• Trening Skutecznego Rodzica
  • Trening Skutecznego Nauczyciela
  • Trening Skutecznej Komunikacji dzieci i młodzieży
  • Bądź Najlepszą Wersją Siebie
  • Szkoła Trenerów

TERMINARZ SZKOLEŃ TRENERSKICH

tsr1tsn1tskbnws
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14 -18.01.202001-05.05.2020
01-05.05.202024-28.11.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSRtylko dla czynnych trenerów TSR
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
14-18.01.202001-05.05.2020
Szkolenie
podstawowe
Szkolenie
zaawansowane
tylko dla czynnych trenerów TSR i TSNtylko dla czynnych trenerów TSR i TSN

Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica poziom 1 w Gnieźnie

Violetta Kruczkowska

Violetta Kruczkowska

Siedziba:PUŁAWY
Zasięg: KURSY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

+48 602 336 109

v.kruczkowska@gordon.edu.pl

REPREZENTANT GTI
Kurs dla rodziców Trening Skutecznego Rodzica poziom 1 w Gnieźnie

Dokładne terminy:
06.05.2022 w godz. 17:00 - 21:00

07.05.2022 w godz. 10:00 - 18:00

08.05.2022 w godz. 09:00 - 18:00

Miejsce:

Przedszkole Montessori TUP TUP
ul. 3 Maja 20, 62-200 Gniezno

Trening Skutecznego Rodzica poziom pierwszy - szkolenie skierowane do rodziców dzieci w każdym wieku.

Zapisy:

1. Rodziców z Przedszkola TUP TUP prosimy o zgłaszanie na miejscu w Placówce.

2. Pozostałe osoby kontakt gordon@gordon.edu.pl lub 603 336 109 

Cena:

620 zł. W ramach opłaty komplet materiałów (Zeszyt ćwiczeń TSR1, Podręcznik z ćwiczeniami do pracy własnej po TSR1 ) oraz dyplom ukończenia kursu.

Podczas pierwszego poziomu TSR nauczysz się obserwacji dziecka za pomocą tzw. okna zachowania, rozpoznawania kto ma problem w danej chwili i konkretnych umiejętności pomagania, doceniania,  wyrażania siebie i konfrontacji.

Na TSR1 zajmujemy się także uczuciami, potrzebami, elementami psychologii rozwojowej, zrozumieniem jak powstają konflikty.
Wiedza i zdobyte umiejętności są bardzo pomocne w wielu sytuacjach pojawiających się w relacji z dziećmi. Nowe kompetencje komunikacji interpersonalnej pomagają skuteczniej asystować dzieciom, które doświadczają problemów lub silnych emocji. Pomagają motywować dzieci do zmiany nieakceptowanego przez rodziców zachowania.

Na kursie rodzice nabywają umiejętności pozwalające:
ograniczać sytuacje konfliktowe
wychowywać bez krzyku i klapsów
ustalać reguły, których dzieci będą się trzymały
nakłaniać dzieci, aby liczyły się z potrzebami rodziców
rozwijać wrodzone talenty dzieci, uczyć je samodzielności i odpowiedzialności
stawiać dzieciom granice
wpływać pozytywnie na system wartości u dzieci
redukować bunt u nastolatków
wzmacniać poczucie wartości u dzieci

Nowo nabyte umiejętności, każdy rodzic może rozwijać na drugim poziomie TSR2.
Ilość miejsc ograniczona! O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszenia i dokonanie opłaty za kurs!