli TSN2 jest pogłębianie umiejętności zdobytych na TSN1 i nabywanie nowych - mediacji oraz rozwiązywania konfliktów potrzeb i wartości.

Na kursie dla nauczycieli TSN2 uczestnicy uczą się:

- Nieagresywnego rozwiązywania konfliktów potrzeb metodą bez przegranych.
- Strategii rozwiązywania konfliktów wartości.
- Mediacji w celu pomagania dzieciom w rozwiązywaniu konfliktów czy problemów zaistniałych pomiędzy nimi, aby nauczyły się kierować emocjami i wyrażać je w akceptowany społecznie sposób.
- Stwarzania dzieciom wewnętrznej przestrzeni do samodzielnego uczenia się.

Kurs dla nauczycieli TSN2 odbywa się w formie  warsztatów,  pracy  grupowej  i  indywidualnej,  gier  edukacyjnych i dyskusji.

 

 

 

 

 

Terminy kursów

Piotr Kruczkowski - REPREZENTANT GTIKURSY ONLINEPlatforma webexPiotr Kruczkowski

Trening Skutecznej Komunikacji

Trening Skutecznej Komunikacji

Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży - TSK (ang. Youth Effectiveness Training) to program dla dzieci w przedziale wiekowym 12 – 18 lat.

Coraz bardziej daje się zauważyć fakt, jak ważna jest umiejętna komunikacja w relacjach międzyludzkich. W obecnym czasie wiele interakcji ludzi przeniosło się przed ekran komputera, dotyczy to także dzieci.
Wszystko to sprawia, że nie bierze się odpowiedzialności za słowa, które są wypowiadane lub pisane, bo ich nadawcy zdaje się, że chroni przed nią tzw. anonimowość. Łatwiej bowiem krytykować, oskarżać, obrażać kogoś będąc przed ekranem komputera, niż patrząc w oczy osoby, która stoi przed nami.

Problem braku umiejętnego słuchania, wyrażania siebie, zamiast tzw. hejtowania, dotyczy nie tylko dorosłych, ale także dzieci czy młodzieży. Dlatego młodzi muszą być  edukowani w tym temacie. Ale edukacja uświadamiająca o problemie to za mało, potrzeba też konkretnych praktycznych narzędzi, służących zmianie sposobu rozmowy. Kurs TSK ukazuje ten problem właśnie w kontekście, nie tylko wiedzy i samoświadomości, ale skupia się na nauczaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, co przekłada się na zmianę w praktyce. Nasze doświadczenie w nauczaniu modelu Gordona dzieci i młodzież pokazało, że uczestnicy podczas TSK zdali sobie sprawę z wagi wypowiadanych słów i docenili fakt nabytych umiejętności, w relacjach z rówieśnikami, rodzicami czy nauczycielami,

TSK to zajęcia psychoedukacyjne (profilaktyczne). Program kursu TSK obejmuje 12 sesji, jedna sesja trwa 1,5 godziny (18 godzin zegarowych w sumie). Godziny kursu mogą zostać rozłożone w innym przedziale czasowym, np. w postaci sesji weekendowych.Odpłatność za TSK wynosi 90 zł za sesję, w tym materiały dla uczestnika - Zeszyt ćwiczeń TSK, kredo, dyplom.

Terminy kursów

Patryk KruczkowskiIII kwartał 2023PoznańPatryk Kruczkowski

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Bądź Najlepszą Wersją Siebie

Kurs komunikacji dla dorosłych - Bądź Najlepszą Wersją Siebie - BNWS, uczy jak dokonywać słusznych wyborów, podążać w odpowiednim kierunku i kształtować własne życie tak, by stało się dokładnie takim, o jakim marzysz. Trening BNWS pomaga stać się bardziej świadomym siebie i swoich potrzeb, a dzięki temu żyć w zgodzie z samym sobą. Dzięki BNWS dowiesz się, w jaki sposób otwarcie się komunikować, kontrolować swoje emocje, radzić sobie ze stresem i lękiem, a przede wszystkim – jak otworzyć się na ludzi i uzdrowić relacje z nimi. Jakość tych relacji w znaczący sposób wpływa na nasze zdrowie, szczęście i satysfakcję z życia. Trening pokazuje, jak osiągnąć poczucie spełnienia, stworzyć udane związki, odnieść sukces zawodowy i osobisty. Autorka BNWS przekonuje, że to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy zmienić sposób myślenia: wyznaczyć cel i dążyć do niego.

Terminy kursów

Estera (wcześniej Violetta) Kruczkowska - REPREZENTANT GTIIndywidualny kurs komunikacji dla małżeństw i parPuławyEstera (wcześniej Violetta) Kruczkowska
Piotr Kruczkowski - REPREZENTANT GTIIndywidualny kurs komunikacji dla małżeństw i parPuławyPiotr Kruczkowski
Piotr Kruczkowski - REPREZENTANT GTIIndywidualny kurs komunikacji dla małżeństw i parPoznańPiotr Kruczkowski
Estera (wcześniej Violetta) Kruczkowska - REPREZENTANT GTIIndywidualny kurs komunikacji dla małżeństw i parPoznańEstera (wcześniej Violetta) Kruczkowska