• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Trening Skutecznej Komunikacji

Trening Skutecznej KomunikacjiTrening Skutecznej Komunikacji

najbliższe kursy tsk

Piotr Kruczkowski
REPREZENTANT GTI
wrzesień 2019
Puławy
Piotr Chwalisz2019-11-19Szczecin

TSK to zajęcia psychoedukacyjne (profilaktyczne). Program kursu TSK obejmuje 12 sesji, jedna sesja trwa 1,5 godziny (18 godzin zegarowych w sumie). Godziny kursu mogą zostać rozłożone w innym przedziale czasowym, np. w postaci sesji weekendowych.

TSK Jest skierowany do dzieci i młodzieży (12-18 lat).

TSK to dużo ćwiczeń praktycznych, ale potrzebnych też krótkich wykładów prowadzonych przez trenera. Wszystko umieszczone w kontekście problemów świata dziecka i młodzieży.

Każdy certyfikowany trener Polskiego Centrum Edukacji Gordona prowadzący dla Państwa dzieci szkolenie TSK jest zobowiązany dostarczyć uczestnikom prowadzonego przez siebie kursu niezbędne materiały, które są wliczone w cenę każdego kursu. Odpłatność za TSK wynosi 90 zł za sesję, w tym materiały dla uczestnika - Zeszyt ćwiczeń TSK, kredo, dyplom.

Dlaczego Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży?

Bo pomaga dzieciom w nabywaniu lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Rozwija empatię, uczy wyrażania własnego zdania, rozwiązywania konfliktów w oparciu o model bez zwycięzców i pokonanych.

Jest to pierwszy tego typu program dla dzieci i młodzieży w Polsce.

Kiedy mówimy, czy myślimy o młodzieży w kontekście kierowanych do nich zajęć, często pojawia się w głowie określenie „trudna młodzież”. I właśnie do tej „trudnej” młodzieży kierowane jest wiele zajęć czy programów. Programów, które mają za zadanie „leczyć” a nie zapobiegać.

Zapominamy jednak, że sam okres dojrzewania stanowi wyzwanie dla dzieci. I choć ekscytujący, to bywa także trudnym etapem życia.
TSK powstał po to, aby zapobiegać, uczyć, zrozumieć i pomagać w odkrywaniu nieznanego świata, jakim bywa wnętrze młodego człowieka. Odkrywanie siebie, nawiązywanie przyjaźni, pragnienie sukcesu, akceptacji, odkrywanie pasji i potencjału może być trudne, kiedy wiedza i doświadczenie nie pozwala  zrozumieć i nazwać co przynosi satysfakcję i jak radzić sobie z narastającym przez to stresem.

TSK kieruje uwagę na podstawowe umiejętności rozwoju osobistego i relacji interpersonalnych. Umiejętności, które będą przydatne we wszystkich obszarach życia dziecka i z których będzie korzystało przez resztę swojego życia. Jest wiele dowodów na to, że kompetencje i umiejętności emocjonalne i społeczne są równie ważne, jeśli nie ważniejsze, niż wiedza „akademicka” zdobywana w szkole.

Na kursach TSK dzieci i młodzież uczą się jak:

 • czuć się lepiej z samym sobą by wzmocnić własną samoakceptację;
 • zaprzyjaźniać się z innymi;
 • rozpoznawać swoje potrzeby;
 • radzić sobie z obawą, lękiem, niepokojem;
 • rozwiązywać konflikty lub sprzeczki;
 • radzić sobie ze złością;
 • radzić sobie z niepowodzeniem;
 • radzić sobie z presją ze strony rówieśników i dorosłych;
 • reagować na zaczepki;
 • słuchać by pomóc sobie i innym;
 • konfrontować się z nieakceptowanym zachowaniem innych osób;
 • stawiać własne cele i podejmować decyzje;

Wszystkie materiały TSK są przygotowywane przez Polskie Centrum Edukacji Gordona, do których posiada wyłączne prawa autorskie, jednocześnie dbając o  jakość i jednolitość prowadzonych kursów na terenie Polski. Po zakończonym kursie TSK uczestnicy otrzymują dyplom.

Osoby zainspirowane, by nauczać dzieci i młodzież modelu Gordona w programie TSK, zapraszamy na szkolenia trenerskie... czytaj więcej