• Trening Skutecznego Rodzica
 • Trening Skutecznego Nauczyciela
 • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
 • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
 • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
w sprawie terminu zadzwoń!termin wkrótce
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Gordon Training International

GTI Headquarter

Gordon Training International (GTI) jest instytucją edukacyjną oferującą materiały i szkolenia, które mają na celu poprawienie efektywności i jakości relacji międzyludzkich tak, aby móc czerpać z nich więcej zadowolenia. Założyciel GTI był nieżyjący dr Thomas Gordon. Obecnym Prezesem i Dyrektorem Naczelnym jest Linda Sue Adams (żona T. Gordona) a Wiceprezesem Michelle Lynn Adams (córka T. Gordona).

Kiedy dr Thomas Gordon opracował i przeprowadził pierwszy na świecie kurs Trening Skutecznego Rodzica w 1962r., następnie zorganizował stowarzyszenie pod nazwą Effectiveness Training Associates z siedzibą w Pasadenie. W 1975r. stowarzyszenie zyskało osobowość prawną stając się firmą Effectiveness Training Incorporated i przeniosło swoją międzynarodową siedzibę do Solana Beach, gdzie mieści się do dzisiaj. W 1996r. nazwa firmy została zmieniona na Gordon Training International, aby podkreślić jej niepowtarzalny charakter związany ściśle z osobą jej założyciela – dr. Thomasa Gordona. Pod nową nazwą skupiła wszystkie licencjonowane przedstawicielstwa na świecie, odwołujące się w swojej pracy do modelu dr. T. Gordona, pełniąc w nich funkcję zarządzającą.

SZKOLENIA OFEROWANE PRZEZ GTI

 • Programy dla rodziny
  • Trening Skutecznego Rodzica (ang. Parent Effectiveness Training)
  • Trening Skutecznej Rodziny (ang. Family Effectiveness Training)
 • Programy dla szkół
  • Trening Skutecznego Nauczyciela (ang. Teacher Effectiveness Training)
 • Programy dla dzieci i młodzieży (wiek 12 – 18 lat)
  • Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży (ang. Yought Effectiveness Training)
  • Mediacje w szkole (ang. The Mediation Workshop)
  • Rozwiązywanie konfliktów w szkole (ang. Resolving Conflicts at Scho­ol)
 • Programy rozwoju osobistego
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie (ang. Be Your Best)
 • Programy dla firm i instytucji
  • Trening Skutecznego Lidera (ang. Leader Effectiveness Training)
  • Rozwiązywanie konfliktów w pracy (ang. Conflict Resolution at Work)
  • Synergiczna sprzedaż (ang. Synergistic Selling)

MISJĄ GTI JEST

Rozwijanie modelu edukacyjnego mającego za zadanie zwiększenie stopnia demokratyzacji w związkach między ludźmi i wzajemnego zadowolenia osób pozostających ze sobą w relacji. Udostępnieniu tego modelu jak największej liczbie ludzi na świecie. Wspieranie systemu demokratycznego zarządzania organizacją i pokojowego rozwiązywania konfliktów.

GTI REALIZUJE TĘ MISJĘ POPRZEZ DZIAŁANIA

Prowadzi warsztaty szkoleniowe dla trenerów. Dysponuje odpowiednim potencjałem, aby w krótkim terminie wyszkolić wielu trenerów na potrzeby zewnętrznych firm czy organizacji, które chcą wdrożyć u siebie programy oparte o model Gordona.

Aktualizuje stosowane przez siebie materiały i metody. Wprowadza nowe koncepcje i techniki do materiałów dla trenerów oraz nowe pomoce naukowe do każdego programu szkoleń.

Odpowiada za utrzymanie oryginalnego charakteru nauczanych treści oraz zachowania jakości wszystkich swoich kursów, w oparciu o międzynarodowe standardy. Uczestnicy i instytucje sponsorujące mogą być pewne, że program kursu, w którym biorą udział lub który finansują jest jednolity, zgodny z zasadami modelu Gordona oraz analogiczny do kursów na całym świecie.

Zapewnia profesjonalną kadrę międzynarodowych trenerów, którzy służą swoim doświadczeniem i wsparciem dla trenerów w poszczególnych krajach.

Pełni rolę centralnego systemu informacji. Prowadzi bazę danych dotyczącą trenerów, w której można sprawdzić ich plany zajęć i ich aktywność, w każdym ze swoich przedstawicielstw.

Poprzez reprezentantów w poszczególnych krajach dostarcza materiały szkoleniowe tłumaczone w ich oryginalnych językach przeznaczone dla trenerów i uczestników kursów.

Udostępnia opracowania naukowe i podsumowania badań dotyczące programów przez siebie oferowanych.

Linda Sue AdamsLinda Sue Adams

Prezes i Dyrektor Naczelny Gordon Training International, utrzymuje relacje z Autoryzowanymi Reprezentantami Gordon Training International programów metody Gordona na całym świecie, jej misją jest propagowanie idei Gordona do jak największego grona krajów i różnych kultur, rozwija już istniejące programy metody Gordona i ostatnio pracowała nad kursem dla dzieci i młodzieży Youth Effectiveness Training (pol. Trening Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży), jest autorem przetłumaczonej na 13 języków książki „Bądź najlepsza”, stworzyła program rozwoju osobistego Be Your Best (pol. Bądź najlepszy, bądź najlepsza), z wykształcenia socjolog, prywatnie żona zmarłego Thomasa Gordona.

Michelle Lynn AdamsMichelle Lynn Adams

Wiceprezes Gordon Training International, LET Program Manager, utrzymuje relacje z Autoryzowanymi Reprezentantami Gordon Training International programu Leader Effectiveness Training (pol. Trening Skutecznego Lidera) oraz klientami korporacyjnymi w USA i na świecie, odpowiada za pracę zespołu ds. Leader Effectiveness Training, który organizuje szkolenia dla firm, prywatnie córka Thomasa Gordona i Lindy Adams.