• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Certyfikaty dla placówek oświatowych

W przypadku przeszkolenia w TSN1 i TSN2 całej Kadry Pedagogicznej, placówka może ubiegać się o certyfikat: “Szkoła/Przedszkole/Placówka Oświatowa kształtująca wzorzec porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów w oparciu o troskę, szacunek i akceptację wg modelu bez przegranych dr. Thomasa Gordona.” 

Certyfikat wydawany jest na czas określony  - 6 lat. Po tym okresie w celu przedłużenia posiadanego certyfikatu należy skontaktować się z Polskim Centrum Edukacji Gordona w celu wspólnego zweryfikowania warunków uzyskanego wcześniej certyfikatu.

Warunki uzyskania certyfikatu 

1. Przeszkolenie programem Trening Skutecznego Nauczyciela poziom pierwszy i poziom drugi całej Kadry Pedagogicznej Placówki. Szkolenie potwierdzone dyplomem dla każdego nauczyciela wydanym przez Polskie Centrum Edukacji Gordona. 

2. Stosowanie metody Gordona i szerzenie idei bez przegranych w komunikacji z uczniami, rodzicami, wśród nauczycieli i personelu szkolnego.

3. Umieszczenie w widocznym miejscu w Placówce i na stronie internetowej placówki Certyfikatu. Certyfikat w wersji elektronicznej na stronę internetową dostarcza Polskie Centrum Edukacji Gordona na adres e-mailowy placówki.

4. Udostępnianie w widocznym miejscu dla nauczycieli, rodziców i innych osób w Placówce materiałów popularyzujących ideę Thomasa Gordona, przesyłanych do Placówki przez Fundację „Wychowanie bez porażek” i PCEG.

5. Obowiązkowe szkolenie programem TSN1 i TSN2 nowo przyjętych nauczycieli. Szkolenie przez Reprezentanta GTI w Polsce lub wskazanego przez Reprezentanta certyfikowanego trenera TSN.

6. Wyrażenie zgody na zamieszczenie swoich danych o posiadanym certyfikacie na stronach internetowych Polskiego Centrum Edukacji Gordona. 

7. Odbycie obowiązkowych, dwóch, doskonalących warsztatów “PO TSN”.

8. Odbycie obowiązkowej superwizji po upływie 6 lat od uzyskania certyfikatu.

Warunki uzyskania certyfikatu (pkt. 7) - warsztat „PO TSN” 

Uzyskanie certyfikatu zobowiązuje placówkę do odbycia dwóch dwudniowych, odpłatnych warsztatów „PO TSN” kadry, która ukończyła Trening Skutecznego Nauczyciela poziom pierwszy i drugi.

  • Pierwszego, w ciągu roku od daty zakończenia szkolenia TSN2
  • Drugiego, po upływie pięciu lat od daty zakończenia TSN2.

Warsztat „PO TSN” – informacje:

TERMIN:  Do uzgodnienia z placówką (zwykle spotkanie sobotnio-niedzielne) - sobota od 10:00 do 18:00; niedziela od 10:00 do 16:00

UCZESTNICY: Tylko dla nauczycieli po ukończonym TSN1 i TSN2

PROWADZĄCY: Reprezentant GTI - VIOLETTA KRUCZKOWSKA  LUB PIOTR KRUCZKOWSKI

CEL: Doskonalenie i rozwijanie umiejętności TSN, przegląd umiejętności TSN, rozwijanie obserwacji zachowania, rozpoznawania kto ma problem i mediacji oraz superwizja i ćwiczenie indywiadualnych przypadków uczestników.

ODPŁATNOŚĆ: Koszt ustalany w zależności od ilości uczestników i odległości Placówki od PCEG.

  • Opłata 550 zł od osoby.

Warunki uzyskania certyfikatu (pkt. 8) - superwizja

Czas trwania superwizji - 8  godzin warsztatowych (jeden dzień). Superwizja prowadzona przez Reprezentanta GTI lub wyznaczonego przez Reprezentanta certyfikowanego trenera  TSN. Termin superwizji uzgadniany z Placówką, odpłatność.

  • 380 zł za godzinę warsztatową.
  • W przypadku przyjazdu na superwizję do siedziby PCEG (grupa max 12 osób) - 300 zł za godzinę warsztatową.

Po upływie sześciu lat i spełnieniu warunków w czasie jego posiadania, kolejny certyfikat zostaje wydany na czas określony (8 lat). W czasie jego posiadania obowiązkowa superwizja, co dwa lata.

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA TSN I CERTYFIKATU

Violetta Kruczkowska

tel. kom. 602 336 109

e-mail: gordon@gordon.edu.pl