• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica poziom 1 w Gnieźnie

Piotr Kruczkowski

Piotr Kruczkowski

Siedziba:PUŁAWY
Zasięg: KURSY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

+48 606 364 046

p.kruczkowski@gordon.edu.pl

REPREZENTANT GTI
Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica poziom 1 w Gnieźnie

Dokładne terminy:
17.04.2020 w godz. 17:00 - 21:00

18.04.2020 w godz. 10:00 - 18:00

19.04.2020 w godz. 09:00 - 18:00

Miejsce:

Przedszkole Montessori TUP TUP
ul. 3 Maja 20, 62-200 Gniezno

Trening Skutecznego Rodzica poziom pierwszy - szkolenie skierowane do rodziców dzieci w każdym wieku.

Zapisy:

Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia i dokonanie opłaty za kurs.

Rodziców zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o zgłaszanie się za pomocą poczty elektronicznej fundacja@gordon.edu.pl (ze względu na kolejność zgłoszenia)

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania (miasto, kod, ulica, nr) oraz adnotację kurs TSR1 w Gnieźnie - wpłata na cele statutowe

Koszty:

Skorzystaj ze zniżki! 520 zł od osoby (dofinansowanie 10% z fundacji - koszt pełny TSR1 to 580 zł). Wpłaty na konto: Fundacja "Wychowanie bez porażek", ul.Sosnowa 8/3, 24 - 100 Puławy, mBank nr konta: 88114020040000350275507925.
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, oraz: „kurs TSR1 w Gnieźnie" -wpłata na cele statutowe".
 
Dokonaj wpłaty w dwóch ratach 260 zł przy zapisie i
kolejne 260 zł najpóźniej do 20 marca 2020.
 
Uczestnicy otrzymują w ramach opłaty komplet materiałów szkoleniowych (książkę Thomasa Gordona "Wychowanie bez porażek czyli Trening Skutecznego Rodzica", Zeszyt ćwiczeń TSR1) oraz dyplom ukończenia kursu.
 
Podczas pierwszego poziomu TSR nauczysz się obserwacji dziecka za pomocą tzw. okna zachowania, rozpoznawania kto ma problem w danej chwili i konkretnych umiejętności pomagania, doceniania,  wyrażania siebie i konfrontacji.

Na TSR1 zajmujemy się także uczuciami, potrzebami, elementami psychologii rozwojowej, zrozumieniem jak powstają konflikty.
Wiedza i zdobyte umiejętności są bardzo pomocne w wielu sytuacjach pojawiających się w relacji z dziećmi. Nowe kompetencje komunikacji interpersonalnej pomagają skuteczniej asystować dzieciom, które doświadczają problemów lub silnych emocji. Pomagają motywować dzieci do zmiany nieakceptowanego przez rodziców zachowania.

Na kursie rodzice nabywają umiejętności pozwalające:
ograniczać sytuacje konfliktowe
wychowywać bez krzyku i klapsów
ustalać reguły, których dzieci będą się trzymały
nakłaniać dzieci, aby liczyły się z potrzebami rodziców
rozwijać wrodzone talenty dzieci, uczyć je samodzielności i odpowiedzialności
stawiać dzieciom granice
wpływać pozytywnie na system wartości u dzieci
redukować bunt u nastolatków
wzmacniać poczucie wartości u dzieci

Nowo nabyte umiejętności, każdy rodzic może rozwijać na drugim poziomie TSR2.
Ilość miejsc ograniczona! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszenia i dokonanie opłaty za kurs!