• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kurs komunikacji dla Dzieci i młodzieży - Trening Skutecznej Komunikacji

Kurs komunikacji dla Dzieci i młodzieży - Trening Skutecznej KomunikacjiKurs komunikacji dla Dzieci i młodzieży - Trening Skutecznej Komunikacji

najbliższe kursy tsk

Patryk Kruczkowski

III kwartał 2023
Poznań

TSK to zajęcia psychoedukacyjne (profilaktyczne). Program kursu TSK obejmuje 12 sesji, jedna sesja trwa 1,5 godziny (18 godzin zegarowych w sumie). Godziny kursu mogą zostać rozłożone w innym przedziale czasowym, np. w postaci sesji weekendowych.

TSK Jest skierowany do dzieci i młodzieży (12-18 lat).

TSK to dużo ćwiczeń praktycznych, ale potrzebnych też krótkich wykładów prowadzonych przez trenera. Wszystko umieszczone w kontekście problemów świata dziecka i młodzieży.

Każdy certyfikowany trener Polskiego Centrum Edukacji Gordona prowadzący dla Państwa dzieci szkolenie TSK jest zobowiązany dostarczyć uczestnikom prowadzonego przez siebie kursu niezbędne materiały, które są wliczone w cenę każdego kursu. Odpłatność za TSK wynosi 90 zł za sesję, w tym materiały dla uczestnika - Zeszyt ćwiczeń TSK, kredo, dyplom.

Dlaczego Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży?

Bo pomaga dzieciom w nabywaniu lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. Rozwija empatię, uczy wyrażania własnego zdania, rozwiązywania konfliktów w oparciu o model bez zwycięzców i pokonanych.

Jest to pierwszy tego typu program dla dzieci i młodzieży w Polsce.

Kiedy mówimy, czy myślimy o młodzieży w kontekście kierowanych do nich zajęć, często pojawia się w głowie określenie „trudna młodzież”. I właśnie do tej „trudnej” młodzieży kierowane jest wiele zajęć czy programów. Programów, które mają za zadanie „leczyć” a nie zapobiegać.

Zapominamy jednak, że sam okres dojrzewania stanowi wyzwanie dla dzieci. I choć ekscytujący, to bywa także trudnym etapem życia.
TSK powstał po to, aby zapobiegać, uczyć, zrozumieć i pomagać w odkrywaniu nieznanego świata, jakim bywa wnętrze młodego człowieka. Odkrywanie siebie, nawiązywanie przyjaźni, pragnienie sukcesu, akceptacji, odkrywanie pasji i potencjału może być trudne, kiedy wiedza i doświadczenie nie pozwala  zrozumieć i nazwać co przynosi satysfakcję i jak radzić sobie z narastającym przez to stresem.

TSK kieruje uwagę na podstawowe umiejętności rozwoju osobistego i relacji interpersonalnych. Umiejętności, które będą przydatne we wszystkich obszarach życia dziecka i z których będzie korzystało przez resztę swojego życia. Jest wiele dowodów na to, że kompetencje i umiejętności emocjonalne i społeczne są równie ważne, jeśli nie ważniejsze, niż wiedza „akademicka” zdobywana w szkole.

Na kursach TSK dzieci i młodzież uczą się jak:

 • czuć się lepiej z samym sobą by wzmocnić własną samoakceptację;
 • zaprzyjaźniać się z innymi;
 • rozpoznawać swoje potrzeby;
 • radzić sobie z obawą, lękiem, niepokojem;
 • rozwiązywać konflikty lub sprzeczki;
 • radzić sobie ze złością;
 • radzić sobie z niepowodzeniem;
 • radzić sobie z presją ze strony rówieśników i dorosłych;
 • reagować na zaczepki;
 • słuchać by pomóc sobie i innym;
 • konfrontować się z nieakceptowanym zachowaniem innych osób;
 • stawiać własne cele i podejmować decyzje;

Wszystkie materiały TSK są przygotowywane przez Polskie Centrum Edukacji Gordona, do których posiada wyłączne prawa autorskie, jednocześnie dbając o  jakość i jednolitość prowadzonych kursów na terenie Polski. Po zakończonym kursie TSK uczestnicy otrzymują dyplom.

Osoby zainspirowane, by nauczać dzieci i młodzież modelu Gordona w programie TSK, zapraszamy na szkolenia trenerskie... czytaj więcej